Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:733 av Pettersson, Leif (S)

den 24 augusti Fråga 2011/12:733 Kommande miljöbilsdefinition i relation till nollvisionen av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen kommer snart att presentera en ny miljöbilsdefinition. Detta är betydelsefullt för att nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till

Inlämnad: 2012-08-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2011/12:310 av Pettersson, Leif (S)

den 29 mars Interpellation 2011/12:310 Infrastruktur i Pajala av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den stora gruvetableringen i Pajala medför att behovet av transporter ökar. Det gäller naturligtvis först och främst möjligheterna att frakta den brutna malmen från Kaunisvaara till Svappavaara.

Inlämnad: 2012-03-29 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Infrastruktur i Pajala

Interpellation 2011/12:260 av Åström, Karin (S)

den 22 februari Interpellation 2011/12:260 Standardförbättringar och åtgärder för en bättre trafiksäkerhet på E10 av Karin Åström S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M E10:an är en för människor och för näringslivsutvecklingen i Norrbotten betydelsefull väg. Motormännens Riksförbund har bedömt vägen som

Inlämnad: 2012-02-22 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Standardförbättringar och åtgärder för en bättre trafiksäkerhet på E10

Skriftlig fråga 2011/12:358 av Pettersson, Leif (S)

den 8 februari Fråga 2011/12:358 Fortsatt osäkerhet rörande besiktningsstatistik av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I svaret på min skriftliga fråga 2011/12:308 Möjlighet till besiktningsstatistik efter försäljningen av Bilprovningen svarar infrastrukturministern på följande sätt.

Inlämnad: 2012-02-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:308 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:308 Möjlighet till besiktningsstatistik efter försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till statsrådet Birgitta Ohlsson FP Regeringen har meddelat att man kommer att ge Bilprovningen i uppdrag att sälja ut två tredjedelar av besiktningsstationerna. Enligt regeringen kan eventuellt

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:307 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:307 Kontroll av avgasrening på fordon efter försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till miljöminister Lena Ek C Regeringen har meddelat att Bilprovningen vid en extra bolagsstämma den 27 januari ska ges i uppdrag att sälja två tredjedelar av sina stationer för kontrollbesiktning.

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2011/12:306 av Pettersson, Leif (S)

den 20 januari Fråga 2011/12:306 Trafiksäkerhetsaspekter på försäljningen av Bilprovningen av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen har meddelat att Bilprovningen vid en extra bolagsstämma den 27 januari ska ges i uppdrag att sälja två tredjedelar av sina stationer för kontrollbesiktning.

Inlämnad: 2012-01-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2011/12:159 av Pettersson, Leif (S)

den 2 december Interpellation 2011/12:159 Supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 meddelat att man avser att införa en så kallad supermiljöbilspremie på 40 000 kronor.

Inlämnad: 2011-12-02 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen

Interpellation 2011/12:139 av From, Isak (S)

den 23 november Interpellation 2011/12:139 Konkurrenssituationen i transportbranschen av Isak From S till näringsminister Annie Lööf C Sverige är ett långt land med stora behov av väl fungerande transporter, bland annat beroende på spridd industriproduktion i stora delar av landet. Trots vissa ansträngningar att

Inlämnad: 2011-11-23 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Konkurrenssituationen i transportbranschen

Skriftlig fråga 2011/12:170 av Axelsson, Lennart (S)

den 23 november Fråga 2011/12:170 Stöd till den som drabbas av afasi av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter en förvärvad hjärnskada och som kan drabba människor i alla åldrar. Varje år drabbas ca 12 000 personer i vårt land

Inlämnad: 2011-11-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2011/12:114 av Pettersson, Leif (S)

den 10 november Interpellation 2011/12:114 Säkerhet i vägtunnlar av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det har framkommit att EU-lagstiftning rörande säkerhet i vägtunnlar ännu inte genomförts i Sverige. Det gäller särskilt märkning av längre tunnlar av så kallad klass E där transporter

Inlämnad: 2011-11-10 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2011/12:51 av Baylan, Ibrahim (S)

den 19 oktober Interpellation 2011/12:51 Norrbotniabanan av Ibrahim Baylan S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den 19 oktober presenterade EU-kommissionen förslaget till nytt transeuropeiskt transportnätverk, TEN-T. Det handlar om sammanlagt 50 miljarder som ska satsas på infrastruktur åren 20142020. Kommissionen

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Norrbotniabanan

Skriftlig fråga 2011/12:55 av Axelsson, Lennart (S)

den 19 oktober Fråga 2011/12:55 Brist på organdonatorer av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Etikrådet vid Organisationen för organdonation OFO har påvisat vad som borde göras för att säkerställa att vi får tillgång till så många donatorer av organ som det är möjligt. Omkring 750 svårt sjuka

Inlämnad: 2011-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:15 av Pettersson, Leif (S)

den 26 september Fråga 2011/12:15 Transportstyrelsens handläggningstid för körkortstillstånd av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Att ta körkort är för många unga ett viktigt steg in i vuxenvärlden. Det stärker också många ungas situation på arbetsmarknaden. Därför är det olyckligt att

Inlämnad: 2011-09-26 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2010/11:583 av Axelsson, Lennart (S)

den 10 juni Fråga 2010/11:583 Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD I interpellation 2009/10:464 har jag tidigare lyft fram frågan om att föräldrar som adopterat barn från Thailand inte behandlats lika i fråga om rätten till jämställdhetsbonus

Inlämnad: 2011-06-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:478 av Axelsson, Lennart (S)

den 4 maj Fråga 2010/11:478 Arbetsmiljön på apoteken efter avregleringen av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Hälften av landets apoteksanställda upplever en försämrad arbetsmiljö sedan omregleringen av apoteksmarknaden gjordes. Rådgivningen blir lidande när apotekspersonalen upplever att

Inlämnad: 2011-05-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2010/11:315 av Pettersson, Leif (S)

den 7 april Interpellation 2010/11:315 Flygledartjänsterna av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Infrastrukturminster Catharina Elmsäter-Svärd har skriftligt svarat på min fråga om det finns några begränsningar när flygtrafikledartornen privatiseras. Ministern svarade att de enda begränsningar

Inlämnad: 2011-04-07 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Flygledartjänsterna

Skriftlig fråga 2010/11:425 av Axelsson, Lennart (S)

den 1 april Fråga 2010/11:425 Läkemedel vid sällsynta diagnoser av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Det är viktigt för alla patienter att få tillgång till de läkemedel som finns på marknaden. Det gäller inte minst för den som drabbats av en sällsynt sjukdom. Då behandlingen av dessa ofta

Inlämnad: 2011-04-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2010/11:395 av Pettersson, Leif (S)

den 18 mars Fråga 2010/11:395 Begränsningar när flygtrafikledningen konkurrensutsätts av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den svenska flygtrafikledningen ska konkurrensutsättas. Den verksamhet som bedrivs av det statliga bolaget Swedavia ska läggas ut på upphandling där olika företag

Inlämnad: 2011-03-18 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2010/11:29 av Pettersson, Leif (S)

den 3 november Interpellation 2010/11:29 Nattåg till norra Sverige av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Rikstrafikens utredning om förändringar av nattågstrafik till övre Norrland har varit ute på remiss. Förslaget att halvera nattrafiken har mött förödande kritik, inte minst med tanke

Inlämnad: 2010-11-03 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)