Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1562 av Niklas Karlsson (S)

Fråga 2015/16:1562 Social housing i Sverige av Niklas Karlsson S till Statsrådet Peter Eriksson MP Det finns olika modeller för välfärdsstaten. I Sverige och Norden har vi valt en generell och skattefinansierad välfärdsmodell. Andra välfärdsstatsmodeller bygger helt på försäkringslösningar eller direkta avgifter. I dessa

Inlämnad: 2016-09-01 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1562 av Niklas Karlsson (S) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1539 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1539 Brister i digitalisering inom samhällsbyggandet av Caroline Szyber KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Boverket har haft i uppdrag att sammanställa och analysera länsstyrelsernas övergång till användandet av digital teknik. Uppdraget har nyligen avrapporterats 2016:24 och fokuserar på dels länsstyrelsernas

Inlämnad: 2016-08-26 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1539 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1527 Geodata av Caroline Szyber KD till Statsrådet Peter Eriksson MP Lantmäteriet har under sommaren skickat in en framställan till Näringsdepartementet dnr 109-2016/2649 från landets största geodataproducenter med budskapet om att Sverige behöver öppna och avgiftsfria geodata från Lantmäteriet. Skrivelsens

Inlämnad: 2016-08-23 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1527 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1380 av Lars Eriksson (S)

Fråga 2015/16:1380 Bostäder för nyanlända av Lars Eriksson S till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Bostadsbristen i Sverige är i dag akut. Utmaningen ökar genom det stora antal flyktingar som flytt till Sverige och behöver en bostad för att kunna etablera sig. Då krävs en mängd olika förslag och

Inlämnad: 2016-06-21 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1380 av Lars Eriksson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1270 av Caroline Szyber (KD)

Fråga 2015/16:1270 Flexibla bygglov för förskolor av Caroline Szyber KD till Statsrådet Per Bolund MP I en tid med växande tätorter och en stor ofrihet på bostadsmarknaden till följd av bostadsbrist har Mark- och miljööverdomstolen bestämt sig för att bli mer restriktiv i sin praxis i fråga om tillfälliga bygglov för

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1270 av Caroline Szyber (KD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 1999/2000:1374 av Hägg, Carina (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1374 av Carina Hägg s till justitieminister Laila Freivalds om jaktsabotage Djurfarmare och deras familjer lever under stark press, mjölkbilar och arbetsfordon vid vägbyggen har förstörts och veterinärer samt forskare hotats. Omfattningen av dessa budskap, brott i form av hot, våld och

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1373 av Norlander, Göran (s)

den 30 augusti Fråga 1999/2000:1373 av Göran Norlander s till justitieminister Laila Freivalds om Rättshjälpsmyndigheten i Sundsvall Domstolsverket kommer inom kort att lämna förslag rörande Rätthjälpsmyndighetens framtida organisation. I den rapport som är under utarbetande är huvudförslaget att myndigheten ska flytta

Inlämnad: 2000-08-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1302 av Wälivaara, Erling (kd)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1302 av Erling Wälivaara kd till justitieminister Laila Freivalds om polissituationen i Norrbotten Under sommaren har det framkommit att tillgången på poliser i Norrbotten inte är helt tillfredsställande. Under kvällstid, då bemanningen reduceras, blir polisens insatstid ohållbart lång.

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1271 av Hägg, Carina (s)

den 2 augusti Fråga 1999/2000:1271 av Carina Hägg s till justitieminister Laila Freivalds om partnerskapsförrättning Stockholm Pride sätter nu de homosexuellas rättigheter på dagordningen, både de framsteg vi kan glädjas åt och de frågor som ännu inte fått sin lösning. Som motionär och frågeställare välkomnar jag förslaget

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1268 av Hägg, Carina (s)

den 2 augusti Fråga 1999/2000:1268 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om hyra av videofilmer I sommar har regnet lockat till såväl boklån som till hyra av videofilmer. Vid boklån på bibliotek får man klara svar på hur låntagarnas integritet bevaras. I en videobutik måste man uppge sitt personnummer

