Dokument & lagar (7 träffar)

Interpellation 1999/2000:296 av Sellén, Birgitta (c)

den 14 mars Interpellation 1999/2000:296 av Birgitta Sellén c till kulturminister Marita Ulvskog om folkbildningen Den nationella folkbildningspolitiken är en hörnsten för att stärka och utveckla demokratin i det svenska samhället. Utgångspunkten för statens bidragsgivning till studieförbunden är att den ska främja

Inlämnad: 2000-03-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:170 av Wallin, Gunnel (c)

den 22 december Interpellation 1999/2000:170 av Gunnel Wallin c till jordbruksminister Margareta Winberg om sex- och samlevnadsfrågor i skolan Tonåren är en känslig period i ungdomars liv. Här grundläggs mycket av våra kommande attityder till samliv och vuxenvärlden. Dessa år är känsliga och viktiga när det gäller

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:160 av Sellén, Birgitta (c)

den 20 december Interpellation 1999/2000:160 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers hälsa Sjukgymnaster slår larm om att ungdomar som inte rör på sig går en fysisk katastrof till mötes. Antalet idrottslektioner i skolan bör öka. Barn ända ned till tolv års ålder går på sjukgymnastik eftersom

Inlämnad: 1999-12-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:135 av Sellén, Birgitta (c)

den 8 december Interpellation 1999/2000:135 av Birgitta Sellén c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om dramapedagoger i grundskolan Barn lär genom lek Det känner vi alla till och ser det därför som naturligt att barnen ska leka för att lära. Det jag hör glömmer jag det jag ser minns jag det jag gör förstår jag

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:133 av Andersson, Margareta (c)

den 6 december Interpellation 1999/2000:133 av Margareta Andersson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barnkonto Familjepolitiken måste formas med utgångspunkt från att ge bästa möjliga förutsättningar för en bra uppväxt för alla barn. Det är föräldrarna som har ansvar för barnens uppväxt. Statens och kommunernas

Inlämnad: 1999-12-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:72 av Jonsson, Sofia (c)

den 10 november Interpellation 1999/2000:72 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans kärnämnen Förskola och skolan är och ska vara bärare av moraliska värden som tolerans, respekt för alla människors lika värde och rättigheter och insikt om vars och ens personliga ansvar. I skollagens s.k.

Inlämnad: 1999-11-10 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:39 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 20 oktober Interpellation 1999/2000:39 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om fristående skolor Även om fortfarande bara ca 3 av landets skolelever går i en fristående skola och att denna typ av skolor bara finns i 124 av landets kommuner, så har antalet elever i fristående grundskolor

Inlämnad: 1999-10-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)