Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2010 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 8 juli Fråga 2004/05:2010 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om det ökade utanförskapet Trots hög tillväxt under många år har behovet av arbetskraft inte ökat i den omfattning som vore önskvärd. Det är därför angeläget att ge verksamheten inom privat som offentlig sektor förutsättningar för att

Inlämnad: 2005-07-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:963 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 14 februari Fråga 2004/05:963 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön för uthyrd och entreprenadanställd arbetskraft Outsourcing utgör en snabbt växande del av arbetsmarknaden. Det arbete man på så vis lägger ut på externa utförare handlar inte sällan om arbetsmiljömässigt utsatta verksamheter.

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:962 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 14 februari Fråga 2004/05:962 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmiljön Inom byggbranschen har ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivits för att minska olyckstillbuden. Vikten av en god arbetsmiljön och tydliga regler kan knappast underskattas i det förebyggande arbetet. När det gäller vidtagande

Inlämnad: 2005-02-14 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)