Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:730 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 februari Fråga 2000/01:730 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om pensionärerna och fastighetsskatten Den stora bristen på bostäder i tillväxtområden och andra attraktiva områden har lett till att också villapriserna stigit kraftigt. Det blir allt svårare för pensionärer att bo kvar i dessa

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2000/01:484 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 21 december Fråga 2000/01:484 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om elimport I dagsläget utnyttjar vi inte de svenska kärnkraftsanläggningarna och vattenkraftverken i den omfattning som vi skulle kunna. Kraftföretagen importerar hellre billig europeisk fossil elkraft. Under första halvåret

Inlämnad: 2000-12-21 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:199 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 december Interpellation 2000/01:199 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvensutredning för sänkt byggmoms Höga skatter och avgifter utgör ett stort hinder för nybyggnation. Beräkningar visar på att dessa uppgår till ca 60 av byggkostnaden. En halvering av byggmomsen från 25 till

Inlämnad: 2000-12-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konsekvensutredning för sänkt byggmoms

Skriftlig fråga 2000/01:369 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:369 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om officersbristen Riksdagens beslut den 30 mars 2000 innebar en stor förändring av Försvarsmaktens grundorganisation. Ett stort antal utbildningsförband beslutade riksdagen att lägga ned. Försvarsmakten fick i uppgift att ta

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:10 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 september Interpellation 2000/01:10 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggkostnader Byggkostnadsdelegationens betänkande SOU 2000:44 har haft som uppdrag att bl.a. främja nytänkande inom byggbranschen och initiera forskning och utveckling kring ny byggteknik och nya byggprodukter.

Inlämnad: 2000-09-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1089 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1089 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om tungt beväpnad högvakt En värnpliktig vid Berga Örlogsskolor vådasköts under högvaktstjänstgöringen i Stockholm den 18 maj 2000. Utredningen om händelsen är ännu inte klar, men händelsen väcker ändå en hel del frågeställningar.

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1087 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1087 av Amanda Agestav kd till näringsminister Björn Rosengren om bensinpriset Bensinpriset har återigen höjts. Under det senaste året har bensinpriset chockhöjts med 25 Detta får konsekvenser framför allt för människor boende i glesbygd som är beroende av bilen för att ta sig till sitt arbete

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:753 av Agestav, Amanda (kd)

den 24 mars Fråga 1999/2000:753 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om civilpliktsutbildningen Överstyrelsen för civil beredskap ÖCB har föreslagit att civilpliktsutbilningen bör minskas. Den behovsutredning som gjorts visar på ett utbildningsbehov av 900 civilpliktiga år 2001. I dagsläget utbildas

Inlämnad: 2000-03-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 1999/2000:230 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:230 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om alkoholinförsel De nuvarande införselbegränsningarna av alkohol regleras i ett direktiv från 1996. Oenighet gäller om en förlängning av nuvarande direktiv kan göras för att Sverige ska kunna fortsätta med undantagsregler

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:511 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:511 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om huvudkontoret för sjunde AP-fonden I höst får enligt uppgift 4,3 miljoner pensionssparare ett valunderlag och uppgift om intjänad premiepension. Högst fem fonder kan väljas. De som inte väljer fond får pengarna placerade

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:440 av Agestav, Amanda (kd)

den 13 januari Fråga 1999/2000:440 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om Underhållsgrupp Gotland Underhållsgrupp Gotland tillkom 1994. Underhållsgruppen arbetar på uppdrag av chefer för kaderorganiserade krigsförband ansvara för att vidmakthålla krigsförbandens kvalitet och tillgänglighet samt

Inlämnad: 2000-01-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:359 av Agestav, Amanda (kd)

den 9 december Fråga 1999/2000:359 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten Luftfartsverket har ansvar för brand och räddningstjänster vid sina flygplatser i fred och krig. Luftfartsverket har dock inga egna anställda flygplatsbrandmän. Flygplatsräddningstjänsten

Inlämnad: 1999-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:42 av Agestav, Amanda (kd)

den 6 oktober Fråga 1999/2000:42 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om internationell verksamhet Försvarsberedningen skriver i sin rapport Europas säkerhet Sveriges försvar att de anser att alla operativa insatsförband i princip skall kunna användas för internationell verksamhet men att åtgärder

Inlämnad: 1999-10-06 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:32 av Agestav, Amanda (kd)

den 29 september Fråga 1999/2000:32 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om marinens underhållsvarv Enligt medierna har ÖB Owe Wiktorin avslöjat att både Örlogsbasen i Karlskrona samt Örlogsbasen på Muskö kommer finnas med i det underlag till proposition om en förändrad grundorganisation för Försvarsmakten.

Inlämnad: 1999-09-29 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)