Dokument & lagar (45 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1579 av Wegestål, Karin (s)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1579 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om nyhetsförmedling I Sverige har medierna inte informerat om de uppseendeväckande händelserna vid Haagtribunalen, på domstolens sista arbetsdag före sommaruppehållet, den 27 juli 2002. I Time-Sonline däremot fanns dagen efter

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1518 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1518 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av film Vårt kulturarv i rörliga bilder består till stor del av film. Bevarandet av detta kräver omkopiering till ny filmbas, digital restaurering till nya filmnegativ och sedan nedfrysning av dessa kopior och negativ.

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1517 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 augusti Fråga 2001/02:1517 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om huvudman för Filmvårdscentralen i Grängesberg I regeringens budgetproposition i september 2001 föreslås en uppbyggnad av en Filmvårdscentral i Grängesberg som främst ska bevara hembygds- och museifilm. Svenska Filminstitutet

Inlämnad: 2002-08-15 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1502 av Ek, Lena (c)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1502 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om brandflygets framtid Brandflyget har under många år spelat en viktig roll när det gäller att upptäcka bränder i svenska skogar. Räddningsverket har nu beslutat att upphöra med denna verksamhet och har en remiss ute med olika förslag

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1478 av Johansson, Kenneth (c)

den 5 augusti Fråga 2001/02:1478 av Kenneth Johansson c till kulturminister Marita Ulvskog om nationellt stöd till Koppardalen i Avesta Det råder ingen tvekan om att de kulturmiljöer som finns i Koppardalen i Avesta är av mycket stort värde. Kopparmynten som präglades under mer än 200 år, kopparindustriernas samband

Inlämnad: 2002-08-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1469 av Bergström, Sven (c)

den 2 augusti Fråga 2001/02:1469 av Sven Bergström c till kulturminister Marita Ulvskog om svenska kulturföremål För att skydda föremål som klassas som unika kulturobjekt och bärare av kulturarvet i Sverige råder ett generellt exportförbud för sådana föremål. Men den olagliga utförseln av allmoge- och kulturföremål

Inlämnad: 2002-08-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1416 av Sellén, Birgitta (c)

den 11 juli Fråga 2001/02:1416 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Hundskolan i Sollefteå Försvarsminister Björn von Sydow informerade riksdagen under våren om bl.a. minhantering och minhundar. Hundskolan i Sollefteå hade tidigare under våren talat om att deras verksamhet med utbildning av

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1399 av Johansson, Kenneth (c)

den 2 juli Fråga 2001/02:1399 av Kenneth Johansson c till kulturminister Marita Ulvskog om utställningen Tidernas låt i Rättvik Folkmusikens hus i Rättvik producerar en utställning Tidernas låt som tar sin utgångspunkt i Dalarnas rika folkmusiktraditioner, men ambitionen är också att spegla det lokala med ett perspektiv

Inlämnad: 2002-07-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1386 av Torstensson, Åsa (c)

den 27 juni Fråga 2001/02:1386 av Åsa Torstensson c till försvarsminister Björn von Sydow om Säve Helikopterstation En av försvarets fyra huvuduppgifter är att ge stöd till det civila samhället. Vid information som givits vid Säve Helikopterstation visar försvarets aktuella utredningar att man är beredd att överlämna

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1309 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 6 juni Fråga 2001/02:1309 av Nikos Papadopoulos s till kulturminister Marita Ulvskog om Grekiskt Kulturcentrum Grekiskt Kulturcentrum, GKC, en svensk kulturinstitution med verksamhetsinriktning på sverigegreker, startade sin verksamhet 1994 i projektform och i samarbete med Kulturrådet. GKC är nu ett svenskt kulturinstitut

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1202 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1202 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om filmvårdscentral i Grängesberg I en motion från allmänna motionstiden lyfte Centerpartiet vikten av att filmvårdscentralen får ansvar för att teknisk kompetens byggs upp och hålls vid liv. Riksdagen avslog detta. Det finns ingen

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1201 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1201 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om nationellt inventeringsarbete av film Kommittén för etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg har lämnat förslag om att man bör ta tillvara den inventering av film som regionala museer har utfört tidigare. Detta bör ske inom

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1200 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 maj Fråga 2001/02:1200 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om nationalarkiv för film Film i Sverige är ett stort och rikt kulturarv som är i behov av att vårdas. Det är också på gång genom den filmvårdscentral som ska byggas upp i Grängesberg. Där ska filmer bevaras från många olika verksamheter

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1199 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1199 av Bengt Silfverstrand s till kulturminister Marita Ulvskog om skyddet för bondesamhällets kulturarv Skyddet för landsbygdens kulturminnen är svagare än vad gäller stadsmiljöerna. Under de senaste åren har uppmärksammats flera fall av rivningar, medveten vanvård och allmänt förfall vad

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1191 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1191 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om ÖCB i Sollefteå När kriser och påfrestningar drabbar samhället ställs det stora krav på krishanteringsförmågan. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter måste fatta snabba beslut och agera för att minska krisens effekter.

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1190 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1190 av Birgitta Sellén c till försvarsminister Björn von Sydow om Krishanteringsmyndigheten Krishanteringsmyndigheten som kommer att startas upp i sommar kommer bl.a. att få verksamhet som knyts till ÖCB i Sollefteå. Verksamhet som planeras att placeras i Sollefteå är bl.a. IT-stöd, enhetsledning

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1163 av Stenmark, Rigmor (c)

den 15 maj Fråga 2001/02:1163 av Rigmor Stenmark c till försvarsminister Björn von Sydow om lagstiftning om brandlarm Gång på gång sker bränder i Sverige där man i efterhand upptäcker att det inte fanns vare sig brandvarnare eller larmsystem. Efter att ett äldreboende har brunnit, med dödlig utgång, har Uppsala återigen

Inlämnad: 2002-05-15 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering