Dokument & lagar (29 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1372 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1372 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om bilprovningen Den svenska bilprovningen fungerar dåligt. Verksamheten förföljs av låg effektivitet och produktivitet liksom stora ekonomiska underskott. En starkt bidragande orsak till allt detta är AB Svensk Bilprovnings

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1297 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 juni Fråga 2001/02:1297 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om tandhygienister Det saknas en långsiktig plan för personalförsörjningen av tandhygienister. Dessa har en högskoleutbildning och ett självständigt yrkesansvar. Socialstyrelsen bör utforma separata föreskrifter och kompetensbeskrivning

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:262 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 februari Interpellation 2001/02:262 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om afasi Språket är unikt för människan. Det friska språket finns kvar i båda hjärnhalvorna, men personer som drabbats av afasi har svårigheter att komma åt det. Om skadorna hamnat längre bak i hjärnan letar personen

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:206 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 28 januari Interpellation 2001/02:206 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om läkares möjligheter att remittera till behandling Samhällets kostnader för missbruk och beroende av alkohol och narkotika beräknas till mellan 2 och 8 av bruttonationalprodukten. Sjukvårdens kostnader för beroendevård

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:610 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 januari Fråga 2001/02:610 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om våld mot äldre I oktober förra året offentliggjorde Brottsoffermyndigheten en undersökning om våld mot äldre kvinnor och män i hemmet. Med hemmet avses såväl eget boende som äldreboende. De data som framkom var bl.a. att

Inlämnad: 2002-01-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:167 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 januari Interpellation 2001/02:167 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om våld mot äldre kvinnor och män I oktober 2001 offentliggjorde Brottsoffermyndigheten en undersökning om våld mot äldre kvinnor och män i hemmet. Med hemmet avses såväl eget boende som äldreboende. Medel hade beviljats

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1227 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 maj Fråga 2000/01:1227 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om akutsjukhus Socialstyrelsen gör i rapporten Akut omhändertagande en konsekvensanalys MARS Rapport nr 3, 1995 en bedömning av resurser och kompetens m.m. som bör finnas på ett akutsjukhus. Syftet har varit att utarbeta ett

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1226 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 maj Fråga 2000/01:1226 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om samordning av biljett- och bokningssystem för tågresenärer Tågpendlare med SJ:s årskort får stora fördyringar då de betalar extra för sträckor som andra trafikoperatörer kör. Ett exempel är fördyringen genom sträckan SkövdeNässjö,

Inlämnad: 2001-05-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:363 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:363 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om familjehemmen Det är angeläget att barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar kan få ett tryggt familjehem. Familjehemsuppdraget är lika viktigt som ett vanligt föräldraskap. Fosterföräldrar har

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: familjehemmen

Interpellation 2000/01:309 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 9 mars Interpellation 2000/01:309 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om hemlösas rätt till sjukvård Psykiatrireformen har inte getts förutsättningar att följas upp som den var avsedd. Det finns olika grupper som äldre med psykiska problem, medicinskt färdigbehandlade och förtidspensionerade

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hemlösas rätt till sjukvård

Interpellation 2000/01:95 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 november Interpellation 2000/01:95 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om IT och jämställdhet Informationstekniken, IT, eller snarare informations- och kommunikationstekniken, ICT, ökar mycket snabbt. Denna snabba utveckling skapar en akut brist på kunskap och kompetens. Teknologin

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:82 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 november Interpellation 2000/01:82 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om äldre och neuropsykiatri Den medicinska utvecklingen har gjort det möjligt att åtgärda alltfler åkommor i allt högre åldrar. En grupp som hamnat i skymundan är den eller de som har behov av vuxenpsykiatrisk subspecialisering

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:157 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 oktober Fråga 2000/01:157 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om långsiktigheten i fyraprocentsmålet Målet om högst 4 öppen arbetslöshet har plötsligt blivit akut. Inom arbetsförmedlingen i t.ex. Västra Götaland har en intensiv informationsdrive gått ut till personalen om att all kraft

Inlämnad: 2000-10-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:112 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 oktober Fråga 2000/01:112 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om möjlighet för bidragsberoende att äga sin bostad Det är mycket positivt att kunna äga sin bostad. Inte minst invandrare från skilda kulturer respekterar ägandet högt. Det är därför negativt att arbetslösa och personer med

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1264 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 1 augusti Fråga 1999/2000:1264 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om Västra Götalands vägar Det är med förvåning flera medborgare i vårt land ser det ointresse som tycks finnas från regeringens sida vad gäller uppbyggnaden av en god standard för vägnätet. I Västra Götaland behöver ett

Inlämnad: 2000-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1062 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1062 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om klarläggning av Estoniaolyckan AGNEF, Arbetsgruppen för utredning av MV Estonias förlisning har just avslutat en konferens, där bl.a. internationella experter diskuterat fakta om Estoniaolyckan. Arbetsgruppen anser att analysgruppens

Inlämnad: 2000-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:851 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 1999/2000:851 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsminister Björn Rosengren om posten och medborgarkontor Samarbetsavtalet med Nordbanken beträffande banktjänster i Merita Nordbankens sortiment inklusive Postbanken upphör den 31 mars 2001. Många, inte minst äldre personer, är bekymrade över nedläggningen

Inlämnad: 2000-04-25 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:850 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 1999/2000:850 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågan under Sveriges EU-ordförandeskap Planeringen inför Sveriges ordförandeskap i EU första halvåret 2001 börjar ta form. På regeringens hemsida kan man läsa följande: Under en ordförandeskapsperiod håller ministerrådet

Inlämnad: 2000-04-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:359 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 1999/2000:359 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om delegering av nationella uppgifter till regionen Västra Götaland Behov av äldreombudsmän i kommunerna beskrivs i kommunfullmäktigemotioner från olika politiska partier. Behoven att tillgodose kvalitet och närhet

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:330 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 31 mars Interpellation 1999/2000:330 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om antidepressiva medel till ungdomar Utskrivningen av antidepressiva medel till barn och ungdom ökar. Det finns en uppenbar risk att Sverige följer efter USA, där över en halv miljon tonåringar får antidepressiva medel,

Inlämnad: 2000-04-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering