Dokument & lagar (40 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1342 av Larsson, Kaj (s)

den 23 augusti Fråga 1999/2000:1342 av Kaj Larsson s till kulturminister Marita Ulvskog om kulturellt bevarande av hamnar Längs våra kuster finns många hamnar. En stor del av dessa är inte aktiva fiskehamnar men får ändå anses ha ett stort kulturellt värde, tillsammans med samhällena som omger hamnarna. Här har våra

Inlämnad: 2000-08-23 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1319 av Ringman, Agneta (s)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1319 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om konflikten mellan skydd av skogsmark och kulturmiljövården Det pågår för närvarande ett ambitiöst arbete i Sverige att skydda skogar med höga naturvärden. För att säkerställa biologisk mångfald är det nödvändigt att det arbetet

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1308 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 11 augusti Fråga 1999/2000:1308 av Ulla-Britt Hagström kd till kulturminister Marita Ulvskog om regional kulturverksamhet Från Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland citeras: Kulturen spelar en viktig roll som vitaliserande kraft för regionens utveckling. Kulturen bidrar till medborgarnas personliga utveckling

Inlämnad: 2000-08-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1257 av Wegestål, Karin (s)

den 28 juli Fråga 1999/2000:1257 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om svenska mediers roll i kriget mot Förbundsrepubliken Jugoslavien En viss kritik mot mediernas beredvillighet att stödja krigshandlingarna och acceptera angriparnas upprepade lögner har framförts under hela tiden USA:s och Natos

Inlämnad: 2000-07-31 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1229 av Hägg, Carina (s)

den 20 juli Fråga 1999/2000:1229 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om Opus Dei Det är viktigt att granska påven som politiker liksom att granska de som påverkar Heliga Stolens politik. På samma sätt finns det även ett allmänintresse i att granska det som växer inom katolska kyrkans hägn här i Sverige.

Inlämnad: 2000-07-21 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1226 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1226 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om nordiskt samarbete mot vitmaktmusik Under slutet av 1999 beviljades Historiska museet drygt 900 000 kr av Nordiska ministerrådet för att bekämpa rasism och nazism. Ett projekt med avstamp i den s.k. vitmaktmusiken, benämnt

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1221 av Kihlström, Dan (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1221 av Dan Kihlström kd till kulturminister Marita Ulvskog om fornlämningarna i de svenska skogarna Under de senaste dagarna har larmrapporter kommit om stora skador på fornlämningarna i de svenska skogarna. Genomförda inventeringar och studier på ett stort antal områden i Skåne, Värmland

Inlämnad: 2000-07-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1197 av Olander, Ronny (s)

den 7 juli Fråga 1999/2000:1197 av Ronny Olander s till kulturminister Marita Ulvskog om barnpornografi på Internet Som en reaktion på dokumentärfilmen Shocking Truth har kulturminister Marita Ulvskog tillsatt en utredning som bl.a. ska undersöka om man genom att ändra i radio- och TV-lagen kan skydda barn och ungdomar

Inlämnad: 2000-07-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1196 av Davidson, Inger (kd)

den 7 juli Fråga 1999/2000:1196 av Inger Davidson kd till kulturminister Marita Ulvskog om skydd för kulturskatter Vägverket har i sitt huvudalternativ för dragning av E 6 genom Tanum föreslagit att den nya vägen ska gå igenom delar av det unika hällristningsområdet vilket Unesco fört upp på listan över världens natur-

Inlämnad: 2000-07-07 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1167 av Björkman, Jan (s)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1167 av Jan Björkman s till kulturminister Marita Ulvskog om SVT:s regionala sändningar i östra Blekinge För de flesta hushåll är det en självklarhet att ha tillgång till SVT:s regionala nyhetssändningar. Detta är dock inte möjligt för hundratals licensbetalare i östra Blekinge. Trots flera

Inlämnad: 2000-06-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1091 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1091 av Magnus Jacobsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om jämställdheten och invandrarkvinnorna Det är uppenbart att invandrarkvinnors ställning i många fall lämnar mycket att önska i jämställdhetshänseende. De absolut mest extrema exemplen ser vi i s.k. hedersmord. Även kvinnlig

Inlämnad: 2000-06-08 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1077 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1077 av Susanne Eberstein s till statsrådet Ulrica Messing om statsbidrag till folkrörelser Enligt förordning 1982:865 så utdelas statsbidrag till kvinnoorganisationer vars främsta syfte är att arbeta för jämställdhet. En förening som får detta bidrag är föreningen Riksorganisationen HARO

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1057 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1057 av Ann-Marie Fagerström s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hemutrustningslån till nya svenskar Reglerna för hemutrustningslån till nya svenskar är utformade så att de riskerar att skapa en ekonomisk fälla för de som nyttjar förmånen. Lånen beviljas till nya svenskar som ett stöd att

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1056 av Juholt , Håkan (s)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1056 av Håkan Juholt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hemutrustningslån till nya svenskar Reglerna för hemutrustningslån till nya svenskar är utformade så att de riskerar att skapa en ekonomisk fälla för de som nyttjar förmånen. Lånen beviljas till nya svenskar som ett stöd att skaffa

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:987 av Davidson, Inger (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:987 av Inger Davidson kd till kulturminister Marita Ulvskog om samordning mellan utbildnings- och kulturanslag Situationen på museiområdet är allvarlig. Det finns t.ex. inte tillräckliga medel avsatta för dokumentation, vård, konservering och magasinering. Det nyligen avslutade SESAM-projektet

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:976 av Kihlström, Dan (kd)

Pass 975 den 19 maj Fråga 1999/2000:976 av Dan Kihlström kd till statsrådet Ulrica Messing om fotbollskontrakt för tonåringar En ny oroande trend kan märkas inom svensk idrott. Det handlar om att mycket unga pojkar lockas till kontraktsskrivning med fotbollsklubbar i Europa. För närvarande är det rekordmånga svenska

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:922 av Hägg, Carina (s)

den 11 maj Fråga 1999/2000:922 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om regler för bidrag till organisationer Ungdomsstyrelsen har tagit fram en rapport om det statliga bidraget till ungdomsorganisationer och denna har varit ute på remiss. Det finns ett behov av att förändra systemet i takt med att omvärlden

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:921 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 1999/2000:921 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om visning av våld och pornografi i svensk TV Det är snart dags för ett nytt avtal med Sveriges Television. I avsikt att minska visningen av våld och pornografi i brittisk TV har den brittiska regeringen enligt uppgifter i medier

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:894 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 maj Fråga 1999/2000:894 av Tuve Skånberg kd till kulturminister Marita Ulvskog om Lunds Historiska Museum Lunds Historiska Museum, LUHM, är en nationellt och internationellt välkänd institution som nu riskerar att läggas ned i brist på medel. LUHM har sedan 1930-talet ansvarat för hanteringen av skånska arkeologiska

Inlämnad: 2000-05-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 1999/2000:400 av Ygeman , Anders (s)

den 28 april Interpellation 1999/2000:400 av Anders Ygeman s till statsrådet Ulrica Messing om kommunernas arbete med storstadssatsningen I sju av landets kommuner genomförs nu de insatser som kan göras med anledning av den storstadspolitiska propositionen, 1997/98:165. Det är stora och viktiga mål som formulerats

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Paginering