Dokument & lagar (172 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1076 av Ringman, Agneta (s)

den 19 april Fråga 2001/02:1076 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om rättegången mot Mehmed Uzun Den svensk-kurdiske författaren Mehmed Uzun riskerar återigen ett långt fängelsestraff om han fälls vid rättegången i Turkiet. Det är den tredje rättegången på mycket kort tid. De turkiska myndigheterna

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:963 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

den 25 mars Fråga 2001/02:963 av Lisbeth Staaf-Igelström s till kulturminister Marita Ulvskog om stödet till de regionala förenings- och folkrörelsearkiven Glädjande nog har antalet regionala arkiv nu utökats från 20 till 22, och därmed finns i alla delar av landet regionala arkiv för enskilt material, främst då från

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:793 av Hägg, Carina (s)

den 21 februari Fråga 2001/02:793 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om pornografi i TV För mig är det viktigt stödja de familjer som vill välja bort pornografi i TV. Vissa gör det med omsorg om sina barn. Andra vill inte indirekt bidra till att stödja en växande och allt grövre porrindustri. I dag

Inlämnad: 2002-02-21 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:731 av Hägg, Carina (s)

den 14 februari Fråga 2001/02:731 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om folkbibliotek på entreprenad Bibliotekslagen är viktig för att garantera att invånarna i kommunerna har tillgång till ett folkbibliotek där de kan låna böcker kostnadsfritt. Bibliotekslagen hindrar dock inte att kommunerna lägger

Inlämnad: 2002-02-14 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:567 av Hägg, Carina (s)

den 22 januari Fråga 2001/02:567 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om personlig skyddsmask Jag har erfarit att man inom totalförsvaret avser att se över utbildningen samt införskaffa ytterligare skyddsutrustning. Frågan om utdelning av skyddsmasker till svenska folket utreds nu av totalförsvarets

Inlämnad: 2002-01-22 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:361 av Nilsson, Martin (s)

den 4 december Fråga 2001/02:361 av Martin Nilsson s till försvarsminister Björn von Sydow om minröjningssamarbete De nordiska länderna har en omfattande kapacitet både avseende civil humanitär minröjning och militär minröjning för fredsbevarande insatser. Men hur samordnas denna kapacitet I en riksdagsdebatt den 19

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2001/02:113 av Hägg, Carina (s)

den 29 november Interpellation 2001/02:113 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om arameiska Arameiska uppmärksammas i Sverige främst genom den stora grupp av invandrande assyrier/syrianer som burit med sig sitt språk till Sverige. Arameiska är känt som det språk Jesus talade. Arameiska är ett semitiskt

Inlämnad: 2001-11-29 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:200 av Klockare, Lennart (s)

den 13 november Fråga 2001/02:200 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om fördelning av helikoptrar Försvarsmakten har planerat att köpa in 25 nya helikoptrar hkp 14men med hänsyn till myndighetens ekonomi stannar köpet vid 18. I det senaste försvarsbeslutet och i regeringens proposition 2001/02:10

Inlämnad: 2001-11-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:153 av Karlsson, Sonia (s)

den 2 november Fråga 2001/02:153 av Sonia Karlsson s till kulturminister Marita Ulvskog om bevarande av anläggningar och kulturmiljöer I dag gör staten stora insatser för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer. På grund av begränsningar som finns i bidragsbestämmelserna förhindras man dock ibland att lämna

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:79 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 18 oktober Fråga 2001/02:79 av Barbro Hietala Nordlund s till kulturminister Marita Ulvskog om skönlitteratur på teckenspråk Riksdagen uttalade i våras sitt stöd för teckenspråkets ställning och dövas rätt till information och litteratur på teckenspråket. Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har i samarbete med Västanviks

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:31 av Ringman, Agneta (s)

den 26 september Fråga 2001/02:31 av Agneta Ringman s till kulturminister Marita Ulvskog om statens ansvar för världsarvet Som ölänning känner jag glädje och stolthet över att södra Ölands odlingslandskap har placerats på världsarvslistan. Det betyder att en viktig del av Öland ingår i det som vi har ett särskilt ansvar

Inlämnad: 2001-09-26 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:22 av Johansson, Eva (s)

den 25 september Fråga 2001/02:22 av Eva Johansson s till kulturminister Marita Ulvskog om svensk litteratur till Nordens Hus Nordens Hus på Island, Färöarna och Åland och Nordens Institut på Grönland är viktiga institutioner i det nordiska samarbetet. De är naturliga mötesplatser som förmedlar nordisk kultur. Bland

Inlämnad: 2001-09-25 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2001/02:9 av Wester, Ulla (s)

den 20 september Fråga 2001/02:9 av Ulla Wester s till kulturminister Marita Ulvskog om teckenspråksinformation i TV I våras gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över teckenspråkets ställning. Riksdagen betonade att det är viktigt att teckenspråket har en stark ställning och att de dövas och hörselskadades rättigheter

Inlämnad: 2001-09-20 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1144 av Hägg, Carina (s)

den 2 maj Fråga 2000/01:1144 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om begravningsavgiften Många människor med invandrarbakgrund ställer i dag frågan om varför de ska betala begravningsavgift. Bakgrunden till frågan är att den information som är kopplad till självdeklarationen även innehåller den viktiga

Inlämnad: 2001-05-02 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2000/01:432 av Hägg, Carina (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:432 av Carina Hägg s till kulturminister Marita Ulvskog om forskning om Kirunasvenskarna Journalisten Kaa Eneberg har i sin bok Tvingade till tystnad gett en skakande skildring av Kirunasvenskarnas öde i Stalins Sovjetunionen. Det var ett par hundra personer som utvandrade från

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Interpellation 2000/01:374 av Wegestål, Karin (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:374 av Karin Wegestål s till kulturminister Marita Ulvskog om medierna och den politiska makten I augusti 1999 skrev den nyligen bortgångne samhällsdebattören Folke Hagman i tidningen Arbetet om faran av att nyhetsrapporteringen i Kosovokonflikten påverkat världssamfundets reaktion

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: medierna och politiska makten

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)