Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1150 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 8 maj Fråga 2001/02:1150 av Gunilla Tjernberg kd till näringsminister Björn Rosengren om förbindelsen mellan Holmön och fastlandet Jag har vid ett flertal tillfällen tidigare tagit upp frågan om förbindelsen mellan Holmön och fastlandet men problemet har fortfarande inte fått någon lösning. Holmön ligger utanför

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:484 av Gustafsson, Lars (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:484 av Lars Gustafsson kd till statsminister Göran Persson om bilägares kostnader Vi Bilägares stora kostnadsundersökning visar entydigt att det är mycket dyrt att äga och köra bil. De har detaljgranskat över 400 nya bilar och studerat inköpsprispriset samt kostnader för att äga

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:475 av Larsson, Maria (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:475 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om företagares villkor Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamheten

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:452 av Attefall, Stefan (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:452 av Stefan Attefall kd till näringsminister Björn Rosengren om regler för moped och skoter Teknisk utveckling och nya regler har lett till en kraftig ökning av antalet skoter i Sverige. Fordonet är smidigt i trafiken, på en vanlig parkeringsruta får fyra till fem skotrar plats,

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:449 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:449 av Margareta Viklund kd till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet I rapporten Tillväxt för en ny tid Rapport om omställningsarbetet i tio kommuner åren 2000-2001 redovisar regeringens s.k. omställningsgrupp resultatet av arbetet med att bl.a. skapa ersättningsarbeten

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:429 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 26 april Interpellation 2001/02:429 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om svenskt glas Den svenska glasindustrin har gamla anor. Det är väl känt och det står för hög kvalitet. Vårt svenska glas har fått sitt goda rykte tack vare att man på glasbruken förstått att ta vara på den

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1123 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Fråga 2001/02:1123 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Dagens lagregler gör det omöjligt att förvärva en av lägenheterna i ett flerbostadshus med äganderätt. För att möjliggöra ägandet av bostäder även i flerfamiljshus och för att kunna bygga nya fastigheter på

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1122 av Arvidsson, Eva (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1122 av Eva Arvidsson s till näringsminister Björn Rosengren om minskad verksamhet i Nynäshamn Ericsson har åter lämnat besked om att jobb ska bort. Denna gång handlar det om att ytterligare 7 000 jobb ska bort från koncernen. Hälften av dessa berör företagets svenska arbetsplatser. I uppgifterna

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1110 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 25 april Fråga 2001/02:1110 av Chatrine Pålsson kd till justitieminister Thomas Bodström om barnpornografi på Internet Nu har det återigen rapporterats om hur barn förekommer i pornografiska bilder via Internet. Denna gång är det Internetföretag som via s.k diskussionsgrupper sprider bilderna på nätet. Detta är

Inlämnad: 2002-04-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1103 av Wegestål, Karin (s)

den 24 april Fråga 2001/02:1103 av Karin Wegestål s till justitieminister Thomas Bodström om vapensmuggling Förra sommaren uppgav Radio Malmöhus, att tullen på Öresundsbron funnit en väska med tunga vapen på en turistbuss. Bussen uppgavs komma från det forna Jugoslavien. Efter ett par dagar meddelades att bussen kom

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1084 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 april Fråga 2001/02:1084 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om Polisens verksamhet Det som regeringen kallar historiens största satsning på polisen har inte fått något genomslag. Situationen är graverande. Långa väntetider hos polisen gör att människor tar lagen i egna händer. Polisen

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1083 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 19 april Fråga 2001/02:1083 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om brott mot detaljhandeln Stölder, rån och inbrott är så vanliga inom vissa branscher att försäkringsbolagen inte längre tecknar några försäkringar. Flera försäkringsbolag har också börjat säga upp sina försäkringsåtaganden

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:380 av Lindgren, Sylvia (s)

den 17 april Interpellation 2001/02:380 av Sylvia Lindgren s till näringsminister Björn Rosengren om arbetstillstånd för tredjelandsförare På EU:s gemensamma transportmarknad har illegala anställningar av förare från Östeuropa länge varit ett stort problem. Samvetslösa företag i såväl Sverige som i andra EU-länder

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: arbetstillstånd för tredjelandsförare

Skriftlig fråga 2001/02:1065 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 17 april Fråga 2001/02:1065 av Ingemar Vänerlöv kd till justitieminister Thomas Bodström om närpolisens resurser I regeringens budget för år 2001 förstärktes polisen med 575 miljoner kronor. Budgeten förstärktes därefter med ytterligare 600 miljoner kronor när det visade sig att polisens underskott för 2001, trots

Inlämnad: 2002-04-17 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:374 av Gylling, Johnny (kd)

den 15 april Interpellation 2001/02:374 av Johnny Gylling kd till justitieminister Thomas Bodström om rättsliga åtgärder mot djurrättsaktivister Det är viktigt att poängtera att man måste respektera allas rätt att uttrycka sina åsikter. Många är med rätta bekymrade över allt djurplågeri som pågår i världen, även i

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rättsliga åtgärder mot djurrättsaktivister

Skriftlig fråga 2001/02:1050 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1050 av Annelie Enochson kd till statsrådet Mona Sahlin om rehabiliteringstjänster Under hösten 2001 upphandlade försäkringskassorna arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster med ett antal aktörer och leverantörer runtom i våra kommuner. I december månad tecknades ramavtal med leverantörerna

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1049 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1049 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om vårnadshavare i annat land När en förälder gjort sig skyldig till ett sådant grovt våld mot den andre föräldern att denne avlider kommer de efterlämnade barnen i en mycket svår situation. Den mördande föräldern kommer då att

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1047 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1047 av Ester Lindstedt Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om Postens serviceställen Posten förändras. Innan årets slut ska bolaget ha öppnat drygt 3 000 serviceställen runtom i landet. Drygt hälften av de nya serviceställena för brev och paket kommer att drivas på entreprenad

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1045 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1045 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om vårdnadshavare som mördar Under de senaste fyra åren har barn i minst 16 familjer i Sverige mist en av sina föräldrar genom att den ena föräldern dödat den andra. Totalt fanns i dessa familjer vid tidpunkten för dåden 43

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1037 av Davidson, Inger (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1037 av Inger Davidson kd till statsrådet Leif Pagrotsky om EU-patent på svenska Just nu förhandlas inom EU om ett gemensamt s.k. EU-patent. I dessa förhandlingar har den svenska regeringen förklarat sig villig att acceptera minskade översättningskrav. Det innebär att det inte längre ska

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)