Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:902 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:902 av Sten Tolgfors m till socialministern om att stoppa utnyttjandet av kvinnor den 9 september Ett antal kvinnor utnyttjas när de hämtas till Sverige av män utan seriösa avsikter. Kvinnorna kommer i hopp om bättre liv och i förhoppning om ett lyckligt äktenskap. De lämnar i många fall hela sin tillvaro

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:878 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1998/99:878 av Gunnel Wallin c till justitieministern om övervakningskameror i taxibilar den 27 augusti Natten till tisdagen den 17 augusti begicks två taxirån i Stockholmsområdet. Tio dagar tidigare mördades en taxichaufför i Skåne. Taxiförarnas otrygga arbetssituation är ingen nyhet, vilket bekräftas av den

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:872 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:872 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om värnpliktigas skador den 26 augusti Antalet värnpliktiga, som skadar sig under militärtjänstgöringen, ökade med 15 under 1998 enligt siffror som nu publicerats. Totalt skadades 3 794 värnpliktiga under sin tjänstgöring. Största ökningen redovisas bland

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:867 av René, Inger (m)

Fråga 1998/99:867 av Inger René m till försvarsministern om räddningsinsatser i Västsverige den 23 augusti Den kraftiga branden ombord på Prinsesse Ragnhild kunde ha blivit en katastrof över tusen passagerare fick gå i livbåtar och flottar men kompetenta räddningsinsatser och gynnsamma väderförhållanden förhindrade

Inlämnad: 1999-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:847 av Silfverstrand, Bengt (s)

Fråga 1998/99:847 av Bengt Silfverstrand s till utrikesministern om återuppbyggnad av Serbien den 11 augusti NATO:s massiva bombningar av Jugoslavien under 79 dagar har, vilket medlarna Carl Bildt och Martti Ahtisarri konstaterat, i huvudsak drabbat civilbefolkningen. Attackerna har åstadkommit en så omfattande materiell

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:845 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:845 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om permission för intagna på fångvårdsanstalt den 11 augusti Den milda svenska kriminallagstiftningen tillåter brottslingar som straffas att föra ett mycket mer normalt liv än vad som är kutym i många andra länder. Hit kan man räkna besöksförmåner

Inlämnad: 1999-08-11 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:836 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:836 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om skärpta straff för våldsbrott den 9 augusti Den här sommaren har medierna varit fulla av våldsskildringar polismorden, andra mord, grova rån etc.I den mån kriminaliteten har klarats upp har det påfallande ofta varit återfallsförbrytare. De har

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:833 av Hjortzberg-Nordlund, Hans (m)

Fråga 1998/99:833 av Hans Hjortzberg-Nordlund m till justitieministern om sluten psykiatrisk vård den 5 augusti Vid domarna i ett flertal svåra brott den här sommaren liksom tidigare har brottslingarna dömts till sluten psykiatrisk vård. Detta är naturligtvis ett riktigt sätt att ta hand om psykiskt sjuka brottslingar.

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:832 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:832 av Bertil Persson m till justitieministern om uteblivna lagmanstillsättningar den 5 augusti De skånska lagmanstjänsterna i Ängelholm och Landskrona har inte återbesatts. Även på många andra håll har lagmanstjänsterna inte återbesatts då lagmännen gått i pension. Den parlamentariska domstolskommittén

Inlämnad: 1999-08-05 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:818 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:818 av Karin Wegestål s till utrikesministern om jugoslaviska Röda korset den 29 juli UNHCR varnade den 20 juli 1999 för en kritisk flyktingsituation i flera serbiska städer, som fått ta emot en våg av flyende serber och zigenare från Kosovo. De flesta nyanlända flyktingar har tagit sin tillflykt till

Inlämnad: 1999-07-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:814 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1998/99:814 av Sven Bergström c till justitieministern om Ljusdals tingsrätt den 23 juli I samband med att lagmannen vid Ljusdals tingsrätt sökt nytt arbete har frågan om tingsrättens framtid åter aktualiserats. I medierna har spekulerats om sammanslagning med tingsrätten i Hudiksvall. Den snabba nedläggningen

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:811 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:811 av Sten Tolgfors m till utrikesministern om Folkrepubliken Kinas militära hot mot Taiwan den 23 juli Folkrepubliken Kina har den senaste tiden upprepade gånger hotat Taiwan med militärt våld. Det har förekommit rapporter om trupprörelser i sydöstra folkrepubliken, i närheten av Formosasundet. Armén

Inlämnad: 1999-07-23 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:805 av Sidén, Anita (m)

Fråga 1998/99:805 av Anita Sidén m till justitieministern om informationen till offer för brott den 20 juli Enligt uppgift har antalet ansökningar till Brottsoffermyndigheten ökat med 25 under det första kvartalet 1999. Siffrorna tyder på att den förbättrade information som domstolarna ger till brottsoffren börjar

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:801 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:801 av Sten Tolgfors m till utrikesministern om EU:s mandat för freden den 12 juli EU:s krishanteringsförmåga reducerades av regeringen inför toppmötet i Köln till att gälla om VEU skall lyftas in i EU, eller om identiska funktioner skall skapas inom EU och samtidigt avvecklas i VEU. När Europa blöder

Inlämnad: 1999-07-12 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:788 av Wegestål, Karin (s)

Fråga 1998/99:788 av Karin Wegestål s till försvarsministern om humanitära insatser i Jugoslavien den 2 juli Förbundsrepubliken Jugoslavien, en suverän stat, har i strid med internationell rätt utsatts för 80 dygn av terrorbombningar. Nu stundar en lång och mödosam återuppbyggnad av en nation i ruiner. Statens Räddningsverk

Inlämnad: 1999-07-02 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1998/99:778 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:778 av Henrik S Järrel m till finansministern om s.k. ränteskruvning den 30 juni Nyligen avkunnade Stockholms tingsrätt en fällande dom avseende s.k. ränteskruvning, dvs. då bank eller annat finansbolag genom löpande aviseringar betingat sig intäkt av uppräknad låneränta som vida överstiger den räntenivå

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:764 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:764 av Sten Tolgfors m till justitieministern om ungdomsbrottsligheten i Örebro den 24 juni Var femte fjortonåring i Örebro begick enligt tidningsuppgifter brott under 1998. Örebropolisens åtta ungdomsutredare redovisade 1 474 brott till åklagare under året. Normlöshet och avsaknad av moral, tillsammans

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:760 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:760 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om ny räddningstjänstlag den 22 juni Det har ganska länge talats om en översyn av den nuvarande räddningstjänstlagen. Mig veterligen har inte så mycket mer hänt än att det talats om en ny lag. Några direktiv till en utredning lär inte finnas. Det talas dock

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1998/99:742 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:742 av Maud Ekendahl m till justitieministern om Schengensamarbetet den 15 juni Målsättningen är att Sverige hösten år 2000 fullt ut skall kunna delta i Schengensamarbetet. För att snarast komma i gång med förberedelserna med uppdatering av efterlysningsregister m.m. föreligger ett akut behov av resursförstärkningar

Inlämnad: 1999-06-15 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Skriftlig fråga 1998/99:737 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:737 av Rolf Gunnarsson m till försvarsministern om kostnadsjämförelser mellan militära förband den 14 juni Om några månader skall ett underlag för ett nytt försvarsbeslut presenteras. Högkvarteret jobbar med bl.a. ekonomiska underlag för beslutet. Bl.a. gäller det att ta fram uppgifter och ekonomiska

Inlämnad: 1999-06-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)