Dokument & lagar (9 träffar)

Interpellation 2001/02:141 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 december Interpellation 2001/02:141 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om småföretag Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Höga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som inte stimulerar till utbildning och arbete samt en djungel av krånglig lagstiftning är några av

Inlämnad: 2001-12-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:378 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 2001/02:378 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet Östersjöområdet förväntas i framtiden bli en av Europas mest dynamiska och expansiva tillväxtregioner. Genom de s.k. Östersjömiljarderna har Sverige under en femårsperiod fram

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2001/02:35 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uthyrning av bostad

Interpellation 2001/02:98 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:98 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften Regeringen avser att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. De kommuner som väljer att expandera och utöka sin verksamhet under år 2002 befrias dessutom från hela

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1287 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 juni Fråga 2001/02:1287 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om försörjningsbördan Med försörjningsbörda menas hur många personer varje sysselsatt person i åldern 1664 år måste försörja av den totala befolkningen i Sverige. För åren 19611971 ökade försörjningsbördan långsamt för de sysselsatta,

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1217 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas. I praktiken har ett tillhandahållande

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:766 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:766 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om skatter vid överföring av fastighetstillbehör Ett riksdagsbeslut i november år 2001 förändrade förutsättningarna för överföring av fastighetstillbehör genom lag om ändring i jordabalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1042 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1042 av Jan Erik Ågren kd till statsrådet Leif Pagrotsky om nordiska ID-handlingars giltighet Det är ofta svårt att ta ut rekommenderade försändelser eller sköta betalningar på svenska post- och bankkontor på grund av att man i Sverige erkänner endast av Sverige utfärdad ID-handling såsom

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)