Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:670 av Gylling, Johnny (kd)

den 5 februari Fråga 2001/02:670 av Johnny Gylling kd till justitieminister Thomas Bodström om hot mot pälsnäring I Blekinge pågår sedan en tid demonstrationer av olika slag mot pälsdjursnäringen. En pälsdjursfarmare i Sölvesborg upplever, enligt medierna, att hennes privatliv är hotat. Grupper av demonstranter samlas

Inlämnad: 2002-02-05 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:645 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 1 februari Fråga 2001/02:645 av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Björn Rosengren om Glasrikets framtid Den svenska glasindustrin har mycket gamla anor. Glasriket i Kronobergs och Kalmar län är väl känt och står för hög kvalitet. För ca 25 år sedan gjordes en utredning om glasindustrins framtid.

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:644 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 1 februari Fråga 2001/02:644 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om polismyndigheten i Värmland Polisstyrelsen i Värmland har uppvaktat justitieminister Thomas Bodström och bett om utökad ram för att slippa säga upp anställda inom polisen. Justitieministern lovade att se över frågan och

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:638 av Agestav, Amanda (kd)

den 31 januari Fråga 2001/02:638 av Amanda Agestav kd till justitieminister Thomas Bodström om närpolis i Trångsund-Skogås I över ett år har Trångsund-Skogås varit utan närpolis. Samtidigt har både kriminalitet och missbruk ökat. Östra Huddinge är en väldigt barn- och ungdomsrik kommundel, många föräldrar känner stor

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:636 av Rizell, Fanny (kd)

den 31 januari Fråga 2001/02:636 av Fanny Rizell kd till justitieminister Thomas Bodström om övertagande av godmanskap Då en god man avlider övertar dödsboet enligt nuvarande ordning godmanskapet och är skyldigt att kvarstå tills en ny god man utses. Det kan ta tid att finna en ny lämplig god man, i synnerhet om den

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:635 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 31 januari Fråga 2001/02:635 av Rose-Marie Frebran kd till justitieminister Thomas Bodström om religionsfrihet vid ingående av äktenskap Enligt islamsk lag är det förbjudet för en muslimsk kvinna att gifta sig med en kristen man. Om en svensk kristen man vill gifta sig med en muslimsk kvinna med medborgarskap i

Inlämnad: 2002-01-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:630 av Eberstein, Susanne (s)

den 30 januari Fråga 2001/02:630 av Susanne Eberstein s till justitieminister Thomas Bodström om säkerhetskontroll på flygplatser Säkerhetskontrollen på våra flygplatser har skärpts och gäller all luftfart, även de mindre flygplatserna. Såväl passagerare som bagage kontrolleras fullt ut. Polisen delar i dag ansvaret

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:216 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 29 januari Interpellation 2001/02:216 av Ester Lindstedt-Staaf kd till justitieminister Thomas Bodström om god man för multihandikappade Personer som inte kan ta till vara sin rätt sattes förr under förmyndare. Nuförtiden omyndigförklaras ingen. Godmanskapet har i stället utökats. En god man ska framför allt hantera

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: god man för multihandikappade

Skriftlig fråga 2001/02:623 av Enochson, Annelie (kd)

den 29 januari Fråga 2001/02:623 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning Lars-Erik Lövdén skriver i DN 25/1 att en proposition kommer under året genom vilken möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning införs. I motionen 2001/02:Bo211 föreslår de borgerliga

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:609 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:609 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om Bromma flygplats Under en lång tid har det pågått en diskussion om framtiden för flygplatsen i Bromma. Förslag på alternativa platser har lyfts fram men tyvärr har regeringen inte fortsatt arbeta med alternativen vilket

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:608 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:608 av Jan-Erik Ågren kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Enligt stiftelsen Jobs and Society minskade nyföretagandet i Sverige under år 2001 med drygt 16 Fallet är betydligt djupare än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Förra året bildades det 10 000

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:599 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:599 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen mot barnpornografi Genom lagändringen per den 1 januari 1999 flyttades barnpornografibrottet från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden. Reglerna om barnpornografi kom att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:591 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:591 av Mikael Oscarsson kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet minskade med 16 under 2001 enligt stiftelsen Jobs and Society. Fallet är betydligt djupare nu än under förra lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Sverige fick 10 000 färre nya företag förra

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:587 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 24 januari Fråga 2001/02:587 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ungdomsarbetslöshet Sverige håller på att lämna bakom sig en exceptionellt långlivad högkonjunktur. I en nedgång är det främst äldre, invandrarna och ungdomarna som drabbas. Den senaste statistiken från SCB visar en ungdomsarbetslöshet

Inlämnad: 2002-01-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:188 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Interpellation 2001/02:188 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Rekordfå startar nya företag, löd rubriken i en av dagstidningarna häromdagen. Genomsnittligt minskade nyföretagandet i Sverige med drygt 16 2001 jämfört med 2000, visar färsk statistik. Minskningen

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:187 av Runegrund, Rosita (kd)

den 21 januari Interpellation 2001/02:187 av Rosita Runegrund kd till näringsminister Björn Rosengren om Samhall Återigen diskuteras Samhalls uppdrag, verksamhet, syfte och mål. Kritiken mot företaget kommer nu från alltfler håll: Karin Westlund, ordföranden för De handikappades riksförbund, DHR, säger att Samhallkoncernen

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:553 av Jacobsson, Magnus (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:553 av Magnus Jacobsson kd till näringsminister Björn Rosengren om internationellt flyg till Bromma Vid flera tillfällen har jag blivit uppvaktad av internationella flygbolag som vill etablera lågprisflyg med destination Bromma. I dag är det inte tillåtet för Bromma att etablera internationella

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:544 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:544 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om såddfinansiering EU-kommissionen har pekat på en flaskhals som hotar utvecklingen av det svenska företagandet, bristen på riskvilligt kapital till nya affärsmöjligheter. Särskilt allvarligt är läget när det gäller s.k. såddfinansiering.

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:558 av Runegrund, Rosita (kd)

den 18 januari Fråga 2001/02:558 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Mona Sahlin om Samhall Jämställdhet är en fråga om demokrati. Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. En jämn representation är en viktig åtgärd för att skapa förutsättningar för bättre

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:180 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 17 januari Interpellation 2001/02:180 av Ragnwi Marcelind kd till justitieminister Thomas Bodström om Nationella insatsstyrkans framtid Kristdemokraterna har i flera år kämpat för behålla och utveckla den nationella insatsstyrkan så att Sverige ska ha ett bra skydd för medborgarna i extrema situationer. Nationella

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)