Dokument & lagar (17 träffar)

Interpellation 2000/01:163 av Odell, Mats (kd)

den 4 december Interpellation 2000/01:163 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om höjda taxeringsvärden Höjda taxeringsvärden kan ge skattechock, skriver Riksskatteverket RSV med anledning av att man nu har fastställt de nya omräkningstalen på vilka taxeringsvärdena och i förlängningen fastighetsskatten

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1635 av Odell, Mats (kd)

den 30 augusti Fråga 2000/01:1635 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om tillväxtåtgärder för att stimulera ekonomin Konjunkturinstitutet KI presenterade den 29 augusti 2001 sin årliga höstprognos över konjunkturutvecklingen m.m. De flesta indikatorer pekar åt fel håll. BNP-tillväxten skrivs ned, exportutvecklingen

Inlämnad: 2001-08-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:312 av Odell, Mats (kd)

den 28 november Fråga 2000/01:312 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om byte av premiepensionsfond Från och med i höst sparar ca 4,4 miljoner svenskar till sin egen pension i ränte- och aktiefonder, under Premiepensionsmyndighetens PPM administration. Detta är i grunden något positivt, då människor

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:334 av Odell, Mats (kd)

den 4 april Interpellation 1999/2000:334 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbeskattningen Globaliseringen tvingar Sverige att sänka kapital- och förmögenhetsskatterna. Och det är relativt bråttom. De skatterna kommer att sänkas, det finns ingen annan väg. Vi ser just nu över kapital- och

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:256 av Odell, Mats (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:256 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kostnader för arbetsresor En av utgångspunkterna i 19901991 års skattereform var att skattesystemet skulle främja samhällsekonomiskt effektiva lösningar. Detta kommer bl.a. till uttryck i inkomstskattelagen 12 kap. 1 där

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1310 av Odell, Mats (kd)

den 11 augusti Fråga 1999/2000:1310 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om lättrörliga skattebaser Problemet med att upprätthålla världens högsta skattetryck i en alltmer internationaliserad värld har för Sveriges del beskrivits i ett flertal sammanhang och utredningar de senaste tio åren. Senast i

Inlämnad: 2000-08-11 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1087 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:512 av Odell, Mats (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:512 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om räntehöjningar Finansministern har nyligen varnat för att om Riksbanken vid fel tidpunkt höjer räntan, skulle detta hindra möjligheterna att uppnå regeringens mål om fyra procents öppen arbetslöshet år 2000. Nu har Riksbanken

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:491 av Agestav, Amanda (kd)

den 2 februari Fråga 1999/2000:491 av Amanda Agestav kd till justitieminister Laila Freivalds om åldersgräns på pornografiska tidningar Det finns i dag en uppsjö av pornografiska tidningar. Dessa finns lättillgängligt i stort sett vem som helst kan ha tillgång till att köpa samt att läsa dem. Pornografiska tidningar

Inlämnad: 2000-02-02 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober Fråga 1999/2000:42 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar att de anser att alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder

Inlämnad: 1999-10-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

den 29 september Fråga 1999/2000:32 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten.

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)