Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1256 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 maj Fråga 2003/04:1256 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om anslag till Malmö högskola Malmö högskola har varit en väldigt viktig del i stadens positiva utveckling under senare år. Utbildningsnivån har ökat samtidigt som man lyckats med sitt mål att minska den etniska och sociala

Inlämnad: 2004-05-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:864 av Ekholm, Berndt (s)

den 5 mars Fråga 2003/04:864 av Berndt Ekholm s till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till militära insatser Kommittén för utvecklingsstöd, DAC, inom industriländernas gemensamma organisation, OECD, fastställer regelverket för vad som får inräknas i offentligt utvecklingsstöd, ODA. Påtryckningar finns från parter

Inlämnad: 2004-03-05 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:259 av Astudillo, Luciano (s)

den 14 november Fråga 2003/04:259 av Luciano Astudillo s till utbildningsminister Thomas Östros om forskningsanslag till Malmö högskola De nya forskningsstrategierna för Malmö högskola överlämnas till regeringen i veckan. De kommer, tillsammans med forskningsstrategier från alla högskolor och universitet, ligga till

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:147 av Norlander, Göran (s)

den 28 oktober Fråga 2003/04:147 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om högskolestudier i Härnösand När sjöbefälsutbildningen i Härnösand lades ner lovades kommunen som kompensation ett antal utbildningsplatser för högskolestudier inom energi. Dessutom tilldelas kommunen 200 nya helårsstudieplatser

Inlämnad: 2003-10-28 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:135 av Astudillo, Luciano (s)

den 23 oktober Fråga 2003/04:135 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om återuppbygganden av Irak Irak står inför är många och svåra utmaningar. Ockupationsmakten har inte lyckats skapa stabilitet och trygghet. Det råder kaos. Kvinnor vågar inte gå ut ensamma, många tidigare förvärvsarbetande har tvingats

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:956 av Norlander, Göran (s)

den 25 mars Fråga 2001/02:956 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om riksrekrytering Ingen kommun kan neka att betala för en elev som börjar en utbildning på en linje med riksintag. Kommunerna har inget inflytande över och kan ej påverka hur många elever som väljer till dessa riksrekryterande

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:887 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2001/02:887 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om tidsbegränsade möjligheter till studier Allas möjlighet till utbildning är utan tvekan en av de viktigaste orsakerna till att Sverige under förra decenniet förvandlades från ett fattigt jordbrukarsamhälle till ett industri-utvecklings-

Inlämnad: 2002-03-14 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)