Dokument & lagar (63 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2185 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2185 av Johan Löfstrand s till näringsminister Thomas Östros om stöd till glasbruken i Sverige Glasblåsning är en del av den svenska historien och Sverige har under lång tid haft en stolt glasblåsartradition. I början av seklet fanns det glasbruk spridda över hela Sverige, många av dem

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2183 av Lindgren , Ulrik (kd)

den 9 september Fråga 2004/05:2183 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing om SJ:s ensamrätt på Dalabanan Under några år har frågan kommit upp om det olämpliga i att SJ har ensamrätt på den så kallade Dalabanan, sträckan DalarnaStockholm. SJ:s ensamrätt har förhindrat att Dalabanan ingår i Tåg i Bergslagen,

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2128 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 augusti Fråga 2004/05:2128 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om konvertering av bensinbilar En del bilägare vill konvertera sina bilar så att de har möjlighet att drivas med flera olika drivmedel framför allt etanol och bensinSyftet med konverteringen är att man i största möjliga mån vill

Inlämnad: 2005-08-26 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2094 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 augusti Fråga 2004/05:2094 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Ulrica Messing om sänkningen av transportbidraget till Norrlandsföretag Mitt i semestern beslöt regeringen med Ulrica Messing som ansvarig minister att kraftigt sänka transportbidragen till företag i Norrland. Pengarna fördelas av Närings- och

Inlämnad: 2005-08-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1980 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 1 juli Fråga 2004/05:1980 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Ulrica Messing om försämring av postservice Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för människor som bor på landsbygden. Att posten fungerar är naturligtvis en absolut grundförutsättning. I Uppland har många hushåll och företagare på glesbygden

Inlämnad: 2005-07-01 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1899 av Klockare, Lennart (s)

den 17 juni Fråga 2004/05:1899 av Lennart Klockare s till statsrådet Ulrica Messing om Haparandabanan Regeringen har i sitt beslut om infrastrukturinvesteringar i februari 2004 fastslagit att byggstart för Haparandabanan som ska gå mellan Boden och Haparanda, med den nya bandelen KalixHaparanda, ska påbörjas under

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1893 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 juni Fråga 2004/05:1893 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ulrica Messing om glesbygdens framtid Hela Sverige ska leva har länge varit ett vägledande mantra i den så kallade regionalpolitiken. För att lyckas med detta mål måste en ny policy för företagsamhet med fokus på decentralisering och konkurrensutsättning

Inlämnad: 2005-06-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1852 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1852 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Ulrica Messing om E 4 mellan Enånger och Hudiksvall Vägverkets planer för den nya sträckningen av E 4 mellan Enånger och Hudiksvall har under våren 2005 ändrats från en fyrfilig motorväg till en trefilig två-plus-ett-väg. Det är en konsekvens av

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1840 av Wegendal, Lars (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1840 av Lars Wegendal s till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen OlofströmKarlshamn Ur miljösynpunkt är det viktigt att satsningar görs för att föra över transportvolymer från lastbil till järnväg och andra miljövänligare transportslag. Två stora företag, Ikea och Volvo, har en transportintensiv

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1792 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni Fråga 2004/05:1792 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om E 18 EnköpingSagån Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. En viktig del av Mälardalen är Västmanlands län. Emellertid riskeras utvecklingen om inte tillräckliga investeringar

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1791 av Lindström, Torsten (kd)

den 3 juni Fråga 2004/05:1791 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om Förbifart Sala Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt. En viktig del av Mälardalen är Västmanlands län. Emellertid riskeras utvecklingen om inte tillräckliga investeringar görs i

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1782 av Lundberg, Inger (s)

den 2 juni Fråga 2004/05:1782 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om Örebro läns flygplats Bland både näringsliv och offentliga aktörer i Örebro län finns en stark oro för att regeringen i samband med den transportpolitiska propositionen kan komma att vilja förändra stödet till de regionala flygplatserna.

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:646 av Gylling, Johnny (kd)

den 23 maj Interpellation 2004/05:646 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om EU-regler vid utbyggnad av kommunala stadsnät EU-kommissionen meddelade i november 2004 att man godkänt offentlig finansiering av bredbandsutbyggnad i Frankrike och Storbritannien som icke varande statsstöd. Kommissionen ansåg

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1576 av Nordquist, Kaj (s)

den 4 maj Fråga 2004/05:1576 av Kaj Nordquist s till näringsminister Thomas Östros om EU-bidrag till små företag och organisationer Många småföretagare och mindre organisationer har uttryckt svårigheter i att söka och erhålla EU-bidrag. Regelverket och ansökningsförfarandet upplevs som krångligt och onödigt byråkratiskt.

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1525 av Gylling, Johnny (kd)

den 28 april Fråga 2004/05:1525 av Johnny Gylling kd till statsrådet Ulrica Messing om Banverkets upprivning av spår Effekterna av stormen Gudrun, med enorma mängder stormfälld skog, ställer mycket stora krav på transportsystemet för att undvika insektsangrepp och så kallad blånad. Arbetet med att ta hand om virket

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1512 av Wikén, Stefan (s)

den 27 april Fråga 2004/05:1512 av Stefan Wikén s till statsrådet Ulrica Messing om centrum för biokomposit i Bräcke Tränäringen är viktig för norra Sveriges inland. Utvecklingen av nya produkter är därför av stor betydelse för företagsutveckling och sysselsättning för denna del av landet. Nya material baserade på

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1493 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1493 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till statsrådet Ulrica Messing om nedläggning av civilpliktsutbildning i Sandö Räddningsverket Sandö utbildar i dag räddningspersonal inte bara för nationella, utan också för internationella uppdrag. Försvarsbeslutet i december 2004 innebär bland annat

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1490 av Moberg, Carina (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1490 av Carina Moberg s till statsrådet Ulrica Messing om omprioriteringar av vägprojekt Drygt ett år har nu gått sedan riksdagen fattade beslut om den långsiktiga infrastrukturutbyggnaden och finansieringen av densamma för perioden 20042015. Sedan dess har flera händelser inträffat, såväl

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1447 av Lindström, Torsten (kd)

den 19 april Fråga 2004/05:1447 av Torsten Lindström kd till statsrådet Ulrica Messing om Uven och Bergslagspendeln Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. 40 av den svenska ekonomin och 35 av befolkningen finns i regionen. En minskad utveckling och tillväxt

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1415 av Norlander, Göran (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1415 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing om omflyttning av ersättningsjobb Vid förra försvarsuppgörelsen 2000, när regementet MKN lades ned fick Härnösand ett antal statliga ersättningsjobb. I och med förra årets försvarsuppgörelse riskerar flera av dessa arbetstillfällen

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering