Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2000/01:199 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 december Interpellation 2000/01:199 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om konsekvensutredning för sänkt byggmoms Höga skatter och avgifter utgör ett stort hinder för nybyggnation. Beräkningar visar på att dessa uppgår till ca 60 av byggkostnaden. En halvering av byggmomsen från 25 till

Inlämnad: 2000-12-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: konsekvensutredning för sänkt byggmoms

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:10 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 september Interpellation 2000/01:10 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggkostnader Byggkostnadsdelegationens betänkande SOU 2000:44 har haft som uppdrag att bl.a. främja nytänkande inom byggbranschen och initiera forskning och utveckling kring ny byggteknik och nya byggprodukter.

Inlämnad: 2000-09-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:230 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:230 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om alkoholinförsel De nuvarande införselbegränsningarna av alkohol regleras i ett direktiv från 1996. Oenighet gäller om en förlängning av nuvarande direktiv kan göras för att Sverige ska kunna fortsätta med undantagsregler

Inlämnad: 2000-02-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)