Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1277 av Enochson, Annelie (kd)

den 31 maj Fråga 2001/02:1277 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om polisen på västkusten Under den stundande sommaren kommer många semesterfirare till den västsvenska Bohuskusten. Invånarantalen i kustsamhällena flerdubblas och antalet brott dubbleras, särskilt är det misshandelsbrott som

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1050 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1050 av Annelie Enochson kd till statsrådet Mona Sahlin om rehabiliteringstjänster Under hösten 2001 upphandlade försäkringskassorna arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster med ett antal aktörer och leverantörer runtom i våra kommuner. I december månad tecknades ramavtal med leverantörerna

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1049 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1049 av Annelie Enochson kd till socialminister Lars Engqvist om vårnadshavare i annat land När en förälder gjort sig skyldig till ett sådant grovt våld mot den andre föräldern att denne avlider kommer de efterlämnade barnen i en mycket svår situation. Den mördande föräldern kommer då att

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1045 av Enochson, Annelie (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1045 av Annelie Enochson kd till justitieminister Thomas Bodström om vårdnadshavare som mördar Under de senaste fyra åren har barn i minst 16 familjer i Sverige mist en av sina föräldrar genom att den ena föräldern dödat den andra. Totalt fanns i dessa familjer vid tidpunkten för dåden 43

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:758 av Enochson, Annelie (kd)

den 19 februari Fråga 2001/02:758 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om europeisk sjöfartsmyndighet Sverige är en framträdande sjöfararnation med ett stort förtroendekapital på den internationella arenan när det gäller sjönäringen. När nu EU planerar för en europeisk sjöfartsmyndighet, EMSA

Inlämnad: 2002-02-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:623 av Enochson, Annelie (kd)

den 29 januari Fråga 2001/02:623 av Annelie Enochson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om tredimensionell fastighetsbildning Lars-Erik Lövdén skriver i DN 25/1 att en proposition kommer under året genom vilken möjlighet till tredimensionell fastighetsbildning införs. I motionen 2001/02:Bo211 föreslår de borgerliga

Inlämnad: 2002-01-29 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)