Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2000/01:163 av Odell, Mats (kd)

den 4 december Interpellation 2000/01:163 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om höjda taxeringsvärden Höjda taxeringsvärden kan ge skattechock, skriver Riksskatteverket RSV med anledning av att man nu har fastställt de nya omräkningstalen på vilka taxeringsvärdena och i förlängningen fastighetsskatten

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:334 av Odell, Mats (kd)

den 4 april Interpellation 1999/2000:334 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kapitalbeskattningen Globaliseringen tvingar Sverige att sänka kapital- och förmögenhetsskatterna. Och det är relativt bråttom. De skatterna kommer att sänkas, det finns ingen annan väg. Vi ser just nu över kapital- och

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:256 av Odell, Mats (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:256 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om kostnader för arbetsresor En av utgångspunkterna i 19901991 års skattereform var att skattesystemet skulle främja samhällsekonomiskt effektiva lösningar. Detta kommer bl.a. till uttryck i inkomstskattelagen 12 kap. 1 där

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)