Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:423 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:423 av Inger Strömbom kd till finansministern om avgångsvederlag till verkställande direktörer och generaldirektörer den 4 mars Enligt de nya riktlinjerna för anställningsavtal för statliga bolag, som finansminister Erik Åsbrink presenterade i december 1996, får ersättning till en avgående vd betalas

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:405 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:405 av Mats Odell kd till finansministern om det statliga utgiftstakets definition den 26 februari Mot bakgrund av debatten om det statliga utgiftstakets konstruktion och innebörd som budgetpolitiskt åtagande vill jag fråga finansministern: Avser regeringen att på något sätt omdefiniera det nuvarande statliga utgiftstaket

Inlämnad: 1999-02-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:383 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1998/99:383 av Åke Carnerö kd till finansministern om ett svenskt yrkesfiskeavdrag den 18 februari Svenskt fiske är en viktig del av en levande skärgård, vilket är ett skäl för att stimulera fisket. För att fiskenäringen skall vara livskraftig, ge fler arbeten och kunna överleva och utvecklas i framtiden måste

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:300 av Kerimo, Yilmaz (s)

Fråga 1998/99:300 av Yilmaz Kerimo s till finansministern om Tumba bruk den 29 januari Tumba bruk har sedan många år samarbetat med dåvarande Penningslotteriet, nuvarande Svenska Spel. I nära samförstånd har man 1995 investerat i ny tryckutrustning och byggt upp ny teknik för att tillfredsställa deras behov av utvecklade

Inlämnad: 1999-01-29 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:299 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:299 av Mats Odell kd till finansministern om statsbudgetens utgiftstak för år 2000 och 2001 den 28 januari Riksdagsmajoriteten har på regeringens förslag fastställt utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 1999 till 753 miljarder kronor, för år 2000 till

Inlämnad: 1999-01-28 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:275 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1998/99:275 av Göran Hägglund kd till finansministern om skatteuppgörelse om maxtaxa på dagis den 22 januari På regeringens initiativ har överläggningar om skattepolitiken inletts mellan riksdagspartierna. I slutet av november månad förekom uppgifter i medier om att Socialdemokraterna avsåg att under överläggningarna

Inlämnad: 1999-01-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:232 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1998/99:232 av Dan Ericsson kd till statsministern om jordbrukets ekonomiska villkor den 12 januari I regeringsförklaringen den 6 oktober 1998 redovisade statsministern att jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. I en radiointervju den 2 januari i år gav statsministern besked om att

Inlämnad: 1999-01-12 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:159 av Attefall, Stefan (kd)

Fråga 1998/99:159 av Stefan Attefall kd till finansministern om energiskatter den 7 december I regeringens budgetproposition för 1999, finansplanen, s. 30 skriver regeringen att man avser att under 1999 återkomma till riksdagen med ett förslag till nytt energiskattesystemSom bakgrund till detta hänvisas till de utredningar

Inlämnad: 1998-12-07 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:128 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:128 av Mats Odell kd till finansministern om det statliga utgiftstaket för år 1998 den 30 november I lag om statsbudgeten 43 stadgas att Finns det risk för att ett beslutat tak för statens utgifter eller använda utgiftsramar kommer att överskridas, skall regeringen för att undvika detta vidta sådana åtgärder

Inlämnad: 1998-11-30 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:92 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:92 av Yvonne Andersson kd till näringsministern om beskattningen av hushållstjänster den 20 november Jag ställde en fråga i kammaren den 12 november 1998 till näringsminister Björn Rosengren. Med tanke på hans ambition att skapa nya arbeten och intresse för alternativa lösningar på samhällsproblem var

Inlämnad: 1998-11-20 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:73 av Wester, Ulla (s)

Fråga 1998/99:73 av Ulla Wester s till finansministern om konkurrens mellan banker den 17 november För enskilda konsumenter är det i stort sett omöjligt att, på ett kostnadsmedvetet sätt, välja bank. Det är mycket svårt att få en helhetsuppfattning om de olika avgifterna som påförs vid olika tjänster. Att jämföra mellan

Inlämnad: 1998-11-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)