Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:707 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1997/98:707 av Göran Hägglund kd till inrikesministern om åldersgränser för unga Åldersgränsutredningen lämnade 1996 sin slutrapport Bevakad övergång åldersgränser för unga upp till 30 år SOU 1996:111Där kom det bl.a. fram att många ungdomar känner sig besvikna över att det betyder så litet att bli myndig.

Inlämnad: 1998-05-05 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1997/98:678 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:678 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars Engqvist om fördelning av integrationsmedel I årets vårproposition görs en rejäl insats för att stärka invandrarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden genom särskilda utvecklingsmedel om 490 miljoner kronor åren 1998-2000. Pengarna skall satsas på att

Inlämnad: 1998-04-27 Besvarare: statsrådet Lars Engqvist (S)