Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:530 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 17 januari Fråga 2001/02:530 av Ingemar Vänerlöv kd till statsminister Göran Persson om polisen i Västra Götaland Mot bakgrund av regeringens direktiv till polisen är den ekonomiska situationen med gällande budgetförutsättningar mycket ansträngd. Det gäller särskilt för polisen i Västra Götalands län. Vad som för

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:512 av Brus, Sven (kd)

den 11 januari Fråga 2001/02:512 av Sven Brus kd till näringsminister Björn Rosengren om Holmens investeringsbeslut Skogsindustribolaget Holmen har nu beslutat om förprojektering av en ny pappersmaskin. Investeringen är i storleksordningen 3,5 miljarder. Bolaget har att välja mellan att investera i befintlig anläggning

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:501 av Carnerö, Åke (kd)

den 10 januari Fråga 2001/02:501 av Åke Carnerö kd till näringsminister Björn Rosengren om säkrare ledningsgator Återigen har det snöat i Sverige vilket har medfört att kullfallna träd orsakat avbrott i elförsörjningen i flera områden runtom i landet. Enligt min uppfattning beror elavbrotten bl.a. på brister i det

Inlämnad: 2002-01-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:153 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 20 december Interpellation 2001/02:153 av Ingemar Vänerlöv kd till näringsminister Björn Rosengren om Vänersjöfartens framtid Handelssjöfarten på Vänern har på grund av snedvriden konkurrens under en längre tid tappat konkurrensförmåga mot andra transportslag, främst utländsk trailertrafik och järnväg. Samtidigt

Inlämnad: 2001-12-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:464 av Skoog, Christer (s)

den 19 december Fråga 2001/02:464 av Christer Skoog s till näringsminister Björn Rosengren om flytt av företag till utlandet I medierna får vi allt oftare besked om företag som lägger ned sin verksamhet i Sverige för att i stället flytta utomlands. Anledningarna kan vara varierande, men är oftast ekonomiskt baserade.

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:461 av Brus, Sven (kd)

den 19 december Fråga 2001/02:461 av Sven Brus kd till socialminister Lars Engqvist om färdtjänst för barn En expertgrupp från Vägverket har analyserat hur den nya färdtjänstlagen, som trädde i kraft 1998, har fungerat under fyra år. Där konstateras att lagen inneburit klara försämringar för barn genom att tillämpningarna

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:463 av Skoog, Christer (s)

den 18 december Fråga 2001/02:463 av Christer Skoog s till näringsminister Björn Rosengren om Samhall Samhallkoncernen ger arbete åt mer än 25 000 arbetshandikappade i Sverige. Man har arbetsplatser på ca 300 orter. I avtalet som finns mellan staten och Samhall framgår det att man, genom produktion av efterfrågade

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:400 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 11 december Fråga 2001/02:400 av Bengt-Ola Ryttar s till justitieminister Thomas Bodström om avlyssning Telefonavlyssning har i Sverige betraktats som ett mycket ingripande tvångsmedel, därför är de krav som ställs på telefonavlyssning skyddade i grundlag. Vi kan nu läsa i pressen om att genom att ett EU-direktiv

Inlämnad: 2001-12-11 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:360 av Hägg, Carina (s)

den 6 december Fråga 2001/02:360 av Carina Hägg s till näringsminister Björn Rosengren om regler för övningskörning Enligt körkortslagen ska den som är handledare vid privat övningskörning ha fyllt 24 år samt sedan minst fem år ha körkort av det slag som krävs vid övningskörning. Femårsgränsen får inte ha brutits.

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:132 av Larsson, Maria (kd)

den 6 december Interpellation 2001/02:132 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om IUC-bolagens framtid IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. Det s.k. UPA-uppdraget uppsökande verksamhet, produktutveckling och avknoppning

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:123 av Segelström, Inger (s)

den 3 december Interpellation 2001/02:123 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om EU-mopedutbildningen När riksdagen antog trafikutskottets betänkande 1997/98:TU11 om nya regler för utbildning för att köra EU-moppe var grunden att utbildningen borde ske i enklare former och på ett enklare sätt

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:122 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 december Interpellation 2001/02:122 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om ekobrottsmyndigheten Skövde kommun har genom medierna informerats om att den enhet för ekobrottsbekämpning som finns lokaliserad till Skövde hotas av nedläggning. En mycket värdefull kontakt har etablerats mellan

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:332 av Norlander, Göran (s)

den 30 november Fråga 2001/02:332 av Göran Norlander s till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsarbeten i Härnösand Ytterligare jobb försvinner från Härnösand. Ett till 75 av staten ägt företag, som bl.a. scannar in deklarationsblanketter, lägger ned sin verksamhet. Orsaken till nedläggning sägs vara att

Inlämnad: 2001-11-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:304 av Brandin, Claes-Göran (s)

den 28 november Fråga 2001/02:304 av Claes-Göran Brandin s till näringsminister Björn Rosengren om sjömanslagen 9 Av sjömanslagen 9 framgår följande:Föreligger fara för att fartyg skall uppbringas av krigförande eller utsättas för krigsskada eller ökar faran härför väsentligt har sjöman, som har befattning på fartyget

Inlämnad: 2001-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:303 av Wegendal, Lars (s)

den 28 november Fråga 2001/02:303 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om Banverkets handläggningstider För att avsevärt minska sina transporter på landsväg, inom och utom landet, har företaget Ikea under en period planerat för en omfattande järnvägssatsning. Företaget har som mål att öka järnvägstransporterna

Inlämnad: 2001-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:108 av Stenberg, Hans (s)

den 26 november Interpellation 2001/02:108 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken Tågtrafiken på Ostkustbanan har under lång tid varit drabbad av många förseningar. Det har varit vanligare att tågen varit försenade än att de kommit fram i tid. Trots de många förseningarna är tågen oftast

Inlämnad: 2001-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:278 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 november Fråga 2001/02:278 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om polisens fotografering med digitala kameror Rutinmässigt fotograferar polisen t.ex. ungdomsgäng på festivaler och andra platser där det finns risk för att ungdomarna ska hamna i bråk eller begå brott. Fotografierna underlättar

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:264 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 23 november Fråga 2001/02:264 av Ingemar Vänerlöv kd till näringsminister Björn Rosengren om Vänersjöfarten På grund av en snedvriden konkurrenssituation fortsätter handelssjöfarten på Vänern att stadigt minska. Detta är oroande för den del av näringslivet som är beroende av en fungerande Vänersjöfart. Mellan oktober

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:260 av Fransson, Sonja (s)

den 23 november Fråga 2001/02:260 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om åtalsunderlåtelse I Rättegångsbalken 20 finns det en punkt som handlar om åtalsunderlåtelse, vilket innebär att åklagaren kan välja att inte väcka åtal mot en person om han/hon har begått likartad brottslighet tidigare och

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:92 av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 november Interpellation 2001/02:92 av Yvonne Andersson kd till näringsminister Björn Rosengren om villkor för storföretag Saab i Linköping ansökte i juni 2000 om riskkapitalfinansiering för deltagande i det s.k. Airbusprojektet A 380. Projektet innebär att flera europeiska flygindustriföretag samverkar i utvecklingen

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)