Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2000/01:420 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2000/01:420 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om dubbelbeskattning av boendet I samband med den stora skattereformen 1991 sänktes inkomstskatten, och skatten på bl.a. boendet höjdes kraftigt. Inför skattereformen analyserades beskattningen av boendet i två olika utredningar.

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd)

den 2 april Interpellation 2000/01:352 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om sysselsättningen Sverige har under de senaste tre åren haft en hög ökningstakt av sysselsättningen. Den har skett från en extremt låg nivå, och den mattas nu av. Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos mars 2001

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: sysselsättningen

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)