Dokument & lagar (145 träffar)

Interpellation 2012/13:12 av Wallén, Anna (S)

den 1 oktober Interpellation 2012/13:12 Mäns våld mot kvinnor av Anna Wallén S till justitieminister Beatrice Ask M Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men fortfarande har vi en lång väg att vandra innan män och kvinnor har samma möjligheter och rättigheter. Det yttersta uttrycket för ojämställdhet

Inlämnad: 2012-10-01 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2012/13:13 av Axelsson, Lennart (S)

den 26 september Fråga 2012/13:13 Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering av Lennart Axelsson S till statsrådet Erik Ullenhag FP Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.

Inlämnad: 2012-09-26 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Interpellation 2012/13:5 av Baylan, Ibrahim (S)

den 19 september Interpellation 2012/13:5 Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen av Ibrahim Baylan S till utbildningsminister Jan Björklund FP The European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA anser att Högskoleverket inte uppfyller medlemskriterierna och därmed inte

Inlämnad: 2012-09-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen

Interpellation 2012/13:3 av Lundgren, Elin (S)

den 19 september Interpellation 2012/13:3 God tillgång till poliser i hela landet av Elin Lundgren S till justitieminister Beatrice Ask M Vi har fler poliser nu än tidigare trots det har människor boende i glesbygd många gånger liten tillgång till poliser. Vi vet att det kan hända akuta och allvarliga händelser

Inlämnad: 2012-09-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: God tillgång till poliser i hela landet

Skriftlig fråga 2012/13:4 av Åström, Karin (S)

den 19 september Fråga 2012/13:4 Ökat nordiskt utbildningssamarbete av Karin Åström S till utbildningsminister Jan Björklund FP De nordiska länderna har en gemensam historia och gemensamma värderingar. Det nordiska samarbetet är på många sätt ett unikt samarbete som spänner över samtliga områden och har ett stort

Inlämnad: 2012-09-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)