Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:873 av Larsson, Maria (kd)

den 11 mars Fråga 2001/02:873 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om infrastruktursatsningar i Gislaved Turerna kring Continentals nedläggning av däckfabriken i Gislaved har varit många. Beslutet om nedläggning är nu ett faktum. Det medför självfallet en stor oro för var och en av de 700 som nu

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:871 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 11 mars Fråga 2001/02:871 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om vägskyltning i Norduppland Ute i Europa är skyltning för turister, den s.k. brunvitskyltningen, väl etablerad sedan många år. I Sverige fick ett par försöksorter prova denna skyltning i början av 1990-talet. 1995 gjorde vägverket

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:840 av Norlander, Göran (s)

den 5 mars Fråga 2001/02:840 av Göran Norlander s till statsminister Göran Persson om stödet till Finlandstrafiken Inom kort upphör det statliga stöd som de finska och svenska regeringarna beviljade för upprätthållandet av färjetrafiken mellan Vasa och Umeå. Detta stöd har snedvridit konkurrensen men trots detta finns

Inlämnad: 2002-03-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:277 av Larsson, Hillevi (s)

den 22 februari Interpellation 2001/02:277 av Hillevi Larsson s till justitieminister Thomas Bodström om kampen mot prostitution Som riksdagsledamot och s-kvinna är kampen mot prostitutionen en hjärtefråga sedan lång tid. Sedan lagen om könsköp kom år 1999 har många med mig ofta debatterat lagen och den framgång den

Inlämnad: 2002-02-22 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:276 av Segelström, Inger (s)

den 21 februari Interpellation 2001/02:276 av Inger Segelström s till justitieminister Thomas Bodström om Internetprostitution Sedan sexköpslagen kom 1999 har den livligt debatterats. Motståndarna då är motståndarna nu. Några säger att det är svårt att bevisa brott och att polisen gör fel saker. Enligt min åsikt borde

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:275 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 februari Interpellation 2001/02:275 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om brottsutredningar En rapport från Brottsförebyggande rådet BRÅ visar att allt färre brott klaras upp av polisen. Sedan 1970-talet har polisens uppklaringsprocent stadigt dalat. Av alla brott som polisanmäldes

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:782 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 februari Fråga 2001/02:782 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om väg 44 Väg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan har under flera år haft en kraftig trafikökning. Vilket bl.a. beror på att folk arbetspendlar mellan de båda städerna. Regionens beslut att slå samman sjukhusen har också bidragit

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:773 av Larsson, Maria (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:773 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin En anordnare av aktiviteter kan få ersättning för merkostnader när man skriver avtal inom ramen för aktivitetsgarantin. I de flesta fall skrivs dessa avtal med kommuner och ideella föreningar, men också

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:770 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:770 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om handläggningstid i hovrätt för tvistemål Det saknas ett allmängiltigt svar på vad som kan anses vara en längsta tid för handläggning i hovrätten för mål av icke-komplicerad natur. Ett exempel är en dom om frikraftsersättning

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:769 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 20 februari Fråga 2001/02:769 av Claes-Göran Brandin s till justitieminister Thomas Bodström om bilar med körförbud I tidningen GT kunde man för någon vecka sedan läsa att det finns personer som skriver över sina bilar på en person utan tillgångar, en s.k. målvakt. Eftersom denna person saknar inkomst och tillgångar,

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:758 av Enochson, Annelie (kd)

den 19 februari Fråga 2001/02:758 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om europeisk sjöfartsmyndighet Sverige är en framträdande sjöfararnation med ett stort förtroendekapital på den internationella arenan när det gäller sjönäringen. När nu EU planerar för en europeisk sjöfartsmyndighet, EMSA

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:748 av Skånberg, Tuve (kd)

den 15 februari Fråga 2001/02:748 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om FN-konventioner Regeringen förbereder ett lagförslag som ska ge homosexuella par rätt att prövas som adoptionsföräldrar. För att ett sådant lagförslag ska kunna antas som svensk lag måste 1967 års europeiska konvention om

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:729 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 13 februari Fråga 2001/02:729 av Ragnwi Marcelind kd till näringsminister Björn Rosengren om Norra stambanan I Ljusdal planeras en ombyggnad av Norra stambanan, delen EdeEdänge, inklusive ny bro över Ljusnan. Det omläggningsförslag som Banverket valt, förändrar starkt landskapsbilden. Flera personer och organisationer

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:698 av Skånberg, Tuve (kd)

den 8 februari Fråga 2001/02:698 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 är det fortfarande få företag som velat konkurrera med Posten AB. Under slutet av 1990-talet fanns ett hundratal lokala postoperatörer i verksamhet i dag finns

Inlämnad: 2002-02-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:696 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 8 februari Fråga 2001/02:696 av Mikael Oscarsson kd till justitieminister Thomas Bodström om ökat våld mot taxichaufförer Taxirånen ökar alltmer i storstäderna och särskilt i Stockholm. Varje vecka är det nya tillbud. Nyligen inträffade fem grova taxirån på en helg i Stockholm. Tyvärr måste man konstatera att många

Inlämnad: 2002-02-08 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:240 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:240 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens organisation Enligt uppgift kommer Polisförbundets rikstäckande undersökning, som ska presenteras om några dagar, att visa på en katastrofal verklighet som vi kristdemokrater länge pekat på, polisens organisation

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:239 av Bergström, Harald (kd)

den 6 februari Interpellation 2001/02:239 av Harald Bergström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen om gode män och förvaltare År 1995 genomfördes en stor förändring av de kapitel i föräldrabalken FB som rymmer bestämmelserna om god man och förvaltare. Redan när de infördes aviserades att de borde följas

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:675 av Wälivaara, Erling (kd)

den 6 februari Fråga 2001/02:675 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Björn Rosengren om tillverkning av järnvägsräls Förra hösten kom den efterlängtade infrastrukturpropositionen. Av propositionen framgick att stora järnvägssatsningar kommer att göras, vilket betyder att behovet av järnvägsräls kommer att öka.

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:674 av Strömbom, Inger (kd)

den 6 februari Fråga 2001/02:674 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om statliga jobb i Karlskoga I regeringens skrivelse 1999/2000:33 utlovades nya arbetstillfällen till de orter som drabbats av försvarsnedläggningar. En särskild omställningsgrupp skapades för att bistå de drabbade kommunerna

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:235 av Lundberg, Inger (s)

den 5 februari Interpellation 2001/02:235 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om tågförbindelser KarlskogaDegerfors Som framgår av den regionalpolitiska proposition, som riksdagen nyligen ställt sig bakom spelar goda kommunikationer en avgörande roll för en regions möjlighet att utvecklas. Goda

Inlämnad: 2002-02-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)