Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2008/09:C350 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C350 av Thomas Bodström s Mobillån s32024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om problemet med korta krediter på mobil eller Internet. Motivering Att låna pengar via sin mobiltelefon eller dator utan kreditprövning


Utskottsberedning: 2008/09:CU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C350 av Thomas Bodström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C345 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C345 av Marie Nordén och Berit Andnor s Ersättning till unga vid trafikolyckor s32002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i trafikskadeståndslagen. Motivering Varje år skadas flera vuxna och barn i


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C345 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C343 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C343 av Marie Nordén och Berit Andnor s Reklamutdelning s14025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om direktreklam. Motivering Klimathotet är en av våra, mänsklighetens, största utmaningar någonsin. I dag har vi kunskap


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C343 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C335 av Hans Hoff m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C335 av Hans Hoff m.fl. s Försäljning av telefonabonnemang s14023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över distans- och hemförsäljningslagen så att den är anpassad till telefonförsäljningen. Motivering Telefonförsäljning


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C335 av Hans Hoff m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C315 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C315 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson s Boendemiljö s68050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av lagar och regler som gäller vid tvister om rimlig hänsyn mellan grannar. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C315 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C314 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C314 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson s Boende för personer med funktionshinder samt äldre s34014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa stöd för anpassning av lägenheter.


Utskottsberedning: 2008/09:CU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C314 av Siw Wittgren-Ahl och Birgitta Eriksson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C313 av Siw Wittgren-Ahl och Lars Johansson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C313 av Siw Wittgren-Ahl och Lars Johansson s Likvärdigt ersättningssystem för trafikskada s68033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om trafikskadeersättning till barn. Motivering När barn drabbas av trafikolyckor


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C313 av Siw Wittgren-Ahl och Lars Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C296 av Eva-Lena Jansson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C296 av Eva-Lena Jansson s Ändring av namnlagen s32019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ändra namnlagen. Motivering Dagens namnlag behöver förändras. Den som gifter sig eller ingår registrerat partnerskap


Utskottsberedning: 2008/09:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C296 av Eva-Lena Jansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C293 av Britta Rådström (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C293 av Britta Rådström s Bilmålvakter s45092 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bilmålvakter. Motivering En hel del personer har satt i system att strunta i kostnader för sina bilar. De betalar inte bilförsäkring,


Utskottsberedning: 2008/09:CU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C293 av Britta Rådström (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C288 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C288 av Claes-Göran Brandin m.fl. s Upprustning av miljonprogramsområden s68041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till upprustning av miljonprogramsområden. Motivering Vackra och bra boendemiljöer skapar


Utskottsberedning: 2008/09:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C288 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C285 av Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C285 av Claes-Göran Brandin s Bostadsrättsregister s68037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsrättsregister. Motivering Vid belåning av fastigheter kan inteckningar göras i fastighetsregistret och pantbrev


Utskottsberedning: 2008/09:CU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C285 av Claes-Göran Brandin (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C284 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C284 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille s Fler kvinnor i företagens styrelser s32010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att öka andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser genom att pröva en temporär kvoteringslösning.


Utskottsberedning: 2008/09:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C284 av Sylvia Lindgren och Agneta Gille (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C283 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C283 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander s Grönstruktur i ett folkhälsoperspektiv s68005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av grönstruktur i den fysiska samhällsplaneringen. Motivering Trädgårdar för


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C283 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C274 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C274 av Carina Hägg s Könsdiskriminerande reklam och sexualiseringen av det offentliga rummet s32006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning mot sexualisering av det offentliga rummet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:CU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C274 av Carina Hägg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:C271 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C271 av Börje Vestlund m.fl. s Könsneutralt äktenskap s12016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning i enlighet med vad som i huvudsak har föreslagits i betänkandet Äktenskap för par av samma kön Vigselfrågor


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C271 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:C270 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C270 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren s Tillgänglighet för alla s68038 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska genomföra det man åtagit sig i Agenda 22 vad gäller tillgänglighet för alla. Motivering


Utskottsberedning: 2008/09:CU30
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C270 av Börje Vestlund och Sylvia Lindgren (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C263 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C263 av Peter Hultqvist och Carin Runeson s Juridiskt ombud vid patientskada s14017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätt till juridiskt ombud i samband med tvister och skadereglering enligt patientskadelagen.


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C263 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C256 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C256 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson s Ersättning vid borgerlig vigsel s68024 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den ekonomiska ersättningen för förrättare av borgerlig vigsel och


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C256 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:C255 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C255 av Peter Hultqvist och Carin Runeson s Rätt till juridiskt ombud vid förvaltningsrättsliga tvister s14016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättsskyddsförsäkringarna när det gäller möjlighet att anlita juridiskt


Utskottsberedning: 2008/09:CU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C255 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:C252 av Lennart Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:C252 av Lennart Axelsson s Behov av hissinstallationer s68020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bra finansieringsmodell för installation av hiss i flerbostadshus. Motivering Antalet äldre ökar och


Utskottsberedning: 2008/09:CU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:C252 av Lennart Axelsson (s) (doc, 37 kB)