Dokument & lagar (128 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:772 Fastighetsskatt på vindkraftverk av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har i ett ställningstagande från mars i år meddelat att fastighetsskatten på vindkraftverk kraftigt ska höjas. Ökningen innebär att fastighetsskatten ökar med 150 procent, vilket för ett normalstort

Inlämnad: 2015-08-27 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:772 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:748 Skattebefrielse för biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Sverige har ett statsstödsgodkännande för nedsättning av skatt på biodrivmedel. Detta godkännande löper ut den 31 december 2015. Regeringen har inte kommunicerat vilka styrmedel som ska gälla från

Inlämnad: 2015-08-24 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:748 av Rickard Nordin (C) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skattebefrielse för biodrivmedel

Skriftlig fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2014/15:691 Utvidgat undantag från trängselskatt av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Trängselskatten är ett effektivt verktyg för att minska trängseln i storstäder. I dag förekommer dock undantag för vissa fordonskategorier som bidrar till samhällsnytta, till exempel bussar i kollektivtrafik. Det

Inlämnad: 2015-06-22 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:691 av Anders Åkesson (C) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:598 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:598 Skattehöjningar på biodrivmedel av Rickard Nordin C till Finansminister Magdalena Andersson S Enligt den överkompensationsrapport som Energimyndigheten framtagit i februari 2015 framgår att det troligen inte förekommit någon överkompensation för HVO. Snarare verkar prisskillnaden vara drygt 60 öre per

Inlämnad: 2015-06-01 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:598 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:601 Nedläggning av skattekontor av Per Åsling C till Finansminister Magdalena Andersson S Flera myndigheter har på sistone aviserat radikala förändringar av sina organisationer. Några exempel: Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 100 kontor. Statliga banken SBAB har beslutat att lämna Sverige

Inlämnad: 2015-05-18 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:601 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av skattekontor

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C)

Interpellation 2014/15:571 Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister av Per-Ingvar Johnsson C till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan den 1 januari 2014 gäller lagstiftningen om krav på kassaregister även för torg- och marknadshandel. I skatteförfarandelagen ges möjlighet till undantag

Inlämnad: 2015-05-06 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:571 av Per-Ingvar Johnsson (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheterna till undantag från reglerna om krav på kassaregister

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2014/15:412 Politiska förutsättningar för ED95 av Rickard Nordin C till Statsrådet Ibrahim Baylan S Utsläppen från den svenska transportsektorn måste minska. Från tunga transporter är trenden dock att utsläppen fortsätter att öka. Avgörande för att ställa om tunga transporter är biodrivmedel. Ett exempel på biodrivmedel

Inlämnad: 2015-04-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:412 av Rickard Nordin (C) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:445 Centralisering av Skatteverkets kontor av Anders Ahlgren C till Finansminister Magdalena Andersson S Den senaste veckan har Skatteverket presenterat planer på att lägga ned kontoren på nio orter runt om i landet. I mitt hemlän läggs kontoret i Ludvika ned, för att flyttas till Falun. Skatteverket

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:445 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Centralisering av Skatteverkets kontor

Skriftlig fråga 2014/15:347 av Lena Ek (C)

Fråga 2014/15:347 Biogasens förutsättningar av Lena Ek C till Finansminister Magdalena Andersson S Biogas är ett bränsle som bidrar till klimatnytta på flera olika sätt. Dels som bränsle för såväl elproduktion, uppvärmning och för att driva fordon men även genom att metan- och näringsläckage kan undvikas från stallgödsel

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:347 av Lena Ek (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S)

Fråga 2014/15:226 Moms vid second hand-försäljning av Mattias Ottosson S till Finansminister Magdalena Andersson S Sedan Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 2988-13 har Skatteverket ändrat bedömningen av var gränsen går mellan ideell och kommersiell verksamhet. Verket har skickat ut en uppmaning till vissa ideella

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:226 av Mattias Ottosson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S)

Fråga 2014/15:125 Momsplikt för ideell sektor av Patrik Lundqvist S till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har på senare tid ändrat sina bedömningar vad gäller ideell sektor, vilket skapar en viss, berättigad, oro över hur biståndsorganisationer med insamling och försäljning av second hand-varor ska kunna

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:125 av Patrik Lundqvist (S) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:176 Alkoholsmuggling av Per Åsling C till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den 28 augusti i år rapporterade nättidningen Webfinanser att den rödgröna oppositionen var överens om att efter valet utreda alkoholsmugglingens omfattning och konsekvenser. I artikeln hänvisade Morgan

Inlämnad: 2014-12-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:176 av Per Åsling (C) (pdf, 66 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Alkoholsmuggling

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:124 Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv av Helena Lindahl C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Regeringen kommer att införa en vägslitageavgift, vilket innebär en fördyring för svensk industri, småföretag och inte minst för landsbygden där de stora avstånden

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:124 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv

Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2014/15:74 Hot mot närbutiker och servicehandeln av Krister Örnfjäder S till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Rapporter från Brottsförebyggande rådet och polisen i Skåne visar enligt uppgift att handeln med illegal tobak är vanligt förekommande i små servicebutiker i flera av landets städer. Handeln

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:74 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C)

Interpellation 2014/15:116 Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin av Rickard Nordin C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Sverige är ett av de ledande länderna i världen på förnybar energi. Mycket har kommit genom naturligt goda förutsättningar i form av vattenkraftsresurser, goda vindlägen och riklig

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Interpellation 2014/15:116 av Rickard Nordin (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S)

Fråga 2014/15:20 Skattebrottsenheternas framtid av Peter Persson S till Finansminister Magdalena Andersson S Skatteverket har med den tidigare regeringens goda minne i ett snabbspår under 2014 tagit fram ett förslag om att minska antalet skattebrottsenheter SBEFörslaget ligger i linje med den tidigare regeringens uppfattning

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2014/15:20 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1220 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Varje år blir 175 miljoner kvinnor gravida. Av dessa är 80 miljoner oönskade graviditeter, vilket i sin tur resulterar i 50 miljoner aborter varav ca 20 miljoner är osäkert utförda. De osäkert utförda

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1217 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det är av stor vikt att Kairo 15 uppmärksammas. Jag deltog som president för EPF i Global Partners in Action den 24 september i Berlin tillsammans med representanter för mer

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1204 av Engelhardt, Christer (s)

den 4 september Fråga 2008/09:1204 SVT:s minskade mediebevakning på Gotland av Christer Engelhardt s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m SVT vill minska antalet reportrar på Östnytts redaktion på Gotland. Det senaste året har SVT i Norrköping genomgått en kraftig bantning, från 100 anställda till strax

Inlämnad: 2009-09-04 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1196 av Hägg, Carina (s)

den 2 september Fråga 2008/09:1196 Utvecklingssamarbete för mänskliga rättigheter också för homosexuella i Irak av Carina Hägg s till statsrådet Gunilla Carlsson m Regeringen har nyligen beslutat om en ny samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Irak. Den ska vara styrande för Sveriges utvecklingssamarbete

Inlämnad: 2009-09-02 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)