Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2000/01:452 av Gerdin, Viviann (c)

den 27 april Interpellation 2000/01:452 av Viviann Gerdin c till miljöminister Kjell Larsson om översvämningar Många jord- och skogsägare har drabbats hårt av de stora översvämningarna runtom i Värmland. Det finns på sina håll stora markområden som fortfarande står under vatten. Detta är ett stort problem miljömässigt

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: översvämningar

Interpellation 2000/01:395 av Berglund, Rune (s)

den 20 april Interpellation 2000/01:395 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:371 av Berglund, Rune (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:371 av Rune Berglund s till miljöminister Kjell Larsson om deponering av avfall lokalt I EU-direktiv Rådets direktiv 1999/31/EG 26 april 1999 om deponering av avfall har man skrivit in att nationella undantag i detta s.k. deponeringsdirektiv kan göras. Som exempel på undantagen nämner

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:345 av Stenberg, Hans (s)

den 29 mars Interpellation 2000/01:345 av Hans Stenberg s till miljöminister Kjell Larsson om bunkerolja miljöklass 1 Utsläppen av dieselavgaser från sjöfarten är ett stort miljöproblem. De allra flesta fartyg saknar katalysator för avgasrening och använder bunkerolja av mycket dålig kvalitet ur miljösynpunkt. Vissa svenska

Inlämnad: 2001-03-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bunkerolja miljöklass 1

Interpellation 2000/01:341 av Ek, Lena (c)

den 28 mars Interpellation 2000/01:341 av Lena Ek c till statsminister Göran Persson om Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet I dag, den 28 mars 2001, inviger statsministern en ny etanolfabrik i Norrköping. Det är ett välkommet och viktigt steg i omställningen av de svenska transport- och energisystemen. Jag och

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet

Interpellation 2000/01:162 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november Interpellation 2000/01:162 av Carina Adolfsson Elgestam s till miljöminister Kjell Larsson om strandskydd Att leva och bo i glesbygd gör många av oss riksdagsledamöter. Glesbygd finns inom hela vårt land och inte bara i vissa delar. De problem som utflyttningen från små orter aktualiserar gäller dels

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:143 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:143 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om klimatfrågan och nollemissionsfordon Den just nu pågående Haagkonferensen fäster återigen uppmärksamheten på att klimatfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för jorden som helhet. Mänsklighetens påverkan

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:136 av Erlandsson, Eskil (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:136 av Eskil Erlandsson c till utrikesminister Anna Lindh om en nordisk miljöunion Miljöproblemens gränsöverskridande karaktär gör att samarbete över nationsgränserna är ett absolut måste. Den tyska utrikesministern Joschka Fischer har pratat om att vissa länder ska kunna gå före

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:89 av Segelström, Inger (s)

den 2 november Interpellation 2000/01:89 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling Koldioxidutsläppen och dess negativa inverkan på växthuseffekten är klarlagt. Detta är ett av de största miljöhoten vi står inför. Enligt Kyotoprotokollet åtog sig EU att minska sina CO 2 utsläpp

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 2000/01:66 av Larsson, Hillevi (s)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:66 av Hillevi Larsson s till miljöminister Kjell Larsson om oljeutsläppen i Östersjön Den senaste tidens oljeutsläpp som drabbat svenska kuster väcker igen frågan varför detta inträffar gång på gång utan att någon tycks kunna förhindra det. Som det är i dag är det nästan riskfritt

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)