Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1613 av Ernkrans, Matilda (s)

den 4 september Fråga 2007/08:1613 Verkställighetshinder och rätt till uppehållstillstånd av Matilda Ernkrans s till statsrådet Tobias Billström m I utlänningslagen finns en bestämmelse om att när verkställighetshinder föreligger kan det i sig ge rätt till uppehållstillstånd. Jag har blivit kontaktad av personer

Inlämnad: 2008-09-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1452 av Sachet, Ameer (s)

den 4 juli Fråga 2007/08:1452 EU och svensk flyktingpolitik av Ameer Sachet s till statsrådet Tobias Billström m Frankrike övertog den 1 juli ordförandeskapet i EU. Fyra områden kommer att prioriteras det kommande halvåret: energi- och klimatpolitik, invandring, gemensamt europeisk försvar samt jordbrukspolitik.

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:780 av Streijffert, Magdalena (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:780 Förvarstider av Magdalena Streijffert s till statsrådet Tobias Billström m Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för asyl- och flyktingpolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och förvarshållande

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:711 av Wahlström, Göte (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:711 Blått kort för arbete inom EU av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Inom Europeiska unionen diskuteras framtagandet av ett så kallat blått kort som ska underlätta för högutbildade att arbeta i EU. Förslaget går ut på att den som vill arbeta inom EU bara ska

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1062 av Pettersson, Marina (s)

den 9 april Fråga 2007/08:1062 Avvisning av flyktingar av Marina Pettersson s till statsrådet Tobias Billström m Antalet flyktingar som söker sig till Sverige har ökat de senaste åren på grund av oron i vår omvärld. Flyktingarna går nu och väntar på besked om de kommer att avvisas eller inte. Flyktingarna har ofta

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2007/08:487 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 10 mars Interpellation 2007/08:487 Flyktingar som utvisas till Afghanistan av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Tobias Billström m Jag har i mitt uppdrag som riksdagsledamot fått kontakt med både organisationer och enskilda som känner stor oro inför att Sverige skickar tillbaka flyktingar till Afghanistan.

Inlämnad: 2008-03-10 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingar som utvisas till Afghanistan

Skriftlig fråga 2007/08:846 av Wahlström, Göte (s)

den 22 februari Fråga 2007/08:846 Förvarstider av Göte Wahlström s till statsrådet Tobias Billström m Inom den europiska gemenskapen förs nu inom ramen för migrationspolitiken en diskussion rörande gemensam syn på förvarstider. Det svenska regelsystemet kring förvarstagande och förvarshållande är restriktivt och

Inlämnad: 2008-02-22 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:828 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 21 februari Fråga 2007/08:828 Väntan på uppehållstillstånd efter giftermål av Yilmaz Kerimo s till statsrådet Tobias Billström m Många svenskar som invandrat från andra länder har lämnat en nära vän eller partner kvar i ursprungslandet. Relationen har sedan upprätthållits och utvecklats. Kärleken känner inga

Inlämnad: 2008-02-21 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:755 av Sachet, Ameer (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:755 Avvisning av afghanska flyktingar från Sverige av Ameer Sachet s till statsrådet Tobias Billström m Afghanska flyktingar avvisas från Sverige. Migrationsverket har till polisen överlämnat 469 ärenden för verkställighet, det vill säga att avvisas från Sverige med tvång till Afghanistan

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:753 av Andersson, Phia (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:753 Gränsöverskridande problem för arbetskraft av Phia Andersson s till statsrådet Tobias Billström m Sverige är i dag i allra högsta grad en del av den europeiska arbetsmarknaden, människor har möjlighet att arbeta och bo var de vill. Det innebär att utländska företag kan etablera

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:510 av Pettersson, Leif (s)

den 18 december Fråga 2007/08:510 Rättssäkerhet för asylsökande av Leif Pettersson s till statsrådet Tobias Billström m Sedan Utlänningsnämnden avskaffades avgörs asylärenden slutligen i domstol. Ett domstolsförfarande infördes därför att det ansågs bättre garantera en likvärdig behandling av de asylsökande. Rätten

Inlämnad: 2007-12-18 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2007/08:47 av Hultqvist, Peter (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:47 Irakflyktingars osäkra situation av Peter Hultqvist s till statsrådet Tobias Billström m Just nu vistas över 1 000 yezitkurder i Sverige på så kallat tillfälligt uppehållstillstånd. Ca 100 av dem finns i mitt hemlän Dalarna. Enligt kurdiska föreningen och yezitföreningen i Borlänge

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Tobias Billström (M)