Dokument & lagar (78 träffar)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:244 av Brus, Sven (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:244 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om dansbandsmomsen Kulturen i vårt land är viktig för att skapa livskvalitet och harmoni för invånarna. Med kultur kan människor lättare orka med ett i övrigt stressigt och arbetsamt vardagsliv. Det är därför bra att Sverige

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:242 av Enochson, Annelie (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:242 av Annelie Enochson kd till finansminister Bosse Ringholm om hyressättningen i Akademiska Hus Med fastighetsreformen 1993 tillkom nya riktlinjer för statens fastighetsförvaltning, som innebar ett åtskiljande av ägandet, förvaltandet och brukandet av statens lokaler. Akademiska

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:301 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 8 mars Interpellation 2001/02:301 av Bengt Silfverstrand s till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av alkoholdrycker Finansdepartementet räknade i sin senaste budget med att staten under 2001 skulle få in 4,7 miljarder i skatteintäkter på spriten. År 2004 förväntar man sig att dessa intäkter ska ha reducerats

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:300 av Attefall, Stefan (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:300 av Stefan Attefall kd till finansminister Bosse Ringholm om skatteväxling i Sverige Mellan 1993 och 2000 minskade miljöskatterna som andel av BNP med 8 medan skatterna på arbete ökade med 13 I alla EU-länder, utom Sverige och Irland, har miljöskatterna som andel av BNP ökat under

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:175 av Odell, Mats (kd)

den 17 januari Interpellation 2001/02:175 av Mats Odell kd till finansminister Bosse Ringholm om flytträtt för livförsäkringar Sedan den 1 januari 2001 tillåter svensk lagstiftning att kapital bundet i traditionella livförsäkringar och pensionssparande m.m. flyttas till annan förvaltare, om privatpersonen eller företaget

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:165 av Larsson, Maria (kd)

den 9 januari Interpellation 2001/02:165 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om familjeföretag De senaste åren har inneburit en dramatisk förändring i ägarstrukturen i svenska företag. I dag är det 35 utländskt ägande i svenska börsnoterade företag. Antalet företagsköp under år 2000 ökade med 21 jämfört

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:366 av Karlsson, Anders (s)

den 12 april Interpellation 2001/02:366 av Anders Karlsson s till finansminister Bosse Ringholm om avgift för utbetalning av avi Finansinspektionen publicerade sin rapport om överföring mellan banker Från konto till konto FI 2002:2 den 27 februari 2002. Rapporten ger en belysning på hur betalningssystemet fungerar

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:71 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

Interpellationen är återkallad den 12 november Interpellation 2001/02:71 av Nils-Erik Söderqvist s till finansminister Bosse Ringholm om EU-skatter på alkoholdrycker I ett antal dokument har Sverige slagit fast att vi kommer att driva kravet på en ansvarsfull och restriktiv, europeisk alkoholpolitik med utgångspunkt

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:55 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 30 oktober Interpellation 2001/02:55 av Nils-Erik Söderqvist s till finansminister Bosse Ringholm om EU-skatter på alkoholdrycker I ett antal dokument har Sverige slagit fast att vi kommer att driva kravet på en ansvarsfull och restriktiv, europeisk alkoholpolitik med utgångspunkt i EU:s kompetensområden om folkhälsa.

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:98 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:98 av Ulla-Britt Hagström kd till finansminister Bosse Ringholm om arbetsgivaravgiften Regeringen avser att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting. De kommuner som väljer att expandera och utöka sin verksamhet under år 2002 befrias dessutom från hela

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:97 av Brus, Sven (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:97 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten I år har taxeringsvärdena på fastigheter höjts för första gången sedan 1997. Fastighetsskatten har kommit att slå hårt på många platser i Sverige och regeringen har tvingats till flera eftergifter. Under året

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:141 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 13 december Interpellation 2001/02:141 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om småföretag Sverige är ett av de länder som har världens högsta skatter. Höga arbetsgivaravgifter och inkomstskatter som inte stimulerar till utbildning och arbete samt en djungel av krånglig lagstiftning är några av

Inlämnad: 2001-12-13 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:456 av Strömbom, Inger (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:456 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Svenska folket har i dagarna lämnat in sin deklaration för inkomståret 2001. Många villaägare har återigen blivit varse att fastighetsskatten ökat med många tusenlappar under året, trots att skattesatsen

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:455 av Brus, Sven (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:455 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om skattereduktion för hushållstjänster Många människor, inte minst kvinnor och småbarnsföräldrar, lever i en pressad livssituation på grund av dubbelarbete. Svårigheten att förena yrkesarbete med tid för barnen leder till stress

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:493 av Gustafsson, Holger (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:493 av Holger Gustafsson kd till finansminister Bosse Ringholm om konkurrensvillkor för svenskt jordbruk Samtidigt som lantbruksnäringen söker se optimistiskt på framtiden och Lantbruksbarometern pekar på en byggboom i det svenska lantbruket så pekar nya larmrapporter på sviktande

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:327 av Lantz, Kenneth (kd)

den 20 mars Interpellation 2001/02:327 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Leif Pagrotsky om trafiken över Öresund Handelsministern har på olika sätt visat stort engagemang i frågan om integrationsarbetet i Öresundsregionen. Dock har det i vissa sammanhang varit viss slagsida åt att ensidigt tala om sänkta broavgifter

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: trafiken över Öresund

Interpellation 2001/02:35 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 18 oktober Interpellation 2001/02:35 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om uthyrning av bostad Bostadssituationen för studenter förvärras hela tiden. Rekordmånga studenter står utan bostad. Det har utlovats att 10 000 studentbostäder ska byggas i år över hela landet, men det är inte på långt

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: uthyrning av bostad

Interpellation 2001/02:378 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 2001/02:378 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ulrica Messing om kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet Östersjöområdet förväntas i framtiden bli en av Europas mest dynamiska och expansiva tillväxtregioner. Genom de s.k. Östersjömiljarderna har Sverige under en femårsperiod fram

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnors delaktighet i Östersjösamarbetet

Interpellation 2001/02:74 av Söderqvist, Nils-Erik (s)

den 14 november Interpellation 2001/02:74 av Nils-Erik Söderqvist s till finansminister Bosse Ringholm om EU-skatter på alkoholdrycker I ett antal dokument har Sverige slagit fast att vi kommer att driva kravet på en ansvarsfull och restriktiv, europeisk alkoholpolitik med utgångspunkt i EU:s kompetensområden om folkhälsa.

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU-skatter på alkoholdrycker
Paginering