Dokument & lagar (154 träffar)

Interpellation 2000/01:420 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2000/01:420 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om dubbelbeskattning av boendet I samband med den stora skattereformen 1991 sänktes inkomstskatten, och skatten på bl.a. boendet höjdes kraftigt. Inför skattereformen analyserades beskattningen av boendet i två olika utredningar.

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:394 av Stenberg, Hans (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:394 av Hans Stenberg s till finansminister Bosse Ringholm om Vasakronan och Norrland Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan har deklarerat att man kommer att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Norrland för att koncentrera hela sin verksamhet till storstadsregionerna och ett par

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd)

den 2 april Interpellation 2000/01:352 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om sysselsättningen Sverige har under de senaste tre åren haft en hög ökningstakt av sysselsättningen. Den har skett från en extremt låg nivå, och den mattas nu av. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos mars 2001

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sysselsättningen

Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:320 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen Regeringen har tillsatt en utredning Fi 1999:03 som utifrån EU-direktiv det sjätte mervärdesskattedirektivet utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Momsutredningen

Interpellation 2000/01:319 av Gylling, Johnny (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:319 av Johnny Gylling kd till statsrådet Britta Lejon om filterprogram för Internet Internet ger oss människor många fördelar. Vi når information från hela världen, demokratin kan förbättras med hjälp av Internet och tekniken kan användas för att föra människor närmare varandra. Detta

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:287 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 februari Interpellation 2000/01:287 av Stefan Attefall kd till statsrådet Britta Lejon om den kommunala självstyrelsen Ett av den lokala självstyrelsens mest centrala delar är den kommunala självstyrelsen. Den har en framträdande roll i vårt statsskick eftersom den nämns i regeringsformens första paragraf tillsammans

Inlämnad: 2001-02-28 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:269 av Lundberg, Inger (s)

den 20 februari Interpellation 2000/01:269 av Inger Lundberg s till statsrådet Britta Lejon om managementfrågor i den gemensamma sektorn Professor Lars Engwall vid Uppsala universitet och en forskargrupp knuten till honom har gjort en djupdykning i de principer som vägleder utbildning och utveckling inom mangementområdet

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:223 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 26 januari Interpellation 2000/01:223 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om gåvor till ideella organisationer På många håll i världen är det möjligt att göra skatteavdrag för kostnaden för gåvor till ideella organisationer. Så inte i Sverige. Exempelvis har övriga 14 EU-länder olika typer

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:199 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 december Interpellation 2000/01:199 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvensutredning för sänkt byggmoms Höga skatter och avgifter utgör ett stort hinder för nybyggnation. Beräkningar visar på att dessa uppgår till ca 60 av byggkostnaden. En halvering av byggmomsen från 25 till

Inlämnad: 2000-12-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konsekvensutredning för sänkt byggmoms

Interpellation 2000/01:163 av Odell, Mats (kd)

den 4 december Interpellation 2000/01:163 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om höjda taxeringsvärden Höjda taxeringsvärden kan ge skattechock, skriver Riksskatteverket RSV med anledning av att man nu har fastställt de nya omräkningstalen på vilka taxeringsvärdena och i förlängningen fastighetsskatten

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:78 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 oktober Interpellation 2000/01:78 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Britta Lejon om Heby kommuns länstillhörighet I samband med 1998 års val anordnades i Heby kommun en folkomröstning. Vad medborgarna hade att ta ställning till var vilket län Heby kommun borde tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:10 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 september Interpellation 2000/01:10 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggkostnader Byggkostnadsdelegationens betänkande SOU 2000:44 har haft som uppdrag att bl.a. främja nytänkande inom byggbranschen och initiera forskning och utveckling kring ny byggteknik och nya byggprodukter.

Inlämnad: 2000-09-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1689 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 14 september Fråga 2000/01:1689 av Mikael Oscarsson kd till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av försvarets kontor för ekonomi och löneadministration Våren 2000 togs det slutgiltiga beslutet att lägga ned KA 3 i Fårösund. Eftersom KA 3 var den helt dominerande arbetsplatsen i Fårösund blev nedläggningen

Inlämnad: 2001-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1650 av Larsson, Kaj (s)

den 5 september Fråga 2000/01:1650 av Kaj Larsson s till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning för överlikviditet i bolag När ett mindre företag som drivs i aktiebolagsform väljer att konsolidera uppkomna vinster genom placering i aktier för att få så bra avkastning som möjligt drabbas ägarna av

Inlämnad: 2001-09-05 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1635 av Odell, Mats (kd)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1635 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om tillväxtåtgärder för att stimulera ekonomin Konjunkturinstitutet KI presenterade den 29 augusti 2001 sin årliga höstprognos över konjunkturutvecklingen m.m. De flesta indikatorer pekar åt fel håll. BNP-tillväxten skrivs ned, exportutvecklingen

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1580 av Strömbom, Inger (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1580 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om statliga företag och LOU Nämnden för offentlig upphandling NOU har i januari i år återigen pekat på att en lång rad statliga bolag bryter mot svensk lag. Bolagen anser sig inte behöva följa lagen om offentlig upphandling LOUnågot

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1574 av Attefall, Stefan (kd)

den 14 augusti Fråga 2000/01:1574 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om skattebefrielse för uthyrning av privatbostad Bostadssituationen är akut på de flesta högskoleorter, inte minst i Stockholm. I Dagens Nyheter den 13 augusti kan man exempelvis läsa om studenter som kommit in på KTH i Stockholm,

Inlämnad: 2001-08-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1569 av Hägg, Carina (s)

den 10 augusti Fråga 2000/01:1569 av Carina Hägg s till statsrådet Britta Lejon om öppna nämnder I dag kan varje kommun själv bestämma om att ha öppna nämndsammanträden. Man måste dock alltid beakta de inskränkningar som görs genom vår sekretesslagstiftning. Detta innebär att man måste fatta ett aktivt kommunalt beslut

Inlämnad: 2001-08-10 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1556 av Hägg, Carina (s)

den 7 augusti Fråga 2000/01:1556 av Carina Hägg s till statsrådet Britta Lejon om spärrtid för bankböcker Att hålla reda på en bankbok är en viktig handling men trots försiktighet kan det inträffa att en bankbok förkommer. För att man då ska kunna ta ut de medel som finns på bankboken/kontot kräver banken en spärrtid

Inlämnad: 2001-08-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)