Dokument & lagar (58 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1616 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 9 september Fråga 2001/02:1616 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om träskivebranschens situation i Sverige Enligt de uppgifter jag har fått är läget mycket bekymmersamt för träskivebranschen i Sverige. Skälen till att svenska företag har svårt att konkurrera är dels priset på vedråvara,

Inlämnad: 2002-09-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1605 av Torstensson, Åsa (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1605 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om ersättning till enskilda vägar Enskilda vägar har återigen blivit besparingsalternativet när Vägverket gör sina ekonomiska bedömningar för 2003 och 2004. Detta trots att regeringen meddelat att infrastrukturpropositionen

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1604 av Bergström, Sven (c)

den 5 september Fråga 2001/02:1604 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar En förutsättning för människors tillgång till natur och miljö är ett fungerande finmaskigt vägnät, de s.k. enskilda vägarna. Utan dessa mindre vägar skulle transportsystemet inte fungera. Sammantaget mäter

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1490 av Bergström, Sven (c)

den 8 augusti Fråga 2001/02:1490 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om tågtrafiken på ostkusten Med början för drygt tio år sedan inledde kommuner och näringsliv längs ostkustbanan en offensiv för förbättrad tågtrafik på sträckan Sundsvall-Stockholm. Det har nu lett fram till en järnväg som på

Inlämnad: 2002-08-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1465 av Bergström, Sven (c)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1465 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om diskriminering av handikappade på tåg Ett tillgängligt transportsystem är ett av de övergripande målen som riksdagen slagit fast för svensk transportpolitik. Det betyder bl.a. att trafiksystemet ska anpassas så att alla oavsett

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1464 av Johansson, Kenneth (c)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1464 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om miljövänliga alternativ till vägsaltet I Dalarna sprids en vinter cirka 13 000 ton salt på närmare 100 mil vägar. I landet är siffran drygt 200 000 ton vägsalt. Saltet innebär miljöproblem. Växter skadas utefter vägarna,

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1458 av Gerdin, Viviann (c)

den 30 juli Fråga 2001/02:1458 av Viviann Gerdin c till näringsminister Björn Rosengren om bortspolade vägar i västra Värmland Återigen har vädrets makter förstört vägar och isolerat människor ute på landsbygden. Efter det ihärdiga regnandet med kraftiga skyfall på ca 250 millimeter regn på ett och ett halvt dygn har

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1429 av Johansson, Kenneth (c)

den 18 juli Fråga 2001/02:1429 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om ersättningsnivåer för lönebidrag Alla ska ha rätt till ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Alla har en uppgift att fylla. Det gäller självfallet även personer med fysiska eller psykiska arbetshandikapp. De kan göra

Inlämnad: 2002-07-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1411 av Sandström, Åke (c)

den 10 juli Fråga 2001/02:1411 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB:s kassatjänst Postens kassatjänst är viktig för privatpersoner och företag. Att kunna göra in- och utbetalningar är väsentligt för många. Det är en viktig förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Posten har

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1353 av Torstensson, Åsa (c)

den 17 juni Fråga 2001/02:1353 av Åsa Torstensson c till statsrådet Leif Pagrotsky om persontrafiken över Svinesundsbroarna Handelsminister Pagrotsky har tillsatt en utredning för översyn av gränsregionala hinder, i syfte att nå överenskommelser med övriga nordiska länder, om att underlätta för människor att bo och

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1347 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 14 juni Fråga 2001/02:1347 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om den svenska tågproduktionen I veckan har företaget Bombardier varslat personal om uppsägning i både Kalmar och Västerås. I Kalmar varslas 260, cirka en tredjedel, av personalen om uppsägning. Uppsägningarna drabbar Kalmar

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1337 av Stenmark, Rigmor (c)

den 13 juni Fråga 2001/02:1337 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om tågförseningar på sträckan UppsalaStockhom Inget lok eller ett bristfälligt lok, vagnfel, signalfel, växelfel, inställda tåg, inga sittplatser listan kan göras hur lång som helst med alla tänkbara ursäkter till pendlarna mellan

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1328 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 19 juni Svar på fråga 2001/02:1328 om alkolås Näringsminister Björn Rosengren Ann-Marie Fagerström har frågat mig om jag är beredd att lagstifta om alkolås i alla svenska bilar. Låt mig först framhålla att jag anser att arbetet med att minska rattonykterheten och därmed öka trafiksäkerheten är utomordentligt viktig.

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1317 av Torstensson, Åsa (c)

den 7 juni Fråga 2001/02:1317 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om Svinesundsbron Beslut har tagits för att en ny Svinesundsbro ska byggas med planerad invigning 2002, 100 år efter unionsupplösningen. Dagens bro blev klar 1946 och under drygt 50 år har det funnits en naturlig rörelse mellan

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1308 av Sandström, Åke (c)

den 6 juni Fråga 2001/02:1308 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om arbetskraft inom skogsbruket Brist på arbetskraft kommer att bli ett mycket stort problem framöver. Redan i dag finns det en del flaskhalsar på arbetsmarknaden vilket ger en del branscher problem med att rekrytera personal. Detta

Inlämnad: 2002-06-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1289 av Sellén, Birgitta (c)

den 3 juni Fråga 2001/02:1289 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om statliga jobb till Sollefteå Jag har flera gånger ställt frågor till näringsministern om omställningsarbetet i Sollefteå. Svaren har varierat. Exempelvis fick jag den 5 december 2001 beskedet att Regeringens utfästelser kommer

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1271 av Axelsson, Christina (s)

den 31 maj Fråga 2001/02:1271 av Christina Axelsson s till näringsminister Björn Rosengren om handledning vid övningskörning Enligt lagen om körkort ska de som har högre behörighet genomgå en läkarundersökning efter fyllda 45 år för att få sitt körkort och sin behörighet förnyat. Läkarintyget ska sedan sändas till

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1246 av Gerdin, Viviann (c)

den 28 maj Fråga 2001/02:1246 av Viviann Gerdin c till näringsminister Björn Rosengren om enskilda vägar i Värmland Det finns ett skriande behov av ökade medel för att förbättra standarden på det enskilda vägnätet i Värmland. De senaste årens eftersläpande underhåll är oacceptabelt. De redan tidigare väl kända vägarna

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1185 av Sellén, Birgitta (c)

den 21 maj Fråga 2001/02:1185 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om omställningsarbetet i Sollefteå Omställningsarbetet efter försvarsnedläggningen i Sollefteå har varit och är ännu väldigt trögt. En positiv effekt är att kommunen har insett att ett nytänkande i utvecklingsarbetet är viktigt.

Inlämnad: 2002-05-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1179 av Zakariasen, Helena (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1179 av Helena Zakariasen s till näringsminister Björn Rosengren om elräkningar Både kunderna och miljön skulle tjäna på en debitering av den faktiska elförbrukningen, i stället för dagens bakvända system med preliminär debitering. Senast den 29 maj ska Energimyndigheten slutredovisa en utredning

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering