Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2000/01:420 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2000/01:420 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om dubbelbeskattning av boendet I samband med den stora skattereformen 1991 sänktes inkomstskatten, och skatten på bl.a. boendet höjdes kraftigt. Inför skattereformen analyserades beskattningen av boendet i två olika utredningar.

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:394 av Stenberg, Hans (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:394 av Hans Stenberg s till finansminister Bosse Ringholm om Vasakronan och Norrland Det statliga fastighetsbolaget Vasakronan har deklarerat att man kommer att sälja hela sitt fastighetsinnehav i Norrland för att koncentrera hela sin verksamhet till storstadsregionerna och ett par

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd)

den 2 april Interpellation 2000/01:352 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om sysselsättningen Sverige har under de senaste tre åren haft en hög ökningstakt av sysselsättningen. Den har skett från en extremt låg nivå, och den mattas nu av. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos mars 2001

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sysselsättningen

Interpellation 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd)

den 13 mars Interpellation 2000/01:320 av Maria Larsson kd till finansminister Bosse Ringholm om Momsutredningen Regeringen har tillsatt en utredning Fi 1999:03 som utifrån EU-direktiv det sjätte mervärdesskattedirektivet utreder hur Sverige ska utforma sin lagstiftning vad gäller mervärdesskatt. Utredningen behandlar

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Momsutredningen

Interpellation 2000/01:223 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 26 januari Interpellation 2000/01:223 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om gåvor till ideella organisationer På många håll i världen är det möjligt att göra skatteavdrag för kostnaden för gåvor till ideella organisationer. Så inte i Sverige. Exempelvis har övriga 14 EU-länder olika typer

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:199 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 december Interpellation 2000/01:199 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvensutredning för sänkt byggmoms Höga skatter och avgifter utgör ett stort hinder för nybyggnation. Beräkningar visar på att dessa uppgår till ca 60 av byggkostnaden. En halvering av byggmomsen från 25 till

Inlämnad: 2000-12-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konsekvensutredning för sänkt byggmoms

Interpellation 2000/01:163 av Odell, Mats (kd)

den 4 december Interpellation 2000/01:163 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om höjda taxeringsvärden Höjda taxeringsvärden kan ge skattechock, skriver Riksskatteverket RSV med anledning av att man nu har fastställt de nya omräkningstalen på vilka taxeringsvärdena och i förlängningen fastighetsskatten

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:10 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 september Interpellation 2000/01:10 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggkostnader Byggkostnadsdelegationens betänkande SOU 2000:44 har haft som uppdrag att bl.a. främja nytänkande inom byggbranschen och initiera forskning och utveckling kring ny byggteknik och nya byggprodukter.

Inlämnad: 2000-09-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:351 av Brendt, Agneta (s)

den 13 april Interpellation 1999/2000:351 av Agneta Brendt s till finansminister Bosse Ringholm om Tobinskatt I dag globaliseras ägandet alltmer och aktiekapital strömmar över gränserna. Dagligen omsätts enormt stora valutabelopp på de internationella kapitalmarknaderna. Endast en liten del av de vinster som görs används

Inlämnad: 2000-04-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:334 av Odell, Mats (kd)

den 4 april Interpellation 1999/2000:334 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbeskattningen Globaliseringen tvingar Sverige att sänka kapital- och förmögenhetsskatterna. Och det är relativt bråttom. De skatterna kommer att sänkas, det finns ingen annan väg. Vi ser just nu över kapital- och

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:315 av Lantz, Kenneth (kd)

den 23 mars Interpellation 1999/2000:315 av Kenneth Lantz kd till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsbrons avgifter Inför den stora tilldragelsen i södra Sverige, öppnandet av Öresundsbron till sommaren, har många frågor cirkulerat den senaste tiden. Det gäller allt från tull- och polismyndighetens resurser till

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:256 av Odell, Mats (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:256 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kostnader för arbetsresor En av utgångspunkterna i 19901991 års skattereform var att skattesystemet skulle främja samhällsekonomiskt effektiva lösningar. Detta kommer bl.a. till uttryck i inkomstskattelagen 12 kap. 1 där

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:230 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:230 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om alkoholinförsel De nuvarande införselbegränsningarna av alkohol regleras i ett direktiv från 1996. Oenighet gäller om en förlängning av nuvarande direktiv kan göras för att Sverige ska kunna fortsätta med undantagsregler

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:202 av Gylling, Johnny (kd)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:202 av Johnny Gylling kd till försvarsminister Björn von Sydow om försvaret i Blekinge I den nu aktuella försvarspropositionen 1999/2000:30 föreslås flera förändringar som berör försvaret i Blekinge. Både Göta helikopterbataljon med ledningen i Ronneby F 17 och Kustartilleriregementet

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:171 av Larsson, Maria (kd)

den 22 december Interpellation 1999/2000:171 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar Den ideella föreningsrörelsen bärs i Sverige av en tradition långt bakåt i tiden. Den har vuxit sig unikt stark med en stor bredd och spridning. Den är en viktig bärare

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:114 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 november Interpellation 1999/2000:114 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattning I våras ställde undertecknad statsminister Göran Persson till svars i riksdagen angående hur förmögenhetsskatten drabbar gifta par hårdare än sambor. Det är nämligen så att som lagstiftningen

Inlämnad: 1999-11-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:92 av Norlander, Göran (s)

den 18 november Interpellation 1999/2000:92 av Göran Norlander s till finansminister Bosse Ringholm om Riksskatteverkets verksamhet i Härnösand Riksskatteverkets RSV nya regionindelning innebär att Härnösand har förlorat många arbetstillfällen. Vi har nu nåtts av oroväckande besked om ytterligare omstrukturering/outsourcing

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)