Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 2001/02:244 av Brus, Sven (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:244 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om dansbandsmomsen Kulturen i vårt land är viktig för att skapa livskvalitet och harmoni för invånarna. Med kultur kan människor lättare orka med ett i övrigt stressigt och arbetsamt vardagsliv. Det är därför bra att Sverige

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:97 av Brus, Sven (kd)

den 23 november Interpellation 2001/02:97 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten I år har taxeringsvärdena på fastigheter höjts för första gången sedan 1997. Fastighetsskatten har kommit att slå hårt på många platser i Sverige och regeringen har tvingats till flera eftergifter. Under året

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2001/02:455 av Brus, Sven (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:455 av Sven Brus kd till finansminister Bosse Ringholm om skattereduktion för hushållstjänster Många människor, inte minst kvinnor och småbarnsföräldrar, lever i en pressad livssituation på grund av dubbelarbete. Svårigheten att förena yrkesarbete med tid för barnen leder till stress

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:323 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 30 november Fråga 2001/02:323 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om den svenska skogsbärsindustrin Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Det finns en väl uppbyggd lokal struktur med inköp, transporter, infrysning och rensning av bär

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1217 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1217 av Jan Erik Ågren kd till finansminister Bosse Ringholm om mervärdesskatt vid begravningsuppdrag Riksskatteverket har i skrivelse Mervärdesskatt vid begravningsuppdrag dnr. 8930-01/120, låtit ändra synsättet på hur begravningsuppdrag ska mervärdesbeskattas. I praktiken har ett tillhandahållande

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1042 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1042 av Jan Erik Ågren kd till statsrådet Leif Pagrotsky om nordiska ID-handlingars giltighet Det är ofta svårt att ta ut rekommenderade försändelser eller sköta betalningar på svenska post- och bankkontor på grund av att man i Sverige erkänner endast av Sverige utfärdad ID-handling såsom

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: statsrådet Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 1 mars Fråga 2001/02:831 av Jan-Erik Ågren kd till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)