Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1457 av Andersson, Marianne (c)

den 21 juni Fråga 2000/01:1457 av Marianne Andersson c till kulturminister Marita Ulvskog om kulturen och elektronisk kommunikation Regeringen har gett statsrådet Mona Sahlin bemyndigande att tillsätta en utredning för att lämna förslag till ny lagstiftning och myndighetsorganisation inom området för elektronisk kommunikation.

Inlämnad: 2001-06-21 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:3 av Andersson, Marianne (c)

den 19 september Fråga 2000/01:3 av Marianne Andersson c till kulturminister Marita Ulvskog om församlingstillhörighet som grund för folkbokföring En statlig utredning föreslår att grunden för vår folkbokföring, socknar och församlingar, ska ändras till kommuner. Därmed kommer den sedan medeltiden finmaskiga indelningen

Inlämnad: 2000-09-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:155 av Andersson, Marianne (c)

den 3 november Fråga 1999/2000:155 av Marianne Andersson c till kulturminister Marita Ulvskog om Finlands kulturinstitut i Sverige Finlands kulturinstitut i Sverige har en självklar roll i det bilaterala kultursamarbetet mellan Finland och Sverige och har vid upprepade tillfällen fått ekonomiskt stöd av svenska regeringar.

Inlämnad: 1999-11-03 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:558 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:558 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om minskning av biståndsverksamheten 1999 den 21 april Enligt uppgifter innebär begränsningsbeloppen för de olika utgiftsområdena att Sida under 1999 tvingas minska sin planerade verksamhet med ca l,4 miljarder. Dessutom även en kraftig minskning

Inlämnad: 1999-04-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:179 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:179 av Marianne Andersson c till försvarsministern om svensk minröjningskapacitet den 10 december Vid en hearing om svensk minröjningskapacitet i riksdagen den 9 december, som representanter från riksdagens sju partier stod värd för, framfördes önskemål om ökade resurser för svensk minröjning. Den 22

Inlämnad: 1998-12-10 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1091 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1091 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om bistånd till norra Irak den 18 september Fred och mänskliga rättigheter är oupplösligt förenade med demokratisk samhällsutveckling. Därför är just demokratisk samhällsutveckling ett av målen för svensk biståndspolitik. Att stödja kunskaper

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1090 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1090 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om FN-biståndet i norra Irak den 18 september Situationen i norra Irak är osäker. Människor är rädda för framtiden och vill gärna ha utländsk närvaro i landet. Man känner att kurdfrågan inte är politiskt prioriterad internationellt. Efter 1996

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:620 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:620 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om barnkonventionen och invandrarbarn Återigen upprörs svenska folket över hur myndigheterna tillämpar bestämmelserna i flyktingärenden. De två föräldralösa syskonen i Kinna skall skickas tillbaka till Uganda trots att de bara har en sjuklig farbror

Inlämnad: 1998-04-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:371 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:371 av Marianne Andersson c till statsrådet Maj-Inger Klingvall om amalgam Amalgam har blivit de fattigas tandlagningsmedel. Vi är många som sett den risken och också påpekat detta för regeringen som lovat följa frågan. Rapporten om en ökning av amalgamanvändningen som innebär en ökad kvicksilveranvändning

Inlämnad: 1998-01-27 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)