Dokument & lagar (95 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson s till näringsministern om teknisk kompetens den 10 september Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:862 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:862 av Ulla-Britt Hagström kd till näringsministern om åtgärder inom transportsektorn den 18 augusti Lastbilens andelar av transporterna ökar successivt, medan järnvägen i Europa följer en långsiktigt nedåtgående trend. Ökade lastbilstransporter medför ökad miljöbelastning såväl lokalt som regionalt och

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:861 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:861 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kursplan för ämnet religionskunskap den 18 augusti Skolverket har lagt ut ändringsförslaget till kursplan i ämnet religionskunskap på Internet samt gett vissa instanser skriftlig information för att ge möjlighet till synpunkter. Svenska

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:848 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Fråga 1998/99:848 av Gunilla Tjernberg kd till utbildningsministern om kvinnliga stundenters situation den 11 augusti I en rapport från Utbildningsdepartementet Studentinflytande inom högskolan som utkom hösten 1998, framgick det att kvinnliga studenter är mer missnöjda med sitt inflytande än sina manliga kolleger

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:824 av Gylling, Johnny (kd)

Fråga 1998/99:824 av Johnny Gylling kd till miljöministern om etanolinblandning den 3 augusti Att anpassa transportsystemet så att möjligheten till en större energiförsörjning baserad på förnybar energi blir möjlig, är en del av regeringens mål för att nå ett hållbart samhälle. En väg till detta mål är den s.k. låginblandningen

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:823 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:823 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans fostrande roll den 3 augusti Skolan har uppgiften att förmedla kunskaper och fostra. Utbildning och fortbildning av lärare har i huvudsak inriktats mot den kunskapsförmedlande uppgiften. Likväl nås vi av rapporter att alltfler elever

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:821 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1998/99:821 av Göran Hägglund kd till näringsministern om upphandling av finansiella tjänster den 2 augusti I samband med fusionen mellan Telia och norska Telenor skall svenska staten sälja ut en del av aktierna i det nya bolaget och det nya företaget skall introduceras på börsen. Sveriges Radios ekoredaktion

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:820 av Hägglund, Göran (kd)

Fråga 1998/99:820 av Göran Hägglund kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetslöshetskassorna den 2 augusti Återigen har det visat sig att personer som är medlemmar i a-kassa men inte medlemmar i facket diskrimineras i förhållande till fackligt anslutna. Dagens Nyheter har rapporterat att den som är HTF-medlem kan få

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:806 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fråga 1998/99:806 av Ann-Marie Fagerström s till näringsministern om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen den 20 juli I en interpellation för en tid sedan svarade näringsministern på frågan hur regeringen tänker agera för att säkerställa att utförsäkringen från arbetslöshetsförsäkringen och övergång till socialbidrag

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:803 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:803 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om fribeloppet i studiemedelssystemet den 12 juli Studiemedelssystemet behöver reformeras. Det är otillfredsställande att inget ännu hänt, med tanke på att ett nytt och bättre studiemedelssystem faktiskt var ett socialdemokratiskt vallöfte, vilket skulle

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:802 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:802 av Maria Larsson kd till utbildningsministern om CSN:s regler den 12 juli Konsekvens och enkelhet i regelverk är alltid eftersträvansvärda. Centrala Studiestödsnämnden godkänner att studiemedel erhålles då man läser på halvtid och jobbar halvtid. Likaså godkännes studiemedelstilldelning då man läser

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1998/99:800 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:800 av Kent Härstedt s till miljöministern om tillstånd för planerade vindkraftverk den 9 juli I utredningen Rätt plats för vindkraften föreslås att Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa vilka områden som har särskilt goda förutsättningar för vindkraftverk. Utredningen föreslår också en utbyggnad

Inlämnad: 1999-07-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:799 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

Fråga 1998/99:799 av Ester Lindstedt-Staaf kd till miljöministern om sälstammens tillväxt den 9 juli I våra svenska kustnära vatten är fiskenäringen en stor tillgång för vårt land. För yrkesfiskarna har problemet med stor tillväxt på säl ökat markant de senaste åren. Detta har bl.a. inneburit att redskapen förstörs

Inlämnad: 1999-07-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:789 av Jacobsson, Magnus (kd)

Fråga 1998/99:789 av Magnus Jacobsson kd till näringsministern om väganslagen och region väst den 2 juli Regeringen har under ett antal år minskat anslagen till vägar. Samtidigt uttalar man sig positivt kring nollvisionen vad det gäller trafikolyckor. I Västsverige finns flera vägar som är under all kritik och som

Inlämnad: 1999-07-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:776 av Tjernberg, Gunilla (kd)

Fråga 1998/99:776 av Gunilla Tjernberg kd till näringsministern om kommunikationen till och från Holmön den 30 juni Vägverkets färja upprätthåller förbindelserna till och från Holmön. Tre dagliga turer sommartid och två turer höst, vinter och vår. Vintertid när isen bildar en bro till fastlandet upprätthålls trafiken

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:769 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:769 av Carina Adolfsson s till miljöministern om bilskrotningspremien den 24 juni I Sverige i dag finns det 3,6 miljoner bilar, av dem är 1,8 miljoner äldre än tio år och saknar avgasrening. Sverige är bland de länder som har den äldsta bilparken i Europa, detta borde med styrmedel åtgärdas. I våra grannländer

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:758 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:758 av Maria Larsson kd till näringsministern om studenternas rätt till a-kassa under sommaren den 21 juni De ändrade reglerna vad gäller arbetslöshetsförsäkringen medförde att ett stort antal studerande, som ej erhöll sommarjobb, gick arbetslösa utan a-kasseersättning förra sommaren. Den akuta situationen

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)