Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1320 av Runegrund, Rosita (kd)

den 21 augusti Fråga 2002/03:1320 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags ansvar för guldbrytning i Ghana De svenska företagen Sandvik och Atlas Copco bryter guld i Ghana i samarbete med andra företag. Konsekvenserna för människor och miljö är mycket allvarliga. SVT sände i våras

Inlämnad: 2003-08-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1318 av Frans, Joe (s)

den 20 augusti Fråga 2002/03:1318 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags moraliska ansvar Nyligen gjorde SVT:s Dokument inifrån en uppföljning av svenska företags verksamhet och ansvar kring miljöproblem i Ghana. Jag har tidigare agerat i frågan och då utifrån statens roll som ägare

Inlämnad: 2003-08-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1144 av Larsson, Maria (kd)

den 16 juni Fråga 2002/03:1144 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om överenskommelse med kärnkraftsägarna Vid en uppvaktning i näringsutskottet den 6 maj hävdade kärnkraftsägarna Vattenfall, Sydkraft och Fortum att något som kan kallas förhandlingar inte påbörjats med staten utan det som skett

Inlämnad: 2003-06-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1066 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1066 av Tuve Skånberg kd till miljöminister Lena Sommestad om oljekatastrof i Östersjön I god sikt och lugnt väder kolliderade ett kinesiskt och cypriotiskt fartyg mitt på lördagen mellan Sydostskånes kust och Bornholm, i Bornholmsgattet, ett av Europas mest trafikerade farvatten. Det kinesiska

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1028 av Klockare, Lennart (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1028 av Lennart Klockare s till näringsminister Leif Pagrotsky om höga elpriser Debatten om de rekordhöga elpriserna har varit livlig under den gångna vintern. Konsumenter, som inte aktivt har följt prisutvecklingen hos olika kraftbolag, har drabbats av obehagliga överraskningar när elräkningen

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:930 av Öberg, Maria (s)

den 14 maj Fråga 2002/03:930 av Maria Öberg s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om statliga bolags hemsidor Alltfler reseföretag använder Internettjänster som ett säljargument. Resor som bokas av kunden själv genom Internet är ofta rabatterade, vilket är naturligtvis positivt för konsumenter. SAS är ett bolag

Inlämnad: 2003-05-14 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:416 av Forssmed, Jakob (kd)

den 12 maj Interpellation 2002/03:416 av Jakob Forssmed kd till näringsminister Leif Pagrotsky om multinationella företag och rapportering Under de senaste åren har företagens roll utvecklats mot ett ökat ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras och att internationella riktlinjer för hållbar utveckling efterlevs

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: multinationella företag och rapportering

Interpellation 2002/03:338 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 9 maj Interpellation 2002/03:338 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvecklande av Glasriket Glasriket är en nationell angelägenhet, inte något bara för fyra kommuner i Kalmar och Kronobergs län. Det handlar om turism, hantverk, formgivning, jobb i glesbygd, traditioner och kunskap.

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:892 av Eneroth, Tomas (s)

den 8 maj Fråga 2002/03:892 av Tomas Eneroth s till näringsminister Leif Pagrotsky om Glasrikets framtid Svensk glasindustri är unik och världsberömd. Unik eftersom den förmår kombinera genuin hantverkstradition med modern och spännande formgivning. Världsberömd och erkänd på grund av dess förmåga att locka formgivare

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:311 av Larsson, Maria (kd)

den 28 april Interpellation 2002/03:311 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om företagsklimatet Tillväxt och förnyelse är honnörsord som upprepas här och var i regeringens finansplan i vårpropositionen. Insatser utlovas för att skapa ett bättre entreprenörskapDe konkreta förslagen är dock få. Med

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:849 av Odell, Mats (kd)

den 28 april Fråga 2002/03:849 av Mats Odell kd till näringsminister Leif Pagrotsky om kapitaltillskott till SJ och EU:s statsstödsregler Regeringen har i proposition 2002/03:86 föreslagit åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB. I propositionen uttalar regeringen att staten kan ge ett kapitaltillskott

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:626 av Bernhardson, Bo (s)

den 5 mars Fråga 2002/03:626 av Bo Bernhardson s till näringsminister Leif Pagrotsky om EU och GATS Sedan en tid pågår, om än ganska mycket i skymundan, en debatt om det Allmänna Tjänstehandelsavtalet, GATS General Agreement on Trade in Servicesoch dess konsekvenser för främst världens fattiga länder. Kritikerna menar

Inlämnad: 2003-03-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:588 av Svensson , Per-Olof (s)

den 26 februari Fråga 2002/03:588 av Per-Olof Svensson s till statsrådet Ulrica Messing om användningen av grot i framställningen av bränsleflis För en vecka sedan framträdde en representant för ett av de största skogsbolagen och framförde tveksamheter till att det skulle gå att fortsätta bedriva verksamhet pappersbruk

Inlämnad: 2003-02-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:579 av Frans, Joe (s)

den 24 februari Fråga 2002/03:579 av Joe Frans s till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska företags ansvar för verksamhet i andra länder I veckan uppmärksammande TV-programmet Uppdrag granskning att svenska företag är involverade i en skrämmande rovdrift på miljö och människor. Det sker i samband med guldbrytning

Inlämnad: 2003-02-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:539 av Enochson, Annelie (kd)

den 17 februari Fråga 2002/03:539 av Annelie Enochson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om lokalisering av det nationella centrumet för innovation, kommersialisering och miljöexport Regeringen har tagit initiativ till att inrätta ett nationellt centrum för innovationer, kommersialisering och miljöexport som ska

Inlämnad: 2003-02-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2002/03:127 av Larsson, Maria (kd)

den 16 januari Interpellation 2002/03:127 av Maria Larsson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om IUC-satsningen Industriella utvecklingscentra, IUC, är underifrån initierade och lokalt och regionalt ägda bolag. Hösten 2002 ägde 555 små- och medelstora företag de då 19 befintliga IUC. På regeringens uppdrag har

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:400 av Gylling, Johnny (kd)

den 16 januari Fråga 2002/03:400 av Johnny Gylling kd till näringsminister Leif Pagrotsky om nätbolagens ansvar för brister i elnätet Denna vinter liksom många tidigare har elnätet på flera håll i landet inte klarat av snöfall och kyla. Tusentals hushåll har periodvis fått vara utan el och många människor har tillbringat

Inlämnad: 2003-01-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:295 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 12 december Fråga 2002/03:295 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Leif Pagrotsky om månadsvis avläsning av elmätare Energimyndigheten har utrett mätperiodens längd på elmarknaden. Slutsatsen är att landets ca 1,5 miljoner elkunder med en förbrukning på över 8 000 kWh per år ska få månadsvis avläsning

Inlämnad: 2002-12-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:214 av Enochson, Annelie (kd)

den 29 november Fråga 2002/03:214 av Annelie Enochson kd till näringsminister Leif Pagrotsky om avgift för 90-konto Det svenska folket är väl bekant med hjälporganisationernas så kallade 90-konton. En mycket stor del av befolkningen känner till vad 90-kontona innebär. Det som många dock tycker är lite märkligt är att

Inlämnad: 2002-11-29 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2002/03:204 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november Fråga 2002/03:204 av Claes-Göran Brandin s till näringsminister Leif Pagrotsky om utvärdering av privatiseringar Verksamheten i många statliga myndigheter och affärsverk har privatiserats, bolagiserats och avmonopoliserats. Tidigare samhällskontrollerade monopol har avreglerats och konkurrensutsatts

Inlämnad: 2002-11-28 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Paginering