Dokument & lagar (20 träffar)

Interpellation 2001/02:294 av Viklund, Margareta (kd)

den 8 mars Interpellation 2001/02:294 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om säkerhetsrådets resolution 1325 Förenta nationerna, FN, har på många olika sätt arbetat med kvinnors rättigheter och skyldigheter. Det har också givit resultat. Men de olika beslut som fattats av FN:s generalförsamling,

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:441 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:441 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om Ilascugruppen Parlamentarikerna Ilie Ilascu, Andrei Ivantoc, Alexandru Lesco och Tudor Petrov-Popa greps under det korta men blodiga inbördeskriget i Moldavien år 1992. De fyra kom att kallas Ilascugruppen. De anklagades

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:401 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 april Interpellation 2001/02:401 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om assyrierna/syrianerna i Turkiet Turkiet redovisade förra året de ändringar man ämnade göra i sitt anpassningsprogram för inträde i EU. Då den första tidsfristen gick ut den 20 mars 2002 kunde konstateras att ingen reell

Inlämnad: 2002-04-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:442 av Viklund, Margareta (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:442 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om Centralasien De fem centralasiatiska staterna Kazakstan, Kirgisistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, efterföljarstater till det forna Sovjetunionen, brottas alla med en rad komplexa problem, som i många fall

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2001/02:80 av Viklund, Margareta (kd)

den 15 november Interpellation 2001/02:80 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om internationella konferenser På grund av de sönderslitande konflikterna och krigen på Balkan efter det kalla krigets slut fick länderna i det forna Jugoslavien inte möjligheten att genomföra övergången från ett kommunistiskt

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: internationella konferenser

Interpellation 2001/02:79 av Viklund, Margareta (kd)

den 15 november Interpellation 2001/02:79 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om fängslade i Moldavien OSSE, EU, Sverige och andra länder har liksom politiska partier och enskilda parlamentariker arbetat hårt för att få parlamentarikern Ilie Ilascu och de tre övriga parlamentariker, som ingår i

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: fängslade i Moldavien

Interpellation 2001/02:66 av Viklund, Margareta (kd)

den 9 november Interpellation 2001/02:66 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om kvinnan i ett globalt perspektiv Brott mot mänskliga rättigheter oavsett i vilket land de utförs och är riktade mot flickor/kvinnor drabbar indirekt alla flickor/kvinnor på jorden, även om de råkar bo i världens mest

Inlämnad: 2001-11-09 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnan i ett globalt perspektiv

Skriftlig fråga 2001/02:377 av Ågren, Jan Erik (kd)

den 7 december Fråga 2001/02:377 av Jan Erik Ågren kd till utrikesminister Anna Lindh om kristna i Indonesien Enligt uppgifter i svenska massmedier den 4 december 2001 har beväpnade muslimska grupper bränt sex stycken kristna byar i provinsen Sulawesi i centrala Indonesien och tvingat ca 13 000 människor på flykt.

Inlämnad: 2001-12-07 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1041 av Erik Ågren, Jan (kd)

den 12 april Fråga 2001/02:1041 av Jan Erik Ågren kd till utrikesminister Anna Lindh om förföljelser av kristna i Turkiet Den turkiska statsledningen fortsätter att slå hårt mot de kvarvarande spillrorna av kristna medborgare i Turkiet. EU-kandidaturen verkar inte ha påverkat det minsta vad gäller Turkiets beslut att

Inlämnad: 2002-04-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:724 av Viklund, Margareta (kd)

den 13 februari Fråga 2001/02:724 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om hiv/aids som ett säkerhetspolitiskt hot De senaste åren har Försvarsberedningen i en serie rapporter fastställt att de nya säkerhetshoten i ökad grad bygger på andra faktorer än de rent militära och att de därmed också

Inlämnad: 2002-02-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:804 av Viklund, Margareta (kd)

den 25 februari Fråga 2001/02:804 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om konfiskerad egendom i Turkiet År 1984 inledde kurderna en väpnad kamp mot den turkiska staten. Detta fick till följd att den turkiska staten även fördrev många assyrier/syrianer från sina byar. 32 byar konfiskerades. Turkiska

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:746 av Viklund, Margareta (kd)

den 15 februari Fråga 2001/02:746 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om krigsförbrytartribunalen i Haag Den 12 februari inleddes rättegången i Haag mot före detta president Slobodan Milosevic. Åtalslistan mot honom är lång. De flesta av åtalspunkterna handlar om brott mot mänskliga rättigheter

Inlämnad: 2002-02-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:831 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 1 mars Fråga 2001/02:831 av Jan-Erik Ågren kd till försvarsminister Björn von Sydow om transport av farligt gods Runtom i hela Sverige transporteras dagligen farligt gods av allsköns slag. Dessa transporter kan i ett ögonblick förvandla ett helt samhälle till en katastrofzon. Ett antal gånger har katastrofen varit

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1546 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1545 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1544 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1544 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om oppositionen i Irak Det pågår täta och omfattande aktiviteter med syfte att störta regimen i Irak. För närvarande finns där en opposition, som stöds av USA. De flesta politiska och andra grupperingar är representerade i denna

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1543 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1543 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om läroböcker i Turkiet Turkiet är kandidatland till EU vars grunduppgift är fred och samverkan. Men Turkiets försök att anpassa sig till EU har i stort inneburit att av omvärlden uppmärksammade reformer undantagit kristna minoriteter.

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1542 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1542 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om kristna minoriteter i Mellanöstern Uppgifter i svenska och internationella tidningar pekar på att USA förbereder ett militärt angrepp mot Irak i syfte att störta Iraks president Saddam Hussein. I förberedelserna ingår även

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:92 av Viklund, Margareta (kd)

den 22 oktober Fråga 2001/02:92 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om minor och vapen i Afghanistan Det har framkommit uppgifter om att USA använder sig av såväl s.k. cluster som minvapen i Afghanistan. Att USA använder clusterbomber råder det inget större tvivel om, men det är osäkert om man också

Inlämnad: 2001-10-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:3 av Viklund, Margareta (kd)

den 19 september Fråga 2001/02:3 av Margareta Viklund kd till utrikesminister Anna Lindh om fångar i Serbien I samband med Kosovokonflikten 1999 fängslade serberna ett stort antal kosovoalbaner. Detta gjordes utan eller efter mycket summariska rättegångar. Vid serbernas reträtt från Kosovo tog de också med sig många

Inlämnad: 2001-09-19 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)