Dokument & lagar (15 träffar)

Interpellation 2001/02:355 av Strömbom, Inger (kd)

den 5 april Interpellation 2001/02:355 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Barsebäck och miljön i Skåne Länsstyrelsen i Skåne har presenterat en rapport som visar att stängningen av Barsebäcks kärnkraftverk kan ge sämre miljö i Skåne, med ökat nedfall av försurande ämnen. SMHI har genomfört

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:674 av Strömbom, Inger (kd)

den 6 februari Fråga 2001/02:674 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om statliga jobb i Karlskoga I regeringens skrivelse 1999/2000:33 utlovades nya arbetstillfällen till de orter som drabbats av försvarsnedläggningar. En särskild omställningsgrupp skapades för att bistå de drabbade kommunerna

Inlämnad: 2002-02-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:188 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Interpellation 2001/02:188 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Rekordfå startar nya företag, löd rubriken i en av dagstidningarna häromdagen. Genomsnittligt minskade nyföretagandet i Sverige med drygt 16 2001 jämfört med 2000, visar färsk statistik. Minskningen

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:544 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:544 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om såddfinansiering EU-kommissionen har pekat på en flaskhals som hotar utvecklingen av det svenska företagandet, bristen på riskvilligt kapital till nya affärsmöjligheter. Särskilt allvarligt är läget när det gäller s.k. såddfinansiering.

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1681 av Strömbom, Inger (kd)

den 12 september Fråga 2000/01:1681 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet När nyföretagandet minskade med 14 under januari och februari ställde jag i en interpellation frågor om vilka förenklingar och reformer för främst småföretagandet som näringsminister Björn Rosengren avsåg

Inlämnad: 2001-09-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1408 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1408 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Vattenfall och sorbiska byar Vattenfalls expansion i Tyskland innebär bl.a. att bolaget blivit ägare till en brunkolsfyndighet under den sorbiska, kulturhistoriskt mycket värdefulla byn Horno. Mellan 1945 och 1989 har 73 små

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:435 av Strömbom, Inger (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:435 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Nyföretagandet har minskat med 14 under januari och februari. Trots att vi har haft högkonjunktur och staten försökt stimulera till företagande finns det i dag inte fler personer som är företagare än vad

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: nyföretagande

Skriftlig fråga 2000/01:265 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:265 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationerna i Stockholmsregionen Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Dagligen

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:61 av Strömbom, Inger (kd)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:61 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om småföretagarnas förutsättningar Nyligen genomförde Göran Persson diverse omflyttningar i sin regering i samband med att Laila Freivalds avgick och Thomas Bodström tillträdde som justitieminister. I omdirigeringen av

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:903 av Strömbom, Inger (kd)

den 9 maj Fråga 1999/2000:903 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om järnvägstrafiken ÖstersundStorlien Järnvägen spelar en avgörande roll för de boende och för näringslivet, främst turismen, i Jämtland. Många samhällen och turistorter har vuxit fram längs järnvägen som kan betraktas som en pulsåder

Inlämnad: 2000-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:721 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 mars Fråga 1999/2000:721 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskogs verksamhet I propositionen om Sveaskog betonades det blivande bolagets uppgifter att underlätta markbyten, förbättrad tillgång till vedråvara för köpsågverken i norra Sverige samt att göra det lättare för staten att

Inlämnad: 2000-03-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:683 av Strömbom, Inger (kd)

den 10 mars Fråga 1999/2000:683 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om den småskaliga elproduktionens framtid När elmarknaden avreglerades infördes ett tillfälligt stöd under år 2000 till de småskaliga elproducenterna. Svenska kraftnät fick i uppdrag att undersöka elhandelbolagens intresse av

Inlämnad: 2000-03-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:245 av Strömbom, Inger (kd)

den 19 november Fråga 1999/2000:245 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om hänsyn till skogsbruk i samband med gemenskapsbeslut Under det finska ordförandeskapet i EU har Finlands jordbruksminister understrukit vikten av att hänsyn tas till skogsbruket i samband med gemenskapsbeslut. Detta är

Inlämnad: 1999-11-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:243 av Strömbom, Inger (kd)

den 18 november Fråga 1999/2000:243 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om Sveaskog AB Sveaskog AB har sedan i juni i år arbetat som ett statligt skogsbolag. I regeringens budgetproposition 1998/99 och i prospekt presenterades de positiva effekter som det nya bolaget skulle skapa. En konkret affärsidé

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:253 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:253 av Inger Strömbom kd till näringsministern om Öresundsförbindelsen och godstransporterna på järnväg den 15 januari När Öresundsförbindelsen planerades, beslutades och började byggas skedde detta i full överenskommelse om att Öresundsbrons stora betydelse skulle bli som järnvägsbro. I de mycket täta

Inlämnad: 1999-01-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)