Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1372 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1372 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om bilprovningen Den svenska bilprovningen fungerar dåligt. Verksamheten förföljs av låg effektivitet och produktivitet liksom stora ekonomiska underskott. En starkt bidragande orsak till allt detta är AB Svensk Bilprovnings

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1123 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 26 april Fråga 2001/02:1123 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ägarlägenheter Dagens lagregler gör det omöjligt att förvärva en av lägenheterna i ett flerbostadshus med äganderätt. För att möjliggöra ägandet av bostäder även i flerfamiljshus och för att kunna bygga nya fastigheter på

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:770 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 februari Fråga 2001/02:770 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om handläggningstid i hovrätt för tvistemål Det saknas ett allmängiltigt svar på vad som kan anses vara en längsta tid för handläggning i hovrätten för mål av icke-komplicerad natur. Ett exempel är en dom om frikraftsersättning

Inlämnad: 2002-02-20 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Skriftlig fråga 2001/02:599 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:599 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om lagen mot barnpornografi Genom lagändringen per den 1 januari 1999 flyttades barnpornografibrottet från tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden. Reglerna om barnpornografi kom att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:122 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 3 december Interpellation 2001/02:122 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om ekobrottsmyndigheten Skövde kommun har genom medierna informerats om att den enhet för ekobrottsbekämpning som finns lokaliserad till Skövde hotas av nedläggning. En mycket värdefull kontakt har etablerats mellan

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Interpellation 2001/02:34 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 oktober Interpellation 2001/02:34 av Ulla-Britt Hagström kd till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionslagstiftningen Lagstiftningen om förbud mot köp av sexuella tjänster trädde i kraft den 1 januari 1999. En översiktlig rapport från Socialstyrelsen SoS-rapport 2000:5 redovisade en översiktlig kartläggning

Inlämnad: 2001-10-19 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: prostitutionslagstiftningen