Inlämnad: 2000-08-02 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1222 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 19 juli Fråga 1999/2000:1222 av Magnus Jacobsson kd till justitieminister Laila Freivalds om rättsväsendet Under senare tid har stora strukturella förändringar inom rättsväsendet genomförts vilket lett till att antalet civilanställda minskats. Tyvärr verkar inte detta leda till de önskade effektiviseringsvinster

Inlämnad: 2000-07-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1099 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 8 juni Fråga 1999/2000:1099 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om polisen i Östergötland En regional polismyndighet har ingen möjlighet att kunna förutse och budgetera för extraordinära händelser. Jakten på polismördarna i Malexander kostade Östergötland 18 miljoner kronor. För att minska

Inlämnad: 2000-06-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1088 av Viklund, Margareta (kd)

den 6 juni Fråga 1999/2000:1088 av Margareta Viklund kd till justitieminister Laila Freivalds om våld mot handikappade Mörkertalet för kvinnomisshandel är totalt sett stort. Förmodligen är det ännu större för gruppen funktionshindrade och förståndshandikappade. Det finns undersökningar och rapporter som tyder på att

Inlämnad: 2000-06-06 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1076 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1076 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om bristen på övervakare Inom frivården råder i dag stor brist på lekmannaövervakare. Ineffektiva administrativa system och en alltför låg ersättning anses vara några av orsakerna bakom detta problem. I dag får en lekmannaövervakare

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1047 av Strömbom, Inger (kd)

den 29 maj Fråga 1999/2000:1047 av Inger Strömbom kd till justitieminister Laila Freivalds om åtgärder mot annonsskojare Enligt en SIFO-undersökning har 75 av företagen med under 20 anställda råkat ut för annonsskojeri eller fakturaskojeri. Omfattningen av bedrägerierna tycks öka. Otillbörlig marknadsföring och bedrägeri

Inlämnad: 2000-05-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1046 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 29 maj Fråga 1999/2000:1046 av Desirée Pethrus Engström kd till statsminister Göran Persson om ensamståendes adoptionsrätt I Sveriges riksdag talar vi ofta om FN:s barnkonvention och om att sätta barnperspektivet i fokus. Barns behov ska framträda i samhällsbesluten. Små barn kan inte uttala sin egen vilja och

Inlämnad: 2000-05-29 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1037 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 maj Fråga 1999/2000:1037 av Margareta Viklund kd till justitieminister Laila Freivalds om unga flickors situation i rättssammanhang Under senaste vintern och våren har vi genom bl.a. massmedier fått ta del av två uppmärksammade fall, som handlar om flickors/kvinnors många gånger utsatta situation i rättssammanhang.

Inlämnad: 2000-05-26 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1032 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1032 av Kjell Eldensjö kd till justitieminister Laila Freivalds om villkorlig dom med samhällstjänst Förra året infördes den nya påföljden villkorlig dom med samhällstjänst. Under det dryga år som gått kan man konstatera att påföljden utdömts i åtskilliga fall och att kostnaden för påföljden

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1028 av Gustafsson, Holger (kd)

den 25 maj Fråga 1999/2000:1028 av Holger Gustafsson kd till justitieminister Laila Freivalds om människohandel Det är djupt beklämmande att världen vid 2000-talets inledning fortfarande inte lyckats avskaffa slaveri. Det finns tydliga bevis på att handeln med framför allt kvinnor och barn finner vägar in i västerländska

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1031 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 24 maj Fråga 1999/2000:1031 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Laila Freivalds om länspolisstyrelsernas framtida mandat Enligt regeringens vårproposition ska rättsväsendet tillföras 1 miljard kronor för år 2001. Medlen ska användas i moderniseringsarbetet för att uppnå ett rationellt och strukturerat

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Paginering