Dokument & lagar (30 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2185 av Löfstrand, Johan (s)

den 9 september Fråga 2004/05:2185 av Johan Löfstrand s till näringsminister Thomas Östros om stöd till glasbruken i Sverige Glasblåsning är en del av den svenska historien och Sverige har under lång tid haft en stolt glasblåsartradition. I början av seklet fanns det glasbruk spridda över hela Sverige, många av dem

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1899 av Klockare, Lennart (s)

den 17 juni Fråga 2004/05:1899 av Lennart Klockare s till statsrådet Ulrica Messing om Haparandabanan Regeringen har i sitt beslut om infrastrukturinvesteringar i februari 2004 fastslagit att byggstart för Haparandabanan som ska gå mellan Boden och Haparanda, med den nya bandelen KalixHaparanda, ska påbörjas under

Inlämnad: 2005-06-17 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1840 av Wegendal, Lars (s)

den 9 juni Fråga 2004/05:1840 av Lars Wegendal s till statsrådet Ulrica Messing om järnvägen OlofströmKarlshamn Ur miljösynpunkt är det viktigt att satsningar görs för att föra över transportvolymer från lastbil till järnväg och andra miljövänligare transportslag. Två stora företag, Ikea och Volvo, har en transportintensiv

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1782 av Lundberg, Inger (s)

den 2 juni Fråga 2004/05:1782 av Inger Lundberg s till statsrådet Ulrica Messing om Örebro läns flygplats Bland både näringsliv och offentliga aktörer i Örebro län finns en stark oro för att regeringen i samband med den transportpolitiska propositionen kan komma att vilja förändra stödet till de regionala flygplatserna.

Inlämnad: 2005-06-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1576 av Nordquist, Kaj (s)

den 4 maj Fråga 2004/05:1576 av Kaj Nordquist s till näringsminister Thomas Östros om EU-bidrag till små företag och organisationer Många småföretagare och mindre organisationer har uttryckt svårigheter i att söka och erhålla EU-bidrag. Regelverket och ansökningsförfarandet upplevs som krångligt och onödigt byråkratiskt.

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1512 av Wikén, Stefan (s)

den 27 april Fråga 2004/05:1512 av Stefan Wikén s till statsrådet Ulrica Messing om centrum för biokomposit i Bräcke Tränäringen är viktig för norra Sveriges inland. Utvecklingen av nya produkter är därför av stor betydelse för företagsutveckling och sysselsättning för denna del av landet. Nya material baserade på

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1493 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1493 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till statsrådet Ulrica Messing om nedläggning av civilpliktsutbildning i Sandö Räddningsverket Sandö utbildar i dag räddningspersonal inte bara för nationella, utan också för internationella uppdrag. Försvarsbeslutet i december 2004 innebär bland annat

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1490 av Moberg, Carina (s)

den 25 april Fråga 2004/05:1490 av Carina Moberg s till statsrådet Ulrica Messing om omprioriteringar av vägprojekt Drygt ett år har nu gått sedan riksdagen fattade beslut om den långsiktiga infrastrukturutbyggnaden och finansieringen av densamma för perioden 20042015. Sedan dess har flera händelser inträffat, såväl

Inlämnad: 2005-04-25 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1415 av Norlander, Göran (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1415 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing om omflyttning av ersättningsjobb Vid förra försvarsuppgörelsen 2000, när regementet MKN lades ned fick Härnösand ett antal statliga ersättningsjobb. I och med förra årets försvarsuppgörelse riskerar flera av dessa arbetstillfällen

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1414 av Lindgren, Sylvia (s)

den 14 april Fråga 2004/05:1414 av Sylvia Lindgren s till statsrådet Ulrica Messing om sjösäkerhetscentrum Det är tio år sedan Estoniakatastrofen då 852 personer miste livet på väg till Stockholm. Mycket har gjorts för att förbättra sjösäkerheten sedan dess men en del återstår. En viktig del i sjösäkerheten är utbildning

