Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2000/01:395 av Berglund, Rune (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:395 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:371 av Berglund, Rune (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:371 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:345 av Stenberg, Hans (s)

den 29 mars Interpellation 2000/01:345 av Hans Stenberg s till miljöminister Kjell Larsson om bunkerolja miljöklass 1 Utsläppen av dieselavgaser från sjöfarten är ett stort miljöproblem. De allra flesta fartyg saknar katalysator för avgasrening och använder bunkerolja av mycket dålig kvalitet ur miljösynpunkt. Vissa svenska

Inlämnad: 2001-03-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bunkerolja miljöklass 1

Interpellation 2000/01:314 av Lantz, Kenneth (kd)

den 12 mars Interpellation 2000/01:314 av Kenneth Lantz kd till miljöminister Kjell Larsson om insamling av miljöfarliga batterier I Sverige används ca 90 miljoner lösa batterier om året. Det innebär drygt 10 batterier per svensk och år. 10 av alla sålda batterier är miljöfarliga. Sedan den 1 januari 1998 gäller förordning

Inlämnad: 2001-03-12 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: insamling av miljöfarliga batterier

Interpellation 2000/01:235 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 5 februari Interpellation 2000/01:235 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om åtgärder för att förhindra dödsbränder Under år 2000 inträffade 100 dödsbränder med sammanlagt 106 omkomna människor i Sverige. Det är en obetydlig minskning jämfört med år 1999 då det inträffade 100 dödsbränder

Inlämnad: 2001-02-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:162 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november Interpellation 2000/01:162 av Carina Adolfsson Elgestam s till miljöminister Kjell Larsson om strandskydd Att leva och bo i glesbygd gör många av oss riksdagsledamöter. Glesbygd finns inom hela vårt land och inte bara i vissa delar. De problem som utflyttningen från små orter aktualiserar gäller dels

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:130 av Agestav, Amanda (kd)

den 22 november Interpellation 2000/01:130 av Amanda Agestav kd till försvarsminister Björn von Sydow om IT-säkerhet Det görs dagligen omkring 100 försök till dataintrång i Pentagons IT-system. President Clinton, liksom kongressen, har tagit de nya hoten på stort allvar eftersom det handlar om den nationella säkerheten.

Inlämnad: 2000-11-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:89 av Segelström, Inger (s)

den 2 november Interpellation 2000/01:89 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling Koldioxidutsläppen och dess negativa inverkan på växthuseffekten är klarlagt. Detta är ett av de största miljöhoten vi står inför. Enligt Kyotoprotokollet åtog sig EU att minska sina CO 2 utsläpp

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:66 av Larsson, Hillevi (s)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:66 av Hillevi Larsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljeutsläppen i Östersjön Den senaste tidens oljeutsläpp som drabbat svenska kuster väcker igen frågan varför detta inträffar gång på gång utan att någon tycks kunna förhindra det. Som det är i dag är det nästan riskfritt

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:43 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2000/01:43 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om byggforskningens framtid Det är viktigt att forskningen tar till vara samspelet mellan människa, teknik, ekonomi och samhälle. Den byggda miljön är Sveriges största samlade näringsgren. Den tvärvetenskapliga forskningen

Inlämnad: 2000-10-18 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:25 av Larsson, Maria (kd)

den 5 oktober Interpellation 2000/01:25 av Maria Larsson kd till miljöminister Kjell Larsson om länsstyrelsens tillsynsverksamhet av miljöbalken Miljöbalken har åstadkommit nya aktiviteter hos företag runtom i Sverige. Skyldigheten att lämna in miljöredovisning åligger de företag som bedriver s.k. miljöfarlig verksamhet

Inlämnad: 2000-10-05 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)