Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni Fråga 2003/04:1346 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner

Inlämnad: 2004-06-17 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:976 av Sandgren, Margareta (s)

den 24 mars Fråga 2003/04:976 av Margareta Sandgren s till statsrådet Pär Nuder om helhetstänkande i statlig verksamhet Det är självklart att statlig verksamhet ska bedrivas så rationellt och effektivt som möjligt. Det har skattebetalarna rätt att kräva. Men de har också rätt att kräva en god service och att verksamheten

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:833 av Sandgren, Margareta (s)

den 2 mars Fråga 2003/04:833 av Margareta Sandgren s till näringsminister Leif Pagrotsky om gemensam styrelse och vd i elhandels- och nätbolag El- och gasmarknadsutredningen och Fjärrvärmeutredningen föreslår ett förbud mot gemensam styrelse och vd i mindre och medelstora elhandels- och nätbolag. Detta för att motverka

Inlämnad: 2004-03-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:750 av Wibe, Sören (m)

den 13 februari Fråga 2003/04:750 av Sören Wibe m till näringsminister Leif Pagrotsky om EU:s system med utsläppsrättigheter Företaget Vattenfall har den senaste tiden framfört upprepade varningar för att EU:s system med utsläppsrättigheter kommer att höja elpriset. Man beräknar att priset kommer att stiga med 12 öre

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2003/04:311 av Wibe, Sören (s)

den 20 november Fråga 2003/04:311 av Sören Wibe s till finansminister Bosse Ringholm om industrins elskatter Enligt uppgifter har EU-kommissionen krävt att Sverige ska ändra sina regler för industrins elskatter. Det handlar om att industrin inte längre får behålla den skattenedsättning som nu innebär en nästan total

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 2003/04:170 av Sandgren, Margareta (s)

den 30 oktober Fråga 2003/04:170 av Margareta Sandgren s till finansminister Bosse Ringholm om tullservice för näringslivet Tullen står inför stora förändringar bland annat som en följd av EU:s utvidgning. Det är självklart att verksamheten ska anpassas till en ny verklighet. Men det måste samtidigt framhållas att

Inlämnad: 2003-10-30 Besvarare: Bosse Ringholm (S)