Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2000/01:6 av Segelström, Inger (s)

den 19 september Interpellation 2000/01:6 av Inger Segelström s till justitieminister Laila Freivalds om el- och fotbojprojektet Alla riksdagsledamöter har i dagarna fått boken Det är förbjudet av Karolina Kraft, om hur hon levde med en misshandlare och hur han efter separationen fortsatt trakassera henne och barnen.

Inlämnad: 2000-09-19 Besvarare: justitieminister Laila Freivalds (S)

Interpellation 2000/01:89 av Segelström, Inger (s)

den 2 november Interpellation 2000/01:89 av Inger Segelström s till näringsminister Björn Rosengren om offentlig upphandling Koldioxidutsläppen och dess negativa inverkan på växthuseffekten är klarlagt. Detta är ett av de största miljöhoten vi står inför. Enligt Kyotoprotokollet åtog sig EU att minska sina CO 2 utsläpp

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)