Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:13 av Axelsson, Lennart (S)

den 26 september Fråga 2012/13:13 Bristande tillgänglighet som grund för diskriminering av Lennart Axelsson S till statsrådet Erik Ullenhag FP Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.

Inlämnad: 2012-09-26 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:400 av Axelsson, Lennart (S)

den 20 februari Fråga 2011/12:400 Bristande tillgänglighet som diskriminering av Lennart Axelsson S till statsrådet Erik Ullenhag FP Regeringens handlingsförlamning när det gäller frågor som rör funktionshinderspolitik är anmärkningsvärd. Det gäller i synnerhet när det handlar om den personliga assistansen och

Inlämnad: 2012-02-20 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)

Skriftlig fråga 2011/12:5 av Axelsson, Lennart (S)

den 21 september Fråga 2011/12:5 Brist på tillgänglighet som diskriminering av Lennart Axelsson S till statsrådet Erik Ullenhag FP I en departementspromemoria från den 4 juni 2010 föreslås att det i diskrimineringslagen 2008:567 ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Inlämnad: 2011-09-21 Besvarare: Erik Ullenhag (FP)