Dokument & lagar (55 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:907 av Karlsson, Sonia (s)

Fråga 1998/99:907 av Sonia Karlsson s till näringsministern om teknisk kompetens den 10 september Motala tillhör den stora gruppen orter med minskande befolkning. Nokias beslut i början av året, att flytta sin produktutveckling till Linköping, innebär att en mycket viktig kraft för det lokala näringslivets dynamik

Inlämnad: 1999-09-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:896 av Johansson, Kenneth (c)

Fråga 1998/99:896 av Kenneth Johansson c till näringsministern om länsväg 297 den 8 september Länsstyrelsen i Dalarnas län har prioriterat och anslagit erforderliga medel för en upprustning och i vissa delar nydragning av länsväg 297, Ö Tandö-Bu, Malungs kommun. Åtgärderna är helt nödvändiga, vilket inte minst Malungs

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:890 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:890 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess framtida investeringar den 8 september Ägarens krav på SJ enligt budgetpropositionen 1998/99 är att SJ skall utvecklas som ett effektivt och konkurrenskraftigt transportföretag med järnvägstrafik som huvudverksamhetSJ har i dag

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:889 av Härstedt, Kent (s)

Fråga 1998/99:889 av Kent Härstedt s till näringsministern om Statens järnvägar och dess krav från ägaren den 8 september Flera statliga utredningar har under de senaste åren blivit tillsatta för att utreda hur järnvägstrafiken skall se ut i framtiden. Gunnel Färms utredning gällande rikstrafiken SOU 1999:57Hans Sandebrings

Inlämnad: 1999-09-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson s till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län den 6 september Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle

Inlämnad: 1999-09-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:877 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:877 av Marianne Andersson c till statsrådet Mona Sahlin om transportstöd den 27 augusti I den regionalpolitiska propositionen 1997/98:62 som bl.a. handlar om transportstödet anfördes att det är viktigt att stimulera företagens möjligheter att skapa flexibla transportlösningar för att åstadkomma rationella

Inlämnad: 1999-08-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:806 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fråga 1998/99:806 av Ann-Marie Fagerström s till näringsministern om utförsäkring från arbetslöshetsförsäkringen den 20 juli I en interpellation för en tid sedan svarade näringsministern på frågan hur regeringen tänker agera för att säkerställa att utförsäkringen från arbetslöshetsförsäkringen och övergång till socialbidrag

Inlämnad: 1999-07-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:773 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:773 av Birgitta Sellén c till miljöministern om godsfärjeförbindelse den 28 juni Rederiet Botnia Link AB har planerat att öppna en godsfärjeförbindelse mellan Härnösand och Vasa i Finland. Botnia Link AB kommer inte att sätta in en passagerarfärja utan erbjuder ett alternativ för tunga transporter på

Inlämnad: 1999-06-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:736 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:736 av Marianne Andersson c till näringsministern om arbetsmarknadspolitiskt stöd till Dalsland den 11 juni Genom Lears nedläggning i Bengtsfors har stort intresse under våren fokuserats på den kommunen och även på hela Dalsland. Nu har ännu ett företag tvingats säga upp 85 personer, denna gång i Åmål,

Inlämnad: 1999-06-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:706 av Adolfsson, Carina (s)

Fråga 1998/99:706 av Carina Adolfsson s till näringsministern om resecentrum i Alvesta I Kronobergs län i Alvesta kommun så har man under hela 1990-talet planerat att bygga ett resecentrum. Syftet har varit att utveckla Alvesta järnvägsstation till ett modernt resecentrum genom att bl.a. bygga en planskild plattformsförbindelse

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:669 av Jönsson-Neckö, RosMarie (s)

Fråga 1998/99:669 av RosMarie Jönsson-Neckö s till näringsministern om E 4:an förbi Markaryd den 27 maj Förra sommaren meddelade regeringen att utbyggnaden av E 4:an vid Markaryd, till motorvägsstandard, inte skulle ingå i den nationella väghållningsplanen. En fråga ställdes till näringsministern och svaret blev att

