Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1096 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 24 februari Fråga 2005/06:1096 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Postens diskriminering av funktionshindrade individer För att tillförsäkra äldre och funktionshindrade i glesbygd en fullgod postservice upphandlas årligen en så kallad utsträckt lantbrevbärarservice just för hushåll bestående

Inlämnad: 2006-02-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:996 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 10 februari Fråga 2005/06:996 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Svensk och finsk postservice på landsbygden Vid upprepade tillfällen har jag debatterat Posten AB:s försämrade service på landsbygden med statsrådet Ulrica Messing. I en interpellationsdebatt den 22 november sade statsrådet

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:650 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 16 december Fråga 2005/06:650 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Mellansverige och sjöräddningskapaciteten Under 49 dagar, med början i dag, finns ingen sjöräddningskapacitet för att undsätta personer som råkar i sjönöd i Mellansverige i Stockholms skärgård, längs Upplandskusten och stora

Inlämnad: 2005-12-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:523 av Öberg, Maria (s)

den 1 december Fråga 2005/06:523 av Maria Öberg s till statsrådet Ulrica Messing s Mobiltelefontäckning i biltestregion Biltestbranschen är en viktig verksamhet för Norrbottens inland. Verksamheten har en positiv inverkan på den totala tillväxten och bidrar med stor framtidstro i flera kommuner. Som förtroendevald

Inlämnad: 2005-12-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:471 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 24 november Fråga 2005/06:471 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s Försämrad postservice för funktionshindrade Jag har vid upprepade tillfällen frågat regeringen om Postens försämringar i lantbrevbärarservicen och vad regeringen ämnar göra åt dem. Utgångspunkten har varit situationen i byn

Inlämnad: 2005-11-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2005/06:56 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 21 oktober Interpellation 2005/06:56 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice Föreställ dig att du som boende på Kungsholmen i Stockholm, exempelvis vid Fridhemsplan, fick din post utdelad i en brevlåda vid Slussen, cirka tre kilometer från

Inlämnad: 2005-10-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2005/06:40 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 22 september Fråga 2005/06:40 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing s EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice Utveckling, förbättring och kvalitet är viktiga ord i EU:s postdirektiv 97/67/EG. Enligt direktivet ska medlemsländerna säkerställa att de som tillhandahåller samhällsomfattande

Inlämnad: 2005-09-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)