Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:913 av Sellén, Birgitta (c)

den 9 februari Fråga 2004/05:913 av Birgitta Sellén c till näringsminister Thomas Östros om vägtransportkostnader och skogsnäringen Förslaget till ökad skattebelastning på transportsektorn som tagits fram av Vägtrafikskatteutredningen är oroväckande negativ för skogsnäringen i norra Sverige. I januari 2005 har Skogforsk

Inlämnad: 2005-02-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2003/04:165 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 november Interpellation 2003/04:165 av Birgitta Sellén c till statsrådet Carin Jämtin om Folke Bernadotteakademin Jag har tidigare i höst ställt en fråga till statsrådet Jämtin om Folke Bernadotteakademin på Sandö i Kramfors kommun. Det svar som jag fick var väldigt positivt om verksamheten som pågår där. Svaret

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:179 av Sellén, Birgitta (c)

den 31 oktober Fråga 2003/04:179 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ulrica Messing om Folke Bernadotteakademin i Sandö Regeringen beslöt för mer än ett år sedan att Folke Bernadotteakademin skulle utlokaliseras med en enhet till Sandö i Kramfors kommun. Detta är ett led i regeringens åtgärdsprogram efter försvarsnedläggningen

Inlämnad: 2003-10-31 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2003/04:22 av Sellén, Birgitta (c)

den 9 oktober Interpellation 2003/04:22 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om SVT:s förslag om TV-produktion Ett sparpaket som bland annat innebär att den allmänna TV-produktionen i Luleå, Sundsvall, Karlstad, Örebro och Växjö ska flyttas och enbart nyhetssändningar ska sändas från de uppräknade

Inlämnad: 2003-10-09 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2002/03:967 av Sellén, Birgitta (c)

den 19 maj Fråga 2002/03:967 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om handlingsprogram för det svenska språket Regeringen beslutade hösten 2000 att tillkalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lägga fram förslag till handlingsprogram för det svenska språket. Utredningsuppdraget är slutfört

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2002/03:118 av Sellén, Birgitta (c)

den 27 december Interpellation 2002/03:118 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om Hemsö fästning De första tankarna på en fästning utanför Ångermanälvens mynning väcktes 1883. Först omkring 1920 började planerna att förverkligas. Tre batterier byggdes på Hemsö. På 1950-talet fick fästningen en utbyggnad

Inlämnad: 2002-12-27 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hemsö fästning

Skriftlig fråga 2002/03:318 av Sellén, Birgitta (c)

den 16 december Fråga 2002/03:318 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om arkivverksamheten i Västernorrlands län I mer än tjugo år har en betydande del av det regionala utvecklingsarbetet i Västernorrlands län ägnats åt arkivområdet. Speciellt i länets inland har verksamheter inrättats. Med modern

Inlämnad: 2002-12-16 Besvarare: Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1518 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1518 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av film Vårt kulturarv i rörliga bilder består till stor del av film. Bevarandet av detta kräver omkopiering till ny filmbas, digital restaurering till nya filmnegativ och sedan nedfrysning av dessa kopior och negativ.

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1517 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1517 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om huvudman för Filmvårdscentralen i Grängesberg I regeringens budgetproposition i september 2001 föreslås en uppbyggnad av en Filmvårdscentral i Grängesberg som främst ska bevara hembygds- och museifilm. Svenska Filminstitutet

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1416 av Sellén, Birgitta (c)

den 11 juli Fråga 2001/02:1416 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå Försvarsminister Björn von Sydow informerade riksdagen under våren om bl.a. minhantering och minhundar. Hundskolan i Sollefteå hade tidigare under våren talat om att deras verksamhet med utbildning av

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1202 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1202 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om filmvårdscentral i Grängesberg I en motion från allmänna motionstiden lyfte Centerpartiet vikten av att filmvårdscentralen får ansvar för att teknisk kompetens byggs upp och hålls vid liv. Riksdagen avslog detta. Det finns ingen

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1201 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1201 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om nationellt inventeringsarbete av film Kommittén för etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg har lämnat förslag om att man bör ta tillvara den inventering av film som regionala museer har utfört tidigare. Detta bör ske inom

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1200 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1200 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om nationalarkiv för film Film i Sverige är ett stort och rikt kulturarv som är i behov av att vårdas. Det är också på gång genom den filmvårdscentral som ska byggas upp i Grängesberg. Där ska filmer bevaras från många olika verksamheter

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1191 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1191 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om ÖCB i Sollefteå När kriser och påfrestningar drabbar samhället ställs det stora krav på krishanteringsförmågan. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter måste fatta snabba beslut och agera för att minska krisens effekter.

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1190 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1190 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten som kommer att startas upp i sommar kommer bl.a. att få verksamhet som knyts till ÖCB i Sollefteå. Verksamhet som planeras att placeras i Sollefteå är bl.a. IT-stöd, enhetsledning

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1107 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 april Fråga 2001/02:1107 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om hundskolan i Sollefteå Hundskolan, som utbildar ledarhundar och minhundar, har ekonomiska problem och hoppas på regeringens positiva besked om att få hjälp med sina likvida problem. Sollefteå hundskola är tredje bästa i världen

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1492 av Sellén, Birgitta (c)

den 4 juli Fråga 2000/01:1492 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om stoppdatum för analoga TV-sändningar I tidningen Vision aviserar SVT:s ordförande Allan Larsson att han vill börja släcka ner det analoga nätet i område efter område citat ur tidningen VisionHan anser att Sverige bör börja släcka

Inlämnad: 2001-07-04 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1298 av Sellén, Birgitta (c)

den 10 augusti Fråga 1999/2000:1298 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om skadorna på Vikbron I Medelpad har enorma skador uppstått i naturen, men även på vägar och broar i samband med de stora regnmängderna som orsakade översvämningar under juli månad. En gammal träbro, som heter Vikbron och går

Inlämnad: 2000-08-10 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:770 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:770 av Birgitta Sellén c till kulturministern om nyhetsbevakning den 24 juni Nyhetsbyrån TT skall spara 25 miljoner. I dag har TT ca 130 anställda och nedskärningarna innebär att 40 tjänster försvinner från företaget. Beslut kommer att fattas den 1 juli 1999. För Norrlands del kommer förslaget att innebära

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)