Inlämnad: 2005-04-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1282 av Sandgren, Margareta (s)

den 18 mars Fråga 2004/05:1282 av Margareta Sandgren s till statsrådet Ulrica Messing om tillgång till telefon efter stormen Många människor drabbades hårt av stormen i januari. Bland annat har ett stort antal hushåll varit utan telefon. Vissa är det fortfarande. Dessutom har Telia Sonera uppgett att företaget av kostnadsskäl

Inlämnad: 2005-03-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1225 av Fogelström, Conny (s)

den 14 mars Fråga 2004/05:1225 av Conny Fogelström s till statsrådet Ulrica Messing om blockering av sajter med barnpornografi Tyvärr finns det ju i dag en mängd olika barnporrsajter, där oskyldiga barn exploateras. Arbetet för att stoppa dessa är mycket angeläget. I Storbritannien och Norge blockerar de stora Internetoperatörerna

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1145 av Beiming, Cinnika (s)

den 4 mars Fråga 2004/05:1145 av Cinnika Beiming s till statsrådet Ulrica Messing om infartsparkeringen vid Södertälje Syd Ett sätt att öka det kollektiva resandet är att underlätta för resenärerna att kombinera ressätt. För att attrahera människor med långa avstånd till arbetet att byta färdsätt från bil till kollektivtrafiken

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1003 av Astudillo, Luciano (s)

den 18 februari Fråga 2004/05:1003 av Luciano Astudillo s till statsrådet Ulrica Messing om sysselsättning i Malmö Statliga lokaliseringar kan vara mycket viktiga för den allmänna utvecklingen i en region. De påverkar självklart även de orter från vilka arbetstillfällen flyttar. Därför är det bra att regeringen pekat

Inlämnad: 2005-02-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:881 av Persson, Catherine (s)

den 4 februari Fråga 2004/05:881 av Catherine Persson s till statsrådet Lena Sommestad om utsläpp från färjetrafiken Utsläpp av miljöskadliga ämnen från färjor som anlöper de svenska hamnarna är omfattande. Trelleborg är Sveriges näst största godshamn. År 2002 stod färjetrafiken mellan Trelleborg och kontinenten ensam

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:880 av Persson, Catherine (s)

den 4 februari Fråga 2004/05:880 av Catherine Persson s till statsrådet Lena Sommestad om internationella åtgärder för minskade färjeutsläpp Färjetrafiken är en viktig del av infrastrukturen, är betydande för export och import och också för den ekonomiska tillväxten i stort. Samtidigt medför denna trafik utsläpp som

Inlämnad: 2005-02-04 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:766 av G Forslund, Kenneth (s)

den 21 januari Fråga 2004/05:766 av Kenneth G Forslund s till statsrådet Ulrica Messing om anslag till bredbandsutbyggnad Sedan flera år tillbaka har det funnits ett statligt anslag till bredbandsutbyggnad som kommuner kunnat söka bidrag ur. Under flera år var utbyggnadstakten betydligt lägre än både planerat och önskvärt,

Inlämnad: 2005-01-21 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Interpellation 2004/05:295 av Petersson, Helene (s)

den 28 december Interpellation 2004/05:295 av Helene Petersson s till statsrådet Ulrica Messing om tung trafik i vinterväglag Regeringen har ett ambitiöst program för att öka trafiksäkerheten. Etappmålet är att antalet personer som dödas till följd av trafikolyckor ska ha minskat med 50 till år 2007 jämfört med 1996

Inlämnad: 2004-12-28 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:586 av Hagberg, Michael (s)

den 13 december Fråga 2004/05:586 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om EU:s hamndirektiv Sjöfarten får en allt viktigare roll inom transportnäringen. Under de kommande åren genomförs omfattande investeringar i de svenska hamnarna för att möta sjöfartens expansion. För att lyckas med ambitionen om

Inlämnad: 2004-12-13 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2004/05:477 av Petersson, Helene (s)

den 30 november Fråga 2004/05:477 av Helene Petersson s till statsrådet Ulrica Messing om tung trafik och vinterväglag I början av vecka 48 drabbades återigen Sverige av ett snöoväder. Snöovädret visade än en gång vikten av att de fordon som vistas på våra vägar är rätt utrustade. I trakterna runt Jönköping var det

Inlämnad: 2004-11-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Paginering