Dokument & lagar (52 träffar)

Motion 2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm S Ojämlika skilsmässovillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämfört med många andra europeiska länder


Utskottsberedning: 2017/18:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm S Ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat stöd till den ekonomiskt svage vid skilsmässa och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk lag ger ett


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1159 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2161 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Särkullbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av den lag som gäller särkullbarns arvsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering De gällande reglerna för arvsrätt innebär att


Utskottsberedning: 2016/17:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2159 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. S Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att korta handläggningstiderna vid överklagande av kommunala planärenden. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2648 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. S Bygg fler hyresrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter. Motivering Under åren 1965


Utskottsberedning: 2014/15:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. S Särkullbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den lagtext som gäller särkullbarns arvsrätt. Motivering De idag gällande reglerna för arvsrätt innebär att när


Utskottsberedning: 2014/15:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg S34003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Hälso- och sjukvård 7 1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 1.2 Mer tid för vård 9 1.3


Utskottsberedning: 2013/14:CU11 2013/14:FiU26 2013/14:KU23 2013/14:NU1 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:SoU12 2013/14:SoU13 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:SoU18 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7 2013/14:SoU8 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 57 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 410 kB)

Motion 2013/14:C288 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:C288 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson S Arvsrätt för särkullbarn S18132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagtexten gällande särkullbarns arvsrätt. Motivering De idag gällande reglerna


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C288 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. S Subventionera byggandet av hyreslägenheter S9163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skapa ett bostadsstöd som gör det möjligt att subventionera byggandet av hyreslägenheter.


Utskottsberedning: 2012/13:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C404 av Kenneth G Forslund m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. S Rätten till egen bostad S9160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även de som har osäkra anställningar och inkomster ska ha möjlighet att få hyra bostad. Motivering Att ha en


Utskottsberedning: 2012/13:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C398 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S31002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 Hälso- och sjukvård 7 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och sjukvård för alla 8


Utskottsberedning: 2012/13:CU4 2012/13:FiU26 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU24 2012/13:SoU5 2012/13:SoU6 2012/13:TU7 2013/14:KU23 2013/14:SoU13 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): 57 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 336 kB)

Motion 2012/13:C269 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:C269 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson S Arvsrätt för särkullbarn S9041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särkullbarn. Motivering I ärvdabalkens 3 kap. finns särskilda regler som reglerar makars arvsrätt.


Utskottsberedning: 2012/13:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:C269 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm S Försäkringsskydd för alla barn S21048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna för hur fler barn kan få tillgång till en barnförsäkring. Motivering Idag har cirka


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C366 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg S95001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Hälso- och sjukvård 8 Sjukvårdssatsning: hälso- och sjukvård i världsklass kräver investeringar 8 En sammanhållen och gemensam hälso- och


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU3 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2011/12:SoU23 2011/12:SoU26 2011/12:SoU7 2011/12:SoU8 2011/12:SoU9 2011/12:TU12 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU13 2012/13:SoU16 2012/13:SoU18 2012/13:SoU4 2013/14:SoU13
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 51 avslag, 4 bifall,

Motion 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 319 kB)

Motion 2011/12:C367 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C367 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson S Arvsrätt för särkullbarn S21170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om efterlevande makes skydd när det gäller arvsrätten för särkullbarn. Motivering I ärvdabalkens


Utskottsberedning: 2011/12:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C367 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C262 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C262 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson S Arvsrätt för särkullbarn s34024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om efterlevande makes skydd beträffande arvsrätten för särkullbarn. Motivering I ärvdabalkens


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C262 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C263 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C263 av Catharina Bråkenhielm S Försäkringsskydd för alla barn s34025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna för hur fler barn kan få tillgång till en barnförsäkring. Motivering Idag har cirka


Utskottsberedning: 2010/11:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C263 av Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. s Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg s95001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sjukvårdssatsning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2009/10:CU6 2009/10:SoU1 2009/10:SoU11 2009/10:SoU12 2009/10:SoU17 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 184 kB)

Motion 2009/10:C475 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:C475 av Jan-Olof Larsson m.fl. s Reglering av sms-lånen s78026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen för sms-lån. Motivering I dagens Sverige kan ungdomar med några enkla knapptryck skuldsätta


Utskottsberedning: 2009/10:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:C475 av Jan-Olof Larsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)
Paginering