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:666 av Svensson, Per-Olof (s)

Fråga 1998/99:666 av Per-Olof Svensson s till näringsministern om E 4:an vid Hudiksvall den 27 maj E 4:an mellan Enånger och Hudiksvall tillhör en av dom mest olycksdrabbade vägsträckorna. Enligt Vägverkets statistik så har det under en nioårsperiod inträffat olyckor där 30 personer avlidit och 65 personer blivit svårt

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:665 av Arthur Egervärn, Erik (c)

Fråga 1998/99:665 av Erik Arthur Egervärn c till näringsministern om väg 989 den 27 maj Ända sedan kommunsammanläggningen 1974 har invånarna i f.d. Fjällsjö kommun väntat på den utlovade upprustningen av väg 989. Fjällsjö-Baskebygden saknar fortfarande år 1999 en acceptabel vägstandard till centralorten Strömsund.

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:644 av Sellén, Birgitta (c)

Fråga 1998/99:644 av Birgitta Sellén c till näringsministern om sänkning av regional arbetsgivaravgift den 20 maj Norrland har tidigare haft en reducering av arbetsgivaravgiften. Under vintern 1998 framkom ett förslag om att en nedsättning av de sociala avgifterna skulle tas bort. De reducerade avgifterna skulle i

Inlämnad: 1999-05-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:638 av Arthur Egervärn, Erik (c)

Fråga 1998/99:638 av Erik Arthur Egervärn c till näringsministern om EU-bidrag den 19 maj I TV-programmet Reportrarna häromkvällen framkom det att Sverige tillämpar andra och snävare regler vad avser ansökningar och utbetalningar av EU-bidrag för olika projekt. Detta skapar krångel och försvårar genomförandet av bra

Inlämnad: 1999-05-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:622 av Andersson, Margareta (c)

Fråga 1998/99:622 av Margareta Andersson c till näringsministern om utförsäkring av arbetslösa den 11 maj Diskussionen om utförsäkring av arbetslösa från arbetslöshetsförsäkringen förs med olika intensitet i landet. I Jönköpings län t.ex. har länsarbetsdirektören gått ut i massmedier och sagt att en del arbetslösa

Inlämnad: 1999-05-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:619 av Svensson, Per-Olof (s)

Fråga 1998/99:619 av Per-Olof Svensson s till näringsministern om bidrag till restelektrifiering den 10 maj Riksdagen beslutade i höstas om att bidrag skall kunna erhållas för att fullfölja den s.k. restelektrifieringen dvs. att få möjlighet till att på något sätt få tillgång till el till alla bostadsfastigheter. Ett

Inlämnad: 1999-05-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:612 av Torstensson, Åsa (c)

Fråga 1998/99:612 av Åsa Torstensson c till näringsministern om vidgat skärgårdsbegrepp inom EU:s strukturfondsprogram den 7 maj För skärgårdens del är det viktigt, liksom för hela Sverige, att skapa en hållbar utveckling byggd på långsiktiga och robusta förutsättningar för att en fortsatt levande skärgård skall bli

Inlämnad: 1999-05-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:605 av Ek, Lena (c)

Fråga 1998/99:605 av Lena Ek c till näringsministern om Posten AB den 5 maj Deutsche Post köper ASG för 3,3 miljarder. Posten AB, som är ett statligt bolag för vilket Näringsdepartementet har ansvar, erbjöd 270 kr per aktie med vissa villkor medan Deutsche Posts bud låg på 265 kr. Trots detta förlorade Posten AB striden

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:602 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1998/99:602 av Sonja Fransson s till näringsministern om kompensation för den borttagna nioöringen den 5 maj Den 1 september 1996 drogs den s.k. nioöringen in, som tidigare kompenserat värmeverk som eldas med bioenergi och som levererar energi till industrin. För Svenljunga kommuns del som varit förutseende och

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering