Dokument & lagar (1 354 träffar)

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér båda S Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa behovet av idrottsplatser i PBL i syfte att få med detta i samhällsplaneringen


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1079 av Gustaf Lantz S Avskaffa fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa systemet med fideikommiss genom att ta bort möjligheten till undantag som 1964 års avvecklingslag erbjuder och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. S Rätt till försäkring för för tidigt födda barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över begreppet särskilda skäl i kontraheringsprincipen vad gäller riktlinjerna för prematura barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson båda S Underlätta för kooperativt och socialt företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning för en förenklad övergång från aktiebolag/enskild firma till medarbetarägt bolag


Utskottsberedning: 2018/19:CU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:945 av Hans Hoff S Vård och särskilt boende för demenssjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rättspraxis kring omfattningen av framtidsfullmakter och behovet av att utöka användningsområdet för dessa till att omfatta även vård


Utskottsberedning: 2018/19:CU7 2018/19:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:954 av Lawen Redar S Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en översyn


Utskottsberedning: 2018/19:CU10 2018/19:JuU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. S Idrottsanläggningar behövs i planprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hänsyn bör tas till idrottsanläggningar i planprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det går bra för


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 66 kB) Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2018/19:949 av Hans Hoff S Lagstiftning i samband med målvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen när det gäller s.k. målvakter och tillkännager detta för regeringen. Motivering År 2014 infördes en ny lag för att komma


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S)

Motion till riksdagen 2018/19:948 av Anna Wallentheim S Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning till kommunerna som ska säkerställa att idrottsanläggningar och


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S)

Motion till riksdagen 2018/19:946 av Markus Selin S Se över, ordna och begränsa möjligheten till korttidsuthyrning av bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över, ordna och begränsa möjligheten till korttidsuthyrning av bostadsrätter och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson båda S Ökat byggande i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett ökat bostadsbyggande i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skogen är en viktig basindustri i Sverige. En mycket


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:838 av Johanna Haraldsson S Lika tillgång till konsumentvägledning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på kommunal konsumentvägledning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter


Utskottsberedning: 2018/19:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Årsredovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av årsredovisningslagen samt dess tillämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I vårt starka samhälle är det


Utskottsberedning: 2018/19:CU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim båda S Begreppet idrott bör föras in i PBL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra 2 kap. 7 4 PBL och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrottsrörelsen är en


Utskottsberedning: 2018/19:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:829 av Ingemar Nilsson S Registrering av testamenten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast komma med förslag till lagstiftning om obligatorisk registrering av testamenten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Frågan


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. S Ersättning för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av ersättningsnivån för vigselförrättare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att få gifta sig måste


Utskottsberedning: 2018/19:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson båda S Lönetvisteförhandlingar i domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en ändring i konkurslagen så att tingsrätten ges möjlighet att bedöma hela bolagets ekonomiska situation och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:CU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. S Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på länsnivå för att motverka


Utskottsberedning: 2018/19:CU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. S Utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk bostadsmarknad står


Utskottsberedning: 2018/19:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:715 av Hillevi Larsson S Avveckling av fideikommiss Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avveckling av fideikommiss och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fideikommiss innebär följande: En laglig möjlighet att förbigå arvsrättslagstiftningen


Utskottsberedning: 2018/19:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 73 